VENNOOTSCHAPPEN OP OSTEND-BRUGES AIRPORT  (bijgewerkt april 2008)

(Belangrijke opmerking: Onderhavig verslag is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, verzameld door een team onafhankelijke onderzoekers)

Aero Zambia Limited, bvba naar Zambiaans recht

BTW 458.224.337
H.R. Oostende 53.532
Zetel: Lusaka, Zambia, Dedan Kimathi Road
         
HR: Lusaka Trade Register Nr 31464
Doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
Kapitaal: 30.000.000 Kwacha (evenveel aandelen van 1 Kwacha)
Zaakvoerders: 1°/ Wilson Jose, Plot Nr 2125/1/2 – Mwembeshi Road, Northmead, P.O.Box 50368, Lusaka
                      
2°/ Alessandro Sangue, 201 Trafalgar Court, Corner Pretoria and Rivonia,
Sandown, Santon (Zuid-Afrika)

De Board of Directors beslist op 09/05/1996 een bijkantoor te openen in België, te 8400 Oostende, Ostend Airport, Room 276, Box 33. De werkzaamheden van het bijkantoor blijven beperkt tot de vertegenwoordiging van Aero Zambia Limited. Mevrouw Becky De Reycke wordt vaste vertegenwoordiger van de vennootschap en wordt belast met het dagelijks bestuur.
Het document van de Board is getekend door David
Paul Tokoph, executive chairman en door Alessandro Sangue, managing director (zie i.v.m. de Amerikaanse gebroeders Tokoph het Belang van Limburg van 30/11/96; zij waren de eigenaars van het vroegere Seagreen).

Op 29/07/96 beslist de Raad van Bestuur Mevr. De Reycke uit haar functies te ontheffen en Paulo Martins als Belgisch vertegenwoordiger aan te stellen. (Navraag bij Mevr. De Reycke leert, dat P. Martins "reeds geruime tijd in Zuid-Afrika verblijft")

Mevr. De Reycke is nog actief als onbezoldigde medewerkster en tot juli 2003 dienst doende als stationmanager in Aero Zambia’s kantoor 273 op de luchthaven.

Op 01/08/2003 wordt de zetel van Aero Zambia verplaatst naar het Jet Center, Gistelsesteenweg 1C/Bus7, 8400 Oostende. De verplaatsing werd officieel bekrachtigd door Paulo Martins.

Zie ook www.mbendi.co.za/orgs/ccr5.htm
             www.niza.nl/nl/campaigns/diamonds/docs/actsarep.htm#zambianconnection
            

*******

Air and Sea Belgium bvba

BTW 459.504.341
HR Oostende 54.039
Zetel: Luchthaven Oostende, Office V156, Vrachtgebouw, 8400 Oostende
Oprichting: 19/12/1996 voor notaris Marc Coudeville
Doel: o.m. herstelling en onderhoud van schepen en vliegtuigen, onderzoek en ontwikkeling op het vlak van technologiën m.b.t. lucht- en scheepvaart
Oprichters: 1°/ Mejuffer Petra Marie-Louise Van de Velde, bediende, ongehuwd, Westlaan 91/bus 5, 8400 Oostende
                  
2°/ Mevr. Els Irène Haegebaert, bediende, echtgenote van Luc de Munter, Pycke
de ten Aerdelaan 86/bus 1, 8400 Oostende
Maatschappelijk kapitaal: 750.000BEF (€ 18.592)
Zaakvoerders: 1/ Petra Van de Velde
                        2/ Els Haegebaert
Kantoor sinds einde 2003 onbemand

*******


Air Charter Center NV

BTW 411.639.492
HR Brussel 368400
Opgericht op 22/11/1971 als bvba
Wordt naamloze vennootschap op 30/07/1987
Zetel: Oud Korenhuis 16, 1000 Brussel sinds 01/09/1987
Bestuurder: Roger Van Poyer
Benoeming herroepen op 08/11/2005
Faling op 08/11/2005
Maatschappelijk kapitaal: 25.000.000 BEF (€ 619.734)
Postbus op de luchthaven: Box 29
Vertegenwoordiging op de luchthaven: Mevr. Sophie Joiret
Deelt kantoor, tel., fax en email met TAAG Angola Airlines
Kantoor TAAG werd einde 2003 verplaatst naar het Jet Center, Gistelsesteenweg 1/B2.4, Oostende
”According to Belgian law enforcement officials, the police investigation into [Victor] Bout led to the discovery of a massive flow of money coursing through two Bout-controlled firms: Air Charter Center, a Brussels aviation firm, and Vial, the Delaware firm that sold Antonovs to the Taliban.”
(Los Angeles Times, 19 mei 2002 - http://www.nisat.org/blackmarket/Caucasus/Afghanistan/2002-05-19%20On%20The%20Trail%20Of%20A%20Man%20Behind%20Talibans%20Air%20Fleet.html)

*******

Air Charter Express

Adres: Nieuwpoortsesteenweg 887, lokaal Cargo Building V150-154, 8400 Oostende
Voorheen bekend als Cargoplus Aviation
Heeft onder deze benaming een loods, Corneel Heymansstraat 10, 8400 Oostende
Vertegenwoordiger: Hossein Taghdis
Verbonden ondernemingen:
    - Air Charter Express, Ghana (sinds 2007)
    - Cargoplus Aviation, Ghana (2003-2007)
    - Cargoplus Aviation, United Arab Emirates
    - Johnsons Air, Ghana
    - First International Airways, Aruba & Gibraltar
    - Race Cargo Airlines, Ghana (1990-2003)
    - Race Cargo Airlines NV, Oostende (1995-2006)
    - Rainbow Air Cargo Express, Ghana (1989-1990)
http://www.cargoplusaviation.com/index.html

(Aan de telefoon meldt de spreker zich aan als vertegenwoordiger van een buitendienst voor First International Airways, Aruba)

*******

 

Air Charter Service Belgium NV (ACS Belgium NV) 

BTW 462.271.514
Zetel: 8400 Oostende, Ostend Airport Box 19, Nieuwpoortsesteenweg 889 (Burelen 281 en 282)
Oprichting: 19/12/1997 voor notaris Marc Coudeville
Oprichters: 1°/ Christopher Denis Stephen Leach, van Britse nationaliteit, bestuurder van
vennootschappen, echtgenoot van Christine Jennifer Leach, financieel directeur, wonend
122 Lower Ham Road, Kingston upon Thames, Surrey, KI2 5BD
                   2°/ Cornelis Jan Willem Schonk, bestuurder van vennootschappen, van Nederlandse nationaliteit, wonend 8400 Oostende, Westlaan 80 (was voorheen bestuurder bij Westland Aviation; is inmiddels verhuisd naar A. Rodenbachstraat 7, 8400 Oostende).
Doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
Maatschappelijk kapitaal: 2.500.000 BEF (€ 61.973)
Bestuurders: 1°/ Christopher Leach
                     2°/ Cornelis Schonk

