KERING
Maandblad van Christenen voor het Socialisme


De 10 laatst verschenen nummers

Jaargang 26 (2001) en 27 (2002)

Kering-Archief

Artikels uit vorige jaargangen

Redactioneel nr 1        Inhoudsopgave nr 1
Redactioneel nr 2        Inhoudsopgave nr 2
Redactioneel nr 3        Inhoudsopgave nr 3
Redactioneel nr 4        Inhoudsopgave nr 4
Redactioneel nr 5        Inhoudsopgave nr 5
Redactioneel nr 6        Inhoudsopgave nr 6
Redactioneel nr 7        Inhoudsopgave nr 7
Redactioneel nr 8        Inhoudsopgave nr 8
Redactioneel nr 9        Inhoudsopgave nr 9
  Redactioneel nr 10      Inhoudsopgave nr 10

Vanaf 1 november 1999 begonnen we met de opbouw van het Kering-Archief.
Het zal nog een beetje zoeken zijn hoe dit archief het best functioneert. Voorlopig is er nog geen zoekfunctie ge´nstaleerd. Daar wordt nog aan gewerkt.

Je kan wel telefonisch meer infomatie krijgen over artikels die vroeger verschenen, over thema's en sectoren die behandeld werden.

Tel.: 015/41.64.84

 

{KENTERINGen]
Het bezielende magazine dat in beweging zet

Bij het verdwijnen van Kering verscheen {KENTERINGen], een bezielend magazine
dat in beweging zet.
{KENTERINGen] wil een tijdschrift zijn waarin taltrijke vertegenwoordigers en (basis)groepen uit de kritische christelijke basisbeweging de gedachten en krachten bundelen.
Doel van vzw Kentering is de brede basisbeweging hiermee een inspirerend maandblad aan te bieden dat maatschappelijke toestanden helpt analyseren en sporen trekt voor een oecumenische bevrijdingstheologie.

{KENTERINGen] bouwt verder op de lijn die de voormalige tijdschriften 'Belhamel', 'Kering' en 'Jebron info' hebben uitgezet.
Het verschijnt 10 keer per jaar (niet in augustus en september).
Een jaarabonnement kost 25 €.
Te voldoen op rekening nr. 751-2007473-01 van v.z.w. Kentering, Begijnhof 1, 9300 Aalst. Tel. 0478/297471, e-mail: kenter@pi.be .