Pui stadhuis en St.-Bartholomeuskerk Geraardsbergen

 

Welkom op mijn webstek:

"Cursiefjes"

 

Wie ben ik?

Jan CoessensBegijnhof Kortrijk

Jan Coessens
Elfde-novemberlaan 15
B-8500 Kortrijk
(geboren B-9500 Geraardsbergen 24/04/1932)
Tel.: 00 32 (0)56 22 24 26
E-mail:
jancoessens@skynet.be
Kent u de "De Lukraker", een tijdschrift voor creatieve geesten?
Info per e-mail: Luk de Laat

de.lukraker@telenet.be

Functie: Hoofdredacteur
Bedrijf: 'De Lukraker'
Hulzenstraat nr. 2A
B 3570 - Alken
Belgium
Telefoonnummer: 0032 (0)11 31 51 61
Fax: 0032 (0)11 31 51 61

 

Warm aanbevolen: http://www.volkskrantblog.nl/blog/4220.


Auteursrechten.

De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is kan je gratis raadplegen of downloaden, kopiŽren en afdrukken voor je persoonlijk gebruik. Je kan ze eveneens bij collega's, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in jouw werk, in jouw publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat je de bron citeert. Je kan deze informatie echter niet commercialiseren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ondergetekende.

Jan Coessens


 


Haiku:

Haiku is a small poetry with oriental metric that appeared in the XVI century and is being very popular mainly in Japan. It's been disseminating in all around the world during this century. It have an old and long story that reminds the spiritualist philosophy and the Taoist simbolism of the oriental mistics and Zen-Buddhist masters who express much of their thoughts in form of miths, simbols, paradoxes and poetic images like the Haiku. It's done to transcend the limitation imposed by the usual language and the linear/scientific thinking that treat the nature and the human being as a machine.
It's a contemplative poetry that valorizes nature, color, season, contrasts and surprises. Usually it has 3 lines and 17 syllabes distributed in 5, 7 and 5. It must register or indicate a moment, sensation, impression or drama of a specific fact of nature. It's almost like a photo of some specific moment of nature.
More than inspiration, it's need meditation, effort and perception to compose a real Haiku.
(Hieronder vrije vertaling door J.C.)

Zie de pagina haiku's e.a.
Veel plezier
Haiku is een klein gedicht met oosters ritme dat zijn oorsprong vond in de 16de eeuw en in Japan zeer in trek is. Sinds vorige eeuw komt men het in geheel de wereld tegen. Zeer lang geleden deed de spirituele filosofie en het TaoÔstisch symbolisme al aan het raadselachtig Oosten denken en ook aan de Zen-Boeddhistische meesters die veel van hun gedachten uitdrukten in de vorm van allegories, symbolen, paradoxen en poŽtische beelden zoals nu in de haiku.
Deze gedichtenvorm over de natuur en de onwezenlijke mens werd gecreŽerd om de beperking van de gewone mensentaal en het rechtlijnige / wetenschappelijk denken te overstijgen.
Deze bezinnende poŽzie zet ten volle de natuur, de kleur, het seizoen, contrasten en verrassingen in de kijker.
Ze bevat gewoonlijk drie lijnen en 17 lettergrepen onderverdeeld in 5, 7 en 5 per lijn. Het moet een moment, een sensatie, een dramatische indruk of een bijzonder natuurfeit vastleggen of aanduiden. Het is bijna een foto van een specifiek natuurgetrouw moment.
Nog mťťr dan inspiratie vraagt het meditatie, moeite en waarneming om tot een goed haikugedicht te komen.

Of vrij en verkort vertaald:
Drieregelig japans vers verdeeld in 5 - 7 - 5 lettergrepen.
Behandelt aspecten uit de natuur, en is vaak seizoensgebonden. De laatste versregel wil wel eens een filosofische inhoud aangeven.


Zo zegt o.m. Frans Terryn, Kortrijk, een eminent lid van de haikuclub "De Fluweelboom", Bissegem in de Krant van West-Vlaanderen d.d. 9 april 2004 en winnaar van 2 internationale haikuwedstrijden (Japan en Amerika):

Een haiku is een suggestief miniatuurgedicht, waarin men zijn creativiteit en zijn taalvaardigheid kan botvieren. Het is een soort gelegenheidspoŽzie, waarin men in een notendop een natuurobservatie kan schetsen. Het is geen lyrische poŽzie maar een zeer intuÔtieve versvorm, waarbij hoge eisen ingesteld worden aan zowel vorm als inhoud en waarbij aan de lezer gevraagd wordt om creatief mee te werken aan, de inleving in het gedicht. "We spreken van een haikumoment," legt Frans uit. "In een flits bots je op een speciale ervaring. Dat kan een wandeling zijn of een herinnering of een emotie, die je dan kunt linken aan die concrete observatie."
 


Senryu:

Qua vorm identiek aan de haiku (5 - 7 -5) maar de inhoud gaat over mensen, en heeft vaak een geestige toon. Prikkend maar niet bijtend.