Faling uitgesproken op 5 juni 2001

ACS-activiteiten worden verder gestuurd vanuit Engeland. ACS vertegenwoordigt op Ostend Airport Air Sofia, Al-Dawood Air, het Bulgaarse Bright Aviation Services, het Bulgaarse Vega Airlines, het Russische Pskov Avia, het Moldavische Airline Transport en het Letse RAF-Avia
Stationmanager op Ostend Airport: Tim Long

Burelen 281/282 sinds half 2005 onbemand

Verbonden ondernemingen:

     - Air Charter Service Plc, Brentham House, 45C High Street, Hampton Wick, Kingston, Surrey, KT1 4DG (Chairman: Christopher Leach)
     - Air Charter Service Moscow, Leningradski Prospect, 37/3 Moscow 125167 (General
director: Sergey Vekhov)


Zie ook www.aircharter.ru & www.aircharter.co.uk

  

www.guardianunlimited.co.uk/Archive/Article/0,4273,3986582,00.html


*********


Aircraft Machinery Works bvba

Oorspronkelijke benaming: Boekhandel bij Anne en Raymond bvba
Adres: Distellaan 38, 8434 Westende/Middelkerke
HR Veurne: 33.941
Inschrijving in handelsregister: 13/10/1992
Belast met dagelijks bestuur:
  - Anne Alice Ulin
  - Raymond Smekens
Statutair doel: kleinhandel in papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en rookartikelen
Maatschappelijk kapitaal: 750.000BEF
Wijzigingen op 30/12/1993:
1°/ Ontslag verleend aan Anne Ulin
2°/ Benoeming van Raymond Smekens als zaakvoerder
Geschrapt bij BTW-administratie 01/05/1995

Wijzigingen op 16/11/1995:
1°/ Verplaatsing zetel: Luchthaven Hangar 5, PO Box 24, 8400 Oostende
(Nb: In hangar 5 zijn eveneens Westland Aviation en Airline Management Group gevestigd met dezelfde PO Box 24)
2°/ Benoeming van
Nicolas Blanchard, Rue du Pont d'Eau 9, 7502 Tournai-Esplechin als niet-statutair zaakvoerder
3°/ Heropname bij BTW-administratie: BTW 448.404.472 (HR Oostende: 52.778)

Wijzigingen op 20/11/1995:
1/ Ontslag verleend aan Ryamond Smekens
2/ Benoeming van Duane Egli, Rue du Pont d’Eau 9, 7509 Tournai-Esplechin als
zaakvoerder
3/ Herinschrijving in handelsregister: HR Oostende 52.778

Wijzigingen op 11/08/1999 voor notaris Pierre De Maesschalk, Oostende:
1/ Kapitaalsverhoging: van 750.000 naar 2.501.074 BEF (€ 62.000). De 1701 nieuwe aandelen worden voor 100% volgestort door Duane Egli
2/ Doelwijziging: voortaan onderhoud en herstellen van vliegtuigen
3/ Naamswijziging: Aircraft Machinery Works bvba

Adreswijziging op 11/05/2004:
Door
beslissing van de zaakvoerder, Duane Egli, werd de zetel van de vennootschap overgeplaatst naar: Kruishillestraat 1 te 8210 Zedelgem

(De benaming “Aircraft Machinery Works” wordt opnieuw aangewend als alternatieve benaming voor de nieuwe in 2007 door Duane Egli opgerichte luchtvaartmaatschappij, AMW Tchad, gevestigd in het Afrikaanse Tsjaad.)

Verbonden ondernemingen: - Airline Management Group
                                              - Westland Aviation
                                              - Liberia World Airlines/Ducor World Airlines (1974-2003)
                                              - International Air Services, Liberia (2003-2005)
                                              - AMW Tchad, opgericht in 2007

********

Airline Management Group NV

BTW 445.794.875
HR Oostende 47.930
Hangar H5, luchthaven Oostende – P.O.Box 24
Oprichting op 29/11/1991 voor notaris Johan Verhaeghe, Gistel
Oorspronkelijke benaming: bvba Info-ID
Oprichters/bestuurders: 1/ Jan Nobels, wonend 8400 Oostende, Dorpstraat 99
                                      2/ Christiane Molleman, wonend 8400 Oostende, Stokkellaan 176
                                      3/ Mario Declerck, wonend 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 74
                                     
4/ Pascal Luyckx, wonend 8400 Oostende, Warschaustraat 3
Oorspronkelijk doel: video-productie, handel in software, immobiliën.
Zetel: Leopoldlaan 74, 8430 Middelkerke
Maatschappelijk kapitaal: 1.000.000 BEF

Wijzigingen op 04/10/1994 voor notaris Pierre De Maeschalck, Oostende:
1°/ Doelwijziging: luchttransport, onderhouden en herstellen van transportmateriaal
2°/ Zetelwijziging: Sint-Pieterskapelleweg 5, 8433 Middelkerke-Slijpe (Nb: is het woonadres van Christopher Fletcher)
3°/ Naamwijziging: Airline Management Group (A.M.G.)
4°/ Kapitaalsverhoging: van 1.000.000 naar 5.000.000 BEF (€ 123.947)
5
°/ Ontslag: alle 4 oprichters wordt ontslag verleend
6°/ Verandering van rechtsvorm: NV, na verslag van bedrijfsrevisor Mr. Cools, Mechelen,
       opgesteld op 14/09/1994
7°/ Benoemingen:
        a/ Roger Denijs, gedelegeerd bestuurder, wonend te 8400 Oostende, Aartshertogstraat 10
        b/
Christopher Michael Fletcher, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van
               Bestuur, wonend te 8433 Middelkerke-Slijpe, Sint-Pieterskapelleweg 5
        c/
Cornelis Schonk, bestuurder, wonend te 8400 Oostende, Westlaan 80 (inmiddels
               verhuisd naar A. Rodenbachstraat 7, Oostende
)
        d/
Nicolas Blanchard, bestuurder, wonend te 7502 Tournai-Esplechin, 9 Rue du Pont d’Eau
        e/ John Reid, bestuurder, wonend te Middelkerke, Graaf Janstraat 2A
(Nb: Christopher Fletcher is van Britse nationaliteit, geboren 30/04/1953 in Wrexham, Groot-Brittanië – Vorige verblijfplaats: Rue du Kiem 41, Strassen, Luxemburg – Getuig-schrift van woonst te Middelkerke afgeleverd op 23/02/1996).

Wijzigingen op 30/11/1995:
1°/ Ontslag wordt verleend aan Roger Denijs en aan John Reid
2°/ Zetel wordt verplaatst naar Hanger 5, Luchthaven Oostende, PO Box 24 (Nb: is ook de
            postbus van Liberia World Airlines Gibraltar en van Westland Aviation
).

Wijzigingen op 30/09/1996:
1°/ Ontslag wordt verleend aan Cornelis Schonk
2°/ Nicolas Blanchard wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder
(Nb: Cornelis Schonk is eveneens ontslagnemend bij Westland Aviation en oprichter van Air Charter Service – Nicolas Blanchard is ook afgevaardigd bestuurder en Christopher Fletcher bestuurder van Westland Aviation – Nicolas Blanchard heeft ook een verblijf in Oostende: Torhoutsesteenweg 453/Bus3).

