DAAN INGHELRAM

Daan Inghelram werd op 23 juli 1905 geboren te Middelkerke in een gezin met zes kinderen, vijf jongens en één meisje en overleed te St.Denijs-Westrem, op 26 sept.2003. Zijn vader, Thomas Inghelram, was hoofdonderwijzer te Middelkerke.

Daan studeerde aan de Rijksnormaalschool in Gent, was eerst onderwijzer te Gembloux, later regent, o.a. te Zottegem en vervolgens werd hij leraar Nederlands-Duits aan de Rijksnormaalschool te Blankenberge.

Talrijke onderwijzers die hem als leraar kenden herinneren zich hem als een uitzonderlijk origineel man, die hen op een aangename en interessante manier door de Duitse en Nederlandse letterkunde heen loodste. Vaak zong hij samen met zijn pupillen Duitse liedjes, w.o. “Heidenröslein”.

Hij huwde in 1935 met Maria De Bruyne uit Sint-Kruis, bij Brugge. Samen kregen ze twee dochters, Anneke & Lieve.

Zijn vrouw was de enige die inzage kreeg in zijn manuscripten. Zij las ze en samen bespraken ze de inhoud en vorm. Zijn vrouw was zijn geestelijke zielsgenote en vergezelde hem naar alle literaire samenkomsten. Ze hielden ervan andere Vlaamse schrijvers, dichters, beeldhouwers enz. te ontmoeten, o.a. op de Leievaarten. Op de foto zien we Maria en Daan, met op de achtergrond de oude watertoren te Middelkerke.

Daan Inghelram schreef zijn eerste boek Lotsverbonden op eerder rijpere leeftijd in 1943 en zijn laatste, De brief aan koning Albert, in 1974.

De auteur schreef zowel jeugdboeken als kortverhalen en romans. Zijn romans voor volwassenen, speelden zich voornamelijk af in Vlaanderen en waren vaak gebaseerd op historische feiten of op de bijbel. Soms waren zijn werken autobiografisch, vermengd met een vleugje fictie. Hij schreef onder zijn eigen naam, maar verkoos ook pseudoniemen als P.C.Duyncanter, K.Yperman of Jan Van Marlinghe te gebruiken.

Inghelram werd bekroond met talrijke prijzen voor o.a. het jeugdboek “Om U treur ik Jonathan” (vijfjaarlijkse interprovinciale prijs voor het jeugdboek). Voor “De Boskanter” kreeg hij de Emiel Vlierbergh-prijs. “De Zwerver” werd in het Duits vertaald. Vooral de roman “Angélique” maakte van hem een gewaardeerd auteur.

Te Blankenberge werd een tweejaarlijkse prozaprijs uitgereikt, ingesteld door de uitgeverij Zuid en Noord, de Daan Inghelram-prijs.

Klik op deze LIJST voor een weergave van Daan Inghelram's werken, met jaartal en uitgevers.

Op 3 juni 2007 zond Guy De Pré in zijn programma De Pré Historie op Radio 2 een fragment uit, geplukt uit het BRT-archief van juni 1962. In dit fragment beschrijft Daan Inghelram op verhalende wijze het harde leven van de Middelkerkenaars aan het begin van de twintigste eeuw. In fragment 1 hoort u de aankondiging door Guy De Pré van John F. Kennedy en Daan Inghelram en in fragment 2 Daan zelf over Middelkerke. Met dank aan Françoise en Walter om dit onder onze aandacht te brengen en aan Guy De Pré en zijn team om dit uit het immense BRT-archief op te diepen.

In 1976 werd Daan Inghelram geïnterviewd door het weekblad ZIE-Magazine. Het volledige interview vind je hier terug. Het inscannen is op een lage kwaliteit gedaan, om de downloadsnelheid aanvaardbaar te houden.

 

Hieronder volgt een fotografisch overzicht van zijn romans en jeugdboeken; klik op de boekomslagen om per titel meerdere binnenbladen met uitleg te krijgen.

1943 Lotsverbondenen (Jan Van Marlinghen)
1943 Walraeve's ijde
1946 De boskanter
1947 De zonderling
1948 Angélique
1950 De graaf
1951 De forestier
1952 Als goden en reuzen vechten
1953 Om u treur ik Jonathan
1954 Roes ! Roes ! Roes !
1955 Het verzwolgen dorp
1955 De zwerver
1957 Het nibelungenlied
1957 Ieder heeft zijn eigen uur
1958 Het licht van vroeger dagen
1958 Het huis aan de duinkant
1958 Drie kinderen en de zee
1958 De verre reis (P.C. Duyncanter)
1964 Angélique (herdruk)
1969 De laatste forestier (herdruk 'De forestier')
1969 Geen vaandelvlucht te Brussel
1973 Een kleine oorlog
1974 De brief aan koning Albert