Onze facebook pagina
Last Update: 20/10/2018
Contact: Webmaster
 Home > Lid worden > Lidgeld
Lidgeld
Om alles administratief vlot te laten verlopen zouden we onze leden vriendelijk willen verzoeken om hun lidmaatschapsbijdrage te willen voldoen voor het ledenfeest van 16/11/2018.
Gelieve hiervoor het bedrag van €12 euro per persoon over te schrijven op rek.nr.BE50 1430 9178 2818 van CSC-Lierde vzw met vermelding van: “LIDGELD 2019”
Gelieve niet cash te betalen aan penningmeester of bestuursleden. Bij storting op de bankrekening is de kans op een missing zeer miniem.
Hou er ook rekening mee dat men bij de meeste mutualiteiten een groot deel of alles van dit lidgeld kan recupereren.
Lidkaart 2018 is geldig tot 28/2/19. De lidkaart 2019 is geldig vanaf het moment van uitreiking tot 31/12/2019.
In de ledenbijdrage zit vervat:
lidkaart
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen bij deelnames aan wandeltochten
gratis 3-maandelijks clubtijdschrift "De Lierdenaar"
gratis Gezond op Stap magazine (één per gezin)
wandelboekje (+ plastiek mapje op aanvraag)
gratis zelfklevende persoonlijke etiketten voor op de inschrijvingskaarten
korting op de wandeltochten
korting op het clubmateriaal
busuitstappen aan zéér democratische prijzen + eventueel gratis tombola onderweg
ledenfeest + gratis tombola
spaarkaarten (voor kledij, marching, ledenfeest en busreizen)
Wandelen is een gezonde ontspanning in gezinsverband, individueel of in groep
U wandelt op Uw eigen tempo, op de afstand die U zelf kiest, op het tijdstip dat het U best past
U merkt het, redenen te over om U vandaag nog lid te maken van onze bloeiende wandelclub !!
De lidgelden zijn voor volwassenen en kinderen: € 12
HOE AANSLUITEN ?
Lid worden kan door uw volledig adres, geboortedatum en -plaats binnen te brengen bij onze secretaris