Adreswijziging op 30/04/2003:
Maatschappelijke
zetel en exploitatiezetel overgeplaatst naar Nieuwpoortsesteenweg 887, bus 10 en bureel V112.

Faling uitgesproken op 3 juli 2003

Verbonden onderneming:
     - Airline Management Group, AMG House, 116 Lumley Road, Horley, Surrey RH6 7JJ
     - Westland Aviation
     - Liberia World Airlines/Ducor World Airlines (1974-2003)
     - International Air Services, Liberia (2003-2005)
     - AMW Tchad, opgericht in 2007

(Na de faling van AMG werd hangar 5 ingenomen door “Ducor Aircraft Machinery Works”, officieel bekend als Aircraft Machinery Works bvba)

*******

Air Logistics Group

Kantoor op de luchthaven: lokaal 57 (rechtstreeks verbonden met de kantoren van Chapman
    Freeborn
)
Postbus: 45
Stationmanager: Christian Vandenplas (eveneens stationmanager van Chapman Freeborn)
Verbonden ondernemingen:
 - Chapman Freeborn Airmarketing Ltd, Astral Towers, Betts Way, Crawley, West Sussex
       
RH10 9XA, England
 - Chapman Freeborn Airmarketing bvba, Nieuwpoortsesteenweg 889, Oostende
 - Chapman Freeborn Airmarketing bvba, Tuinwijkstraat 65/Bus 2, 1930 Zaventem

(Werd  op de Ostend Airport website geklasseerd onder ’luchtvaartmaatschappijen’ [?] , maar inmiddels van de website verwijderd)

*******

Air Memphis

Adres: Nieuwpoortsesteenweg 887, PO Box 51, lokaal 291, 8400 Oostende
Station Manager: Hamdy M. Hafez-Eissa, Kinkhorenlaan 1, 8400 Oostende
Laatste B707-vlucht op Oostende op 31 maart 2004
(Sinds mei 2004 vertrokken met onbekende bestemming)
Verbonden onderneming:
 - Air Memphis, 4 Ahmed Lotfy Street, Elnozha Elgedida, Heliopolis, Egypt
 - Race Cargo Airlines NV

*******

Air Mercury International NV (A.M.I.)

BTW 442.026.030
HR Oostende 46.811
Zetel: Luchthaven Oostende, 8400 Oostende
Oprichting: 17/11/1990 voor notaris Francis Willems, Brugge
Oprichters: 1°/ Eurolamin NV, Sint-Pieterskaai 31, Brugge
                   2°/ Stefaan Braem, bediende, Vlees en Broodstraat 5, Brussel
                  
3°/ Jean-Pierre Sette, makelaar, Sint-Jansstraat 14, Brugge
Doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
Maatschappelijk kapitaal: 12.000.000 BEF (€ 297.472)
Raad van Bestuur: 1°/ Eurolamin NV, bestuurder
                              2°/ Stefaan Braem, afgevaardigd bestuurder
                              3°/ Jean-Pierre Sette, bestuurder

Wijzigingen op 07/04/1992:
1°/ Ontslag wordt verleend aan Stefaan Braem en aan Eurolamin
2°/ Benoeming tot gedelegeerd bestuurder:
Hendrik Wichard, van Nederlandse nationaliteit,
            Oudstrijderslaan
17, 2980 Zoersel
3°/ Benoeming tot voorzitter van de Raad:
Gustaaf Korstanje, Dascottelei 110/bus 4, 2100
            Deurne
Faling uitgesproken op 06/01/1994

(Hendrik Wichard is ook zaakvoerder van Eagle Aviation Services, Veemarkt 7, 2400 Lier. Zijn onderneming bemiddelde in 1994 bij een poging van Afriwest Airlines Ltd, een Nigeriaanse maatschappij, om een vestiging te verkrijgen op de luchthaven van Oostende. De concessie, hoewel toegekend, is niet van start gegaan.)

*******

Airpartners bvba

Zetel: Antwerp Cargo Center, Luchthavenlei 1, 2100 Deurne
Kantoren in St Petersburg (+ eigen loods & koelruimte), Moscow, Almaty (Kazakstan) en
   
Bishkek (Kyrgistan)

Zaakvoerder: Jan Vandervliet

(Werd op de Ostend Airport website ‘www.ost.aero’ vermeld als één van zijn luchtvracht-agentschappen, maar inmiddels van de website verwijderd)

*******

Airspace Services

Kantoren op luchthaven: lokalen 285/286 (sinds einde 2003 onbemand)
Postbus 49
Verantwoordelijke: Capt. Robert Alan Marsh
Hoofdvestiging: Airspace Services Ltd, Swale Reach House, Wraik Hill, Whitstable,
    Kent CT5 3BY, England – Operations Director: Robert A. Marsh

*******

Albatros Aviation

Kantoor op de luchthaven: V.113 (sinds einde 2003 onbemand)
Stationmanager: Maxim Likarenko, tot 2 december 2003 tevens onbezoldigd bestuurder van NV Albatros Aviation, Louizalaan 522, 1050 Brussel

*******

Al-Dawood Air Ltd

Adres: Nieuwpoortsesteenweg 887, PO Box 3, kantoor V/67 Cargo Building, 8400 Oostende
Stationmanager op de luchthaven: Gabriel Likarenko, lokaal V/67
Verbonden ondernemingen:
 - Al-Dawood Air Ltd, 41/43 Bombay Crescent, Apapa, Lagos, Nigeria
 - Capax-Air AG, Zürich
 - Unitreva AG, Wasserstrasse 69, Zürich
(Tot augustus 2003 werd Ostend Airport nog regelmatig bezocht door een Al-Dawood DC8 vliegtuig, geregistreerd in Kongo. Het kantoor V/67 is sindsdien onbemand.)

                                                                     *******

Allied Air Cargo/ANA Aviation

Adres: Nieuwpoortsesteenweg 887, PO Box 30, kantoor P292, 8400 Oostende
Stationmanager: Jurriaan Pieterse
Verbonden ondernemingen:
 - Allied Air Cargo, Lagos, Nigeria
 - DAS Air Cargo, Dairo Air Services Limited, Conrad House, Plot 30, Jinja Road, Kampala, Uganda (1974-2007)
 - ANA Aviation, Cargo Management, First Floor, Unit A2, Windsor Place, Faraday Road, Crawley, West Sussex, RH10 9TF, United Kingdom (oprichters: Andrew J. King en Andrew G. Leslie)

*******

Alltexco/East Bound bvba

BTW 426.883.340
HR Oostende 40.100
Adres: Kapellestraat 167, 8450 Bredene
Oprichting: 19/02/1985 voor notaris Christian Van Isterdael, Gentbrugge
Oprichters: 1°/ Willy Versluys, wonend te Bredene, Kapellestraat 167
                  
2°/ Mevr. Simonne Housen, wonend te Oostende, Torhoutsesteenweg 2
                   3°/ Mevr. Marie Madeleine Heynderickx, wonend te Oostende, Hertogenplein 6
                   4°/ Mejuffer Caroline Devos, wonend te Oostende, Tarwestraat 97
Maatschappelijk kapitaal: 750.000 BEF (€ 18.592)
Doel: - klein- en groothandel van textiel en confectie
         - import en export van nieuwe en tweedehands autovoertuigen
Zaakvoerders: W. Versluys, S. Housen en M.M. Heynderickx

Buitengewone algemene vergadering op 08/03/1995 voor notaris Maurice-Henri Quaghebeur:
1°/ Zetel wordt overgeplaatst naar Oostende, Luchthaven Oostende, lokaal 50 (= tevens zetel van Trans Aviation Network Group)
2°/ W. Versluys, S. Housen en M.M. Heynderickx worden ontslagen
3°/
Ronald Desmet wordt tot zaakvoerder benoemd (Nb: wordt op 17/03/95 tevens gedele- geerd bestuurder van Trans Aviation Network Group)
4°/ Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd: hetzelfde doel als dit van Trans Aviation Network Group (zie akten van beide vennootschappen)
5°/ De Naam van de vennootschap wordt gewijzigd: East Bound bvba
(Nb: East Bound, vertegenwoordigd door R. Desmet, wordt op 17/03/95 één van de drie bestuurders van Trans Aviation Network Group bij diens oprichting)

Verplaatsing zetel op 17/06/1997: Slipwaykaai 2, 8400 Oostende
Verplaatsing zetel op 28/06/1999: Tarwestraat 68, 8400 Oostende (Nb: is tevens sedert zelfde datum zetel geworden van Trans Aviation Network Group)

*******

Avicon Aviation bvba

BTW 463.522.319
HR Oostende 55.771
Zetel: Ostend Airport, 8400 Oostende, lokalen 49/50, PO Box 17
Oprichting: 29/05/1998 voor notaris Maurice-Henri Quaghebeur
Oprichter
: Syed Wahabuddin, wonend 105 Amber Pride 13A, Block 6 – P.E.C.H.S., te 75400
       Karachi, Pakistan en mits volmacht van 14/05/1998 vertegenwoordigd door Marc
       Picavet, notarisklerk, 8470 Gistel
Doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
Maatschappelijk kapitaal: 750.000 BEF (€ 18.592)
Statutair zaakvoerder:
Abdul Majid Sultani, wonend te 8400 Oostende, Van Iseghemlaan 82
De lokalen 49/50 zijn sinds einde 2003 onbemand
Vennootschap ontbonden op 10/03/2005
Verbonden onderneming:
- Avicon Aviation, Aviation Consultants,
103-105 Amber Pride, 13 A/ 6, P.E.C.H.S
Karachi – Pakistan

Avicon Aviation heeft sinds 2007 terug een nieuw kantoor geopend in het Jet Center, Gistelsesteenweg 1C/Bus7, 8400 Oostende

*******

Avtec STC AG

Adres: Dufourstrasse 5, CH-4052 Basel
Firmennummer: CH-270.3.000.452-4
Aktienkapital: CHF 100.000
Zweck: Umbau und Modifikation von Flugzeugen, enz…
Statutendatum: 17/12/1992
Präsident des Verwaltungsrates
: Robert Korastinsky, Bürger der USA, in Basel

Avtec AG, Dufourstrasse, onderschrijft voor 50% een kapitaalsverhoging van 23.000.000BEF bij Westland Aviation NV en geeft volmacht aan Ariane Pierre, wonend Kinshasa 1, 2823 Av. de la Devinière, BP 541 KIN1, om haar in rechte en in feite te vertegenwoordigen op de bijzondere vergadering van de NV Westland Aviation van 01/12/1994.

*******

Avtec AG

Adres: Lange Gasse 84, CH-4052 Basel
Firmennummer: CH-270.3.000.454-8
Aktienkapital: CHF 1.500.000
Zweck: Handel mit Transportmittel, insbesondere Flugzeugen und Schiffen
Statutendatum: 11/12/1985
Präsident des Verwaltungsrates:
Robert Korastinsky, Bürger der USA, in Basel

*******


Boss Aircharters/Boss Cargo Ltd

Registratie: Londen 2604933
Oprichter:
Peter H.K. Ferdinand, van Duitse nationaliteit, wonend 21 Askew Road, Moor
     Park, Northwood, Middlesex HA6 2JE
Maatschappelijke zetel: York House, Empire Way, Wembley, Middlesex HA9 0PA
Vestiging op Ostend Airport: luchthavengebouw lokalen 51/52 – P.O.Box 46
Niet geregistreerd bij Handelsregister Oostende
Doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
Station manager:
Jean-Paul Dezutter, Steenovenstraat 70, 8400 Oostende
Antecedenten J.P. Dezutter:
-
Uitbating van éénmanszaak BTW 781.056.173, opgericht in 1991, gevestigd Tarwestraat 68, Oostende (adres waar in juni 1999 de zetel van Trans Aviation Network Group werd overgebracht)
- Zaakvoerder van bvba Unimar, opgericht in 1994; gevestigd op het "collectief" adres Archimedesstraat 15, 8400 Oostende; in faling op 17/02/1996
- Vorige woonplaats: A. Rodenbachstraat 28, Oostende (adres waar in mei 1999 de zetel van Occidental Aviation Services werd overgebracht)

(Sinds mei 2001 is J.P. Dezutter oprichter-zaakvoerder van Interflight bvba)

Vervangend stationmanager: Mevr. Martine Sohier
Kantoren zijn sinds einde 2003 onbemand

Verbonden onderneming:
      - F.H. Bertling Ltd, Wembley, Middlesex HA9 0PA
      - Boss Aircharters, Stansted, Essex CH24 8DF

*******

Cargoplus Aviation

Deelde op de luchthaven kantoor, V150/4 vrachtgebouw, met First International bvba
Verhuisd naar loods in
Corneel Heymansstraat 10, 8400 Oostende
Verbonden ondernemingen:
    - Air Charter Express, Ghana (sinds 2007)
    - Cargoplus Aviation, Ghana (2003-2007)
    - Cargoplus Aviation, United Arab Emirates
    - Johnsons Air, Ghana
    - First International Airways, Aruba & Gibraltar
    - Race Cargo Airlines, Ghana (1990-2003)
    - Race Cargo Airlines NV, Oostende (1995-2006)
    - Rainbow Air Cargo Express, Ghana (1989-1990)
http://www.cargoplusaviation.com/index.html

*******

Chapman Freeborn Marketing bvba

BTW 460.519.871
HR Oostende 54.560
Zetel: Internationale Luchthaven Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 889, Oostende
Oprichting op 15/04/1997 voor notaris François Blontrock, Brugge
Oprichters: 1°/ Final Approach Aircraft Leasing BV, Antareslaan 11-27, NL-2132JE
                             Hoofddorp, Nederland
                  
2°/ Chapman Freeborn Holdings Ltd, 7 Buckingham Gate, London SW1E 6JP
Doel: internationaal transport van goederen en personen en alle aanverwante bedrijvigheden
Maatschappelijk kapitaal: 750.000 BEF (€ 18.592)
Niet-statutair zaakvoerder: Floris ten Kate, Boomstraat 76/A, NL-1015LD Amsterdam
Zetelverplaatsing op 20/03/2000 naar Nieuwpoortsesteenweg 887/Bus 26, Oostende

Wijzigingen op 31/12/2002:
 - Ontslag verleend aan Floris ten Kate
 - Benoeming tot zaakvoerder: Carol A. Norman, van Britse nationaliteit, wonend 16 Carversham Road, Kingston upon Thames, Surrey KT1 2PX, Engeland

Op 28/03/2003 wordt door Carol A. Norman beperkte volmacht verleend aan Christian
    Vandenplas, wonend Domein 12, 8377 Nieuwmunster, met name i.v.m. commerciële vliegtuigcharterovereenkomsten

Kantoor op de luchthaven: lokalen 55/56

Verbonden ondernemingen:
 
- Chapman Freeborn Airmarketing Ltd, Astral Towers, Betts Way, Crawley, West Sussex
       
RH10 9XA, England
 - Chapman Freeborn Airmarketing bvba, Tuinwijkstraat 65/Bus 2, 1930 Zaventem
 - Air Logistics Group met kantoor 57 op de luchthaven (en stationmanager C. Vandenplas)


*******

Cilogis NV

Zie Interflight bvba

*******

Coastair Chartering bvba

Oorspronkelijke handelszaak: Coastair Management, met BTW-nummer 781.210.581 en HR
   
Oostende 55.455.
Adres: Luchthaven Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 887, PO Box 50, lokaal 229/230
Inschrijving in het Handelsregister op 19/03/1998
Doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
Aanvang handelswerkzaamheid: 22/03/1998
Uitbater:
Ronny Samaey, Strandloperstraat 21, 8400 Oostende, App. A-0 (voorheen:
     Passchijnstraat 22A, 8400 Oostende)
Stopzetting van de handelsactiviteiten: 30/06/2002

Oprichting op 26/07/2002 voor notaris Marc Coudeville, Oostende: Coastair Chartering bvba
BTW 478.108.842
HR Oostende 60.010
Zetel: Luchthaven Oostende, lokalen P293-295, PO Box 50, 8400 Oostende
Rechtsvorm: Eenpersoons bvba
Oprichter:
Ronny Samaey, bedrijfsleider, wonend te Oostende, Strandloperstraat 21, App. A-0
Bestuur: - statutaire zaakvoerder: Ronny Samaey
              - zaakvoerder: Mevr.
Anna Schtroy, Oostende, Strandloperstraat 21, App.B-0
              - bedrijfsleider: Mevr.
Françoise Hissette, Oostende, Strandloperstr. 21, App. B-0
Maatschappelijk kapitaal: € 18.550 (100 aandelen à Ronny Samaey)
Doel: - uitbating douaneagentschap
          - luchtvaartvervoer
          - vrachtbehandeling en opslag
          - alle ondersteunende activiteiten in de luchtvaart

(I.v.m. Françoise Hissette, zie ook Martine Hissette onder Occidental Aviation Services van
    Ronald Rossignol
)

Antecedenten Ronny Samaey: - bestuurder Race Cargo Arlines, mei 1992 tot juli 1995
                                              - bestuurder Occidental Aviation Service, mei 1996 tot feb 1997

*******


Das Air Cargo bvba

BTW 466.014.922
HR Oostende 57.317
Zetel: Luchthaven Oostende, lokaal 295, 8400 Oostende
Oprichting: 04/05/1999 voor notaris Marc De Graeve, Antwerpen
Oprichters: 1°/
Joseph Charles Roy, van Oegandese nationaliteit, wonend te Firwood House,
       Bashurst Hill, Itchingfield Nr Horsham, West Sussex RH13 7NY, UK
                   2°/ Mevr.
Daisy Kobusinge Asaba Roy, van Oegandese nationaliteit, wonend op
       zelfde adres als J. Ch.
Roy
                   3°/
Andrew Jeremy King, van Engelse nationaliteit, wonend te 21 Manor Drive,
       Cuckfield, West Sussex RH17 5 BT, UK
                   4°/
Andrew Graham Leslie, van Engelse nationaliteit, wonend te Champetre, The
       Haven, Billinghurst, West Sussex RH14 9BS, UK
De oprichters worden bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door Mevr.
Patricia Heilbrink,
wonend te NL-1186DE Amstelveen, Lichtboei 24, Nederland, tevens tot niet-statutair zaakvoerder benoemd.
Maatschappelijk kapitaal: € 19.000 (766.458 BEF).

Buitengewone algemene vergadering:
1/ Naamwijziging op 09/05/2005: Network Airline Services bvba
2/ Verplaatsing zetel sinds 01/04/2005: Building 704, kantoor 117, 1931 Zaventem (Brucargo)

Verplaatsing zetel vanaf 01/05/2007: Luchthavengebouw 45, Ringweg, 1930 Zaventem

Verbonden ondernemingen:
  - DAS Air Cargo, Dairo Air Services Limited, Conrad House, Plot 30, Jinja Road, Kampala, Uganda (1974-2007)
  - ANA Aviation Services Ltd/DAS Air Cargo, First Floor, Unit A2, Windsor Place, Faraday Road, Crawley, West Sussex, RH10 9TF, UK (oprichters: Andrew J. King en Andrew G. Leslie)

*******

Demavia SA

BTW 451.158.777
HR Brussel 574291
Oprichting: 05/11/1993
Zetel tot 30/06/1996: Galerie Ravenstein 2, 1000 Brussel
Verplaatsing zetel op 01/07/1996: Avenue Charles Quint 151, 1082 Brussel  
Verplaatsing zetel op 01/02/1997: Rue Arthur Maes 100, 1130 Brussel
    
Wijzigingen op 29/03/1999:
1/ Wijziging doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
2/ Kapitaalsverhoging van 2.000.000 naar 5.000.000 BEF (€ 123.947)
Bestuurders: 1°/
Philippe Charles De Moerloose, afgevaardigd bestuurder, wonend Avenue de la Justice, Kinshasa
                     2°/
Louis De Moerloose, bestuurder
                     3°/
Liliane Seghers, bestuurder
Verbonden ondernemingen: Demimpex –VRP NV, rue Arthur Maes 100, 1130 Brussel
                                           Demimpex Kinshasa, Brazzaville, Lubumbashi & Mbuji-Mayi

                                           Hewa Bora Airways, Kinshasa

*******

M. De Ridder – J. Vanpaemel & C° NV

BTW 405.252.538
HR Oostende 47809
Oprichting: 13/04/1933 als "F. De Ridder 1 Cie, société en commandite simple"
Wijziging benaming op 23/07/1978: "M De Ridder – J Vanpaemel en Co"
Kapitaalsverhoging op 28/06/1991 voor notaris Johan Lahaye:
    - oorspronkelijk kapitaal: 100.000 BEF
    - verhoging: 1.150.000 BEF
    - verhoogd kapitaal: 1.250.000 BEF (1.250 aandelen)
De nieuwe volledig afbetaalde aandelen (1.150) worden onderschreven door Dhr Jerry Vanpaemel
Aktief/Passief van de vennootschap werd op 31/03/91 opgesteld door Dhr Willem Kaekebeke, bedrijfsrevisor, Kortrijksesteenweg 152, 9830 St Martens-Latem.
Nieuwe benaming en verandering rechtsvorm op 23/07/91: "M. De Ridder – J. Vanpaemel &
   C° NV"
Zetel: Oostende, Luchthaven, bus 8, Passagiersgebouw P66, 283, 284
Raad van Bestuur:
1°/
Jerry Vanpaemel, gedelegeerd bestuurder
2°/ Gerarda Schoonbaert, echtgenote van Dhr J. Vanpaemel, wonend Oostende,
         Leopold II-laan 9
3°/ Mejuffer Petra Vanpaemel, wonend op zelfde adres

Kapitaalsverhoging op 08/12/1999 voor notaris Johan Lahaye:
    - vorig kapitaal: 1.250.000 BEF
    - verhoging: 1.251.074 BEF gebeurt door omzetting van winstreserves
   
- verhoogd kapitaal: 2.501.074 BEF of € 62.000

*******

Ducor World Airlines

Ducor World Airlines is de nieuwe benaming van Liberia World Airlines. DWA lijkt niet geregistreerd te zijn in België. De hoofdzetel bevindt zich in Equatoriaal Guinea.

Eigenaar is Duane Andrew Egli, sinds onlangs gedomicilieerd in Miami: 11.340 SW 108 TH
   
CT Miami, Florida, 33176-3969-U.S.A.

DWA beschikte wel op Ostend Airport over een stationmanager, Paul La Roche en over
    kantoren V/112 en 113 in het vrachtgebouw.

(Paul La Roche wordt vermeld in het samenwerkingsverband tussen wapenhandelaar Victor Bout en Liberia World Airlines, nu Ducor W.A. geworden (zie www.capital.bg/weekly/02-07/2-7.htm).

Eén van de Ducor’s TriStar vliegtuigen was in de zomer van 2002 nog betrokken bij
    wapenleveringen vanuit Belgrado aan het oorlogvoerend Liberia van Charles Taylor (zie
    www.strategypage.com/dls/articles/20030730.asp ).

In faling in juli 2003. Kantoren gesloten.

Verbonden ondernemingen: - Liberia World Airlines, Gibraltar
                                              - Liberia World Airlines, Liberia (1974-2001)
                                              - Westland Aviation
                                              - Airline Management Group
                                              - Aircraft Machinery Works
                                              - International Air Services, Liberia (2003-2005)
                                              - AMW Tchad, opgericht in 2007

*******

East Bound bvba

Zie Alltexco pvba

*******

Ethiopian Airlines

Kantoor op luchthaven, P/229. Postbus 37
Stationmanager: M. Mulugeta
Begin 2005 verhuisd naar Brussels National Airport

*******

First International bvba

BTW 421.428.376
HR Doornik 57.589
Zetel: rue d'Omerie 19, 7540 Kain/Tournai
Verplaatsing zetel (03/03/2003): avenue de Tervueren 406, 1150 Brussels/St.Pieters-Woluwe
Zaakvoerder:
Niknafs Javad

Maatschappelijk kapitaal: 903.614 BEF (€ 22.400)
Adres op Ostend Airport: Nieuwpoortsesteenweg 887/bus 1
Kantoor: V150/4 Vrachtgebouw
Stationmanager: Hossein Taghdis
Sinds einde 2004 verhuisd naar Archimedesstraat 7, 8400 Oostende, maar is inmiddels terug verhuisd naar Corneel Heymansstraat 10, 8400 Oostende, onder de benaming ‘Cargoplus Aviation’

Ontbinding op 13/12/2004

Verbonden ondernemingen:
 - First International Airways, Aruba & Gibraltar
 - Johnsons Air, P.O. Box 9138, Accra, Ghana
 - Cargo Plus Aviation, Ghana & United Arab Emirates
 - Race Cargo Airlines, Ghana

 (Aan de telefoon meldt First International zich aan als ‘Cargo Plus’ en bevestigt de speaker hun beider verbintenis)

*******


FOS Logistics

Adres: Nieuwpoortsesteenweg 887, PO Box 30, lokaal P/223, 8400 Oostende

Einde mei 2004 werd de komst aangekondigd van een Cypriotische maatschappij, FOS Logistics, die vanuit Oostende een vaste vrachtlijndienst zou verzekeren voor goederenaanvoer vanuit China en India. Er zouden vanaf september 3 vluchten per week gebeuren met B747-400.

FOS krijgt een eigen kantoor toebedeeld, bemand door haar CEO Anthony Coutsoftides.

Het project werd einde november afgeblazen.

Sinds maart 2005 is FOS eindelijk van start gegaan met een propellertoestel Antonov-12, dat twee maal per week Maastricht verbindt met Athene en Larnaca.

Verbonden onderneming: FOS Logistics Ltd, 4 Mouson Street, Engemi, Nicosia, Cyprus (CEO: Anthony Coutsoftides)

*******

 

Globe Air Cargo NV

BTW 455.745.986
HR Oostende 52.420
Oprichting als bvba op 01/08/1995 voor notaris Henri Rutsaert, Melle
Oprichters: 1°/
Jan Koenraad Michel Vercruysse, directeur, wonend te 8400 Oostende,
         Nieuwpoortsesteenweg 887, Bus 7
                   2°/ Globe Air Cargo System SARL, te F-95709 Roissy-Charles-De-Gaulle,
        
Roissytech, 7 Rue du Cercle, vertegenwoordigd door
Guy Tordjman, diens voorzitter
Zetel: 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 887, PO Box 27
Doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
Maatschappelijk kapitaal: 1.000.000 BEF (500 aandelen à J. Vercruysse; 500 aandelen à
         Globe Air Cargo System)

Wijziging statuten en rechtsvorm op 30/05/2002 voor notaris Pierre Nicaise, Grez-Doiceau:
1/ Kapitaalsverhoging van € 24.789 (1.000.000 BEF) naar € 70.000
2/ Ontslag verleend aan zaakvoerder Jan Vercruysse
3/ De vennootschap wordt omgevormd tot NV
4/ Maatschappelijke zetel ongewijzigd, maar met commerciële zetel op Brucargo, Zaventem
5/ Raad van bestuur:
       - Guy Tordjman, van Franse nationaliteit, voorzitter
       - Bertrand Schmoll, van Franse nationaliteit, besuurder
       - Jan Vercruysse, wonend te 8680 Koekelare, Zandstraat 5, gedelegeerd-bestuurder en
             dagelijks bestuur

Verbonden onderneming: Globe Air Cargo System SARL, te F-95709 Roissy-Charles-De-Gaulle, Roissytech, 7 Rue du Cercle

*******

Heavylift

Kantoor op de luchthaven: P232-233
Postbus: 29
Stationmanager: Ian Thomas
Deelt nutsvoorzieningen met Johnsons Air
Kantoor sinds begin 2004 onbemand
Verbonden onderneming:

- Air Foyle Heavylift Ltd, Skyways House, Parsonage Road, Takeley/Bishop’s Stortford CM22 6PU (UK)
- Johnsons Air, Ghana

*******

Interflight bvba/Cilogis NV

BTW 474.832.420
HR Oostende 59.822
Oprichting op 15/05/2001 voor notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe, Oostende
Oorspronkelijke benaming: Mirage Management Services bvba
Oprichters: 1/
Jean-Paul Dezutter, wonend 8400 Oostende, Steenovenstraat 70
                  
2/ Nathalie Marie Declercq, wonend op zelfde adres
Zetel: Steenovenstraat 70, 8400 Oostende
Maatschappelijk kapitaal: € 18.600, verdeeld in 100 aandelen (76 à J-P. Dezutter; 24 à
    N.M. Declercq)
Doel : elke activiteit van tussenpersoon of van handelsagent voor rekening van derden, in het
    bijzonder elke activiteit inzake luchtvaartagentuur.
Zaakvoerder: N.M. Declercq
Kantoren op de luchthaven: P281 en 282 – P.O.Box 11

Wijziging op 24/10/2001: naamswijziging: Interflight
Wijziging op 04/01/2002: benoeming tot zaakvoerder: Cathérine Lagast, wonend 8400
   
Oostende, Nieuwe Langestraat 55
Wijziging op 01/02/2003: benoeming tot zaakvoerder: Jean-Paul Dezutter

Wijzigingen op 30/03/2004:
1/ Naamswijziging:
-
Maatschappelijk naam: Cilogis
- Commerciële benamingen: ‘Interflight’, Contralo Ostend’ en ‘Contralo’
2/ Zetelverplaatsing: Jet Center, Gistelsesteenweg 1D/bus 2.1
3/ Doelwijziging: tussenpersoon in de handel en in het goederenverkeer, met inbegrip van het handelen als luchtvaart- en scheepvaartagent
4/ Kapitaalsverhoging: van € 18.600 naar € 120.000
5/ Indeling van de aandelen (à € 100):
- Jean-Paul Dezutter: 400 aandelen
- Marc Denis: 400 aandelen
- Jan Koenraad Vercruysse: 400 aandelen
6/ Omzetting van bvba naar naamloze vennootschap
7/ Ontslag als zaakvoerders verleend aan:
- J.P. Dezutter
- Nathalie Declercq, echtgenote van J.P. Dezutter
- Cathérine Lagast
8/ Benoeming bestuurders:
-
Jean-Paul Dezutter, Steenovenstraat 70, Oostende, gedelegeerd bestuurder
- Marc Denis, De Meers 23, 2170 Merksem, bestuurder
- Jan Koenraad Vercruysse, Zandestraat 5, Koekelare, bestuurder
Voorzitterschap van de raad van bestuur in beurtrol aan voornoemden

Wijziging op 04/11/2004:
Ontslag
als bestuurder verleend aan Marc Denis

Wijziging op 04/10/2005:
1/ Maatschappelijk zetel verplaatst naar Nieuwpoortsesteenweg 887/Bus70, Oostende
(= luchthaven)
2/ Administratieve zetel verplaatst naar Karveelstraat 7, 8380 Zeebrugge

Wijziging op 30/06/2005:
Ontslag
van Marc Denis als bestuurder

Wijziging op 31/07/2006:
1/ Ontslag Jean-Paul Dezutter als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
2/ Benoeming van Dirk Steen, Herdersbrugsestraat 40, 8380 Dudzele, als bestuurder

Antecedenten J.P. Dezutter:
-
Uitbating van éénmanszaak BTW 781.056.173, opgericht in 1991, gevestigd Tarwestraat 68, Oostende (adres waar sinds juni 1999 de zetel van Trans Aviation Network Group werd overgebracht)
- Zaakvoerder van bvba Unimar, opgericht in 1994; gevestigd op het "collectief" adres Archimedesstraat 15, 8400 Oostende; in faling op 17/02/1996
- Stationmanager van Boss Aircharters Ltd
- Vorige woonplaats: A. Rodenbachstraat 28, Oostende (adres waar in mei 1999 de zetel van Occidental Aviation Services werd overgebracht)

*******

Jetlink International

Agent voor o.m. Trans Mediterranean Airlines
Stationmanager: Mevr Ruth Swildens
Kantoor: P292 (P.O.Box 53), sinds half 2003 onbemand
Jetlink Belgium, Da Vincilaan 2, 1935 Zaventem
Hoofdzetel: Airport Plaza Building, P.O. Box 3028, NL-2132HC Hoofddorp, Nederland (CEO: Sobhy Abd El Messeh)

*******

Johnsons Air

Kantoor op de luchthaven: P232-233 (Nb: zelfde kantoor als Heavylift)
Postbus: 29
Stationmanager: Ian Thomas (zie ook HeavyLift)

Deelt nutsvoorzieningen met HeavyLift
Kantoor sinds begin 2004 onbemand
Verbonden ondernemingen:
 - Johnsons Air, P.O. Box 9138, Accra, Ghana
 - Johnsons Air, P.O. Box 8147, Sharjah, United Arab Emirates
 - First International Airways, Aruba & Gibraltar
 - Heavylift

*******

J.R. Aviation/John Reid

BTW 679.344.349
HR Oostende 53309
Inschrijving in het Handelsregister op 30/04/1996
Aanvang handelswerkzaamheid: 01/05/1996

Doel handelswerkzaamheid: herstellen en onderhouden van vliegtuigen en vliegtuigmaterieel
Inrichting waar de handelswerkzaamheid wordt uitgeoefend: werkplaats gevestigd te 8470 Gistel, Leeuwerikenlaan 5.
Benaming van de inrichting: J.R. Aviation
Huidig adres: Brugse Baan 186, 8470 Gistel
Uitbater: John Reid, van Engelse nationaliteit
Beroep: technicus
Antecedent: bestuurder Airline Management Group van 04/10/1994 tot 31/11/1995
(Op beide bovenvermelde adressen staat een bescheiden woonhuis met garage. De werkplaats, waar de handelswerkzaamheid werkelijk wordt uitgeoefend en die door J.R. Aviation geheel of gedeeltelijk in huur wordt genomen, bevindt zich in Oostende/Stene tussen de nummers 10 en 12 van de Oud Vliegveldstraat.)

*******


Kay Aviation BV

Adres: Saturnusstraat 21-B, NL-2132HB Hoofddorp
HR Haarlem: 63334
Oprichting op 07/04/1987
Doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
Bedrijfsleiding:
Mohammed A. Khan, directeur, wonend te NL-2131MR Hoofddorp, Louisahoeve 16; geboren in India op 21/07/1947
Vertegenwoordiging op de luchthaven Oostende: Kay Aviation BV, PO Box 47, lokalen
            293/294, met zaakvoerder
Mike Siebrichtsen
Vertegenwoordiging werd in 2001 opgedoekt
Verzekerde tot 2000 vluchten tussen Oostende en Halifax, Canada met B707-toestellen van het Roemeense Tarom

Gelieerde ondernemingen:
            - Avistar Airlines, Hoofddorp (faling op 25/02/1997)
            - Kay Aircraft Support BV, Amsterdam (directeur: M.A. Khan)
            - Triangle Airline Ltd, Hoofddorp (faling op 05/08/1997)

 

*******

Liberia World Airlines Belgium NV

BTW 434.096.972
HR Oostende 43.772
Zetel: luchthaven Oostende, bureau 282, PO Box 24, 8400 Oostende
(Nb: PO Box 24 vermeldt Liberia World Airlines Gibraltar, Westland Aviation en A.M.G. nv)
Oprichting: 27/04/1988 voor notaris Johan Lahaye
Oprichters: 1°/
Duane Andrew Egli, managing director, wonend te Kinshasa, Dixième Rue
                        Limété
                   2°/
Clyde W. Campbell, general manager, PO Box 124, Governors Drive Forest
                        Park, Georgia 30050, USA
                   3°/
Roger Sherman, eigenaar, PO Box 145, Monrovia, Liberia
                   4°/ Louise Cora, eigenares, echtgenote van R. Sherman, PO Box 145, Monrovia,
                        Liberia
Doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
Maatschappelijk kapitaal: 3.750.000 BEF (125 aandelen van 30.000 BEF) of € 92.960
Raad van Bestuur: - Duane Egli
                              - Clyde Campbell
                              - Roger Sherman
Gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurder met recht alleen te tekenen: Duane Egli
De jaarrekening per 31/12/1990 vermeldt als 4de bestuurder in de functie van directeur Mevr.
Elsje Devos, Nieuwe Steenweg 17, 8377 Zuienkerke

Faling uitgesproken op 20/07/1994

Verbonden ondernemingen:
- Liberia World Airlines Gibraltar
- Westland Aviation NV
- Airline Management Group
- Aircraft Machinery Works
- Ducor World Airlines (2002-2003)
- AMW Tchad (opgericht in 2007)
 

**********

Mithras Air bvba

BTW 889.674.102
Oprichting: 25/05/2007 voor notaris Ides Viaene, 8800 Roeselare
Zetel: Nieuwpoortsesteenweg 887, 8400 Oostende
Doel: nationaal en internationaal vervoer, in de lucht, op zee en op het land
Enige vennoot: Mithras Investment Group Ltd, vennootschap naar Engels recht, opgericht op 22/05/2007 onder nummer 6254813, met zetel te Dept Unit 9D1, Carcroft Enterprise Park Station, Road Carcroft, Doncaster DN6 8DD, Engeland
Kapitaal: € 20.000
Statutaire niet bezoldigde zaakvoerder: Filip Soete, Stationsdreef 3, 8800 Roeselare
Kantoor op de luchthaven: P232-233 (P.O.Box 72)
Stationmanager: Filip Soete

Verbonden ondernemingen:
-
Ostend Premium Fish (voorheen Ostend Filleting Factory), BTW 874.184.685, Vismijn 3-8, Oostende; zaakvoerder Filip Soete
- Pakhuizen Oostende NV, BTW 436.218.304, Vismijn 1, Oostende
- Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende, BTW 267.388.814, Kantinestraat 3, Oostende; voorzitter, Yves Miroir, Violierenstraat 61, Oostende; gedelegeerd bestuurder, Freddy Pollet, Grote Thems 64, 8490 Jabbeke
- Société Germon bvba naar Marokaans recht, avenue Idriss I, Place El Houda, Laayoune, Marokko; vertegenwoordigd door Filip Soete

Faling uitgesproken op 07/04/2008

**********

Occidental Aviation Services NV

Andere benaming: Occidental Airlines
BTW 425.418.838
HR Oostende 53.833
Oprichting: 13/01/1984 voor notaris Guy Nasseaux, 1410 Waterloo
Oprichters:
1°/ Joël Leclercq, boekhouder, wonend rue Jean Volders 168, te 1420 Braine l’Alleud
2°/ Mady Visse, secretaresse, echtgenote van J. Leclercq, wonend op zelfde adres
3°/ Luc Pieterhons, carrosseriebouwer, wonend rue Wayez 143, te 1420 Braine l’Alleud
Zetel bij oprichting: Rue Jean Volders 168, 1420 Braine-l'Alleud
Oorspronkelijke benaming: T.R.C. sprl (HR Nijvel 50.091)
Maatschappelijk kapitaal: 250.000 BEF

Verplaatsing zetel op 13/10/1988: Rue Sainte-Anne 6, 1420 Braine-l'Alleud
Kapitaalsverhoging op 05/05/1990: van 250.000 naar 750.000 BEF

Verplaatsing zetel op 20/10/1990: Avenue Wellington 31, 1420 Braine-l'Alleud

Wijzigingen op 14/06/1995:
1/ Ontslag verleend aan Joël Leclercq als zaakvoerder
2/ Benoeming van Martine Hissette tot zaakvoerder, wonend Waterkasteellaan 7, te 8421 De Haan
3/ Verplaatsing zetel: Luchthaven Oostende, bureau 229, bus 32, 8400 Oostende

Wijzigingen op 24/05/1996 voor notaris Alfons Loontjens, 8871 Izegem:
1/ Wijziging benaming: Occidental Aviation Services
2/ Kapitaalsverhoging: van 750.000 naar 1.250.000 BEF
3/ Verandering rechtsvorm: NV
4/ Herinschrijving in handelsregister: HR Oostende 53.833
5/ Vennoten:
   - Martine Hissette, wonend Waterkasteellaan 7, te 8421 De Haan
   - Ronny Samaey, wonend Frederica Street 20, te Nicosia, Cyprus
6/ Wijziging doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
7/ Benoemingen:
   -
Martine-Claude Hissette, gedelegeerd bestuurder
          (Nb: is echtgenote van
Ronald Rossignol, samen met Brian Martin de feitelijke
          eigenaar van Occidental Aviation Services
)
   -
Ronny Peter Samaey, bestuurder (Nb: op 06/07/1995 ontslagnemend bestuurder van Race
         
Cargo Airlines – Sinds maart 1998 uitbater van éénmanszaak Coastair Management
          en woonachtig Strandloperstraat 21, Oostende – Sinds juli 2002 statutaire
          zaakvoerder van Coastair Chartering bvba
)
   -
Brian Martin, lijnpiloot, wonend te Cross Riggs, The Thatway-Angmering, West Sussex
BN14 4HJ, Engeland, bestuurder (Nb: Captain Brian Martin, Britse onderdaan)

Wijziging bestuur op 28/02/1997: ontslag verleend aan Ronny Samaey als bestuurder
Kapitaalsverhoging op 30/12/1997: van 1.250.000 naar 7.250.000 BEF (€ 179.723)
Verplaatsing zetel op 01/07/1998: Luchthaven Oostende, hangar Nr 2
Verplaatsing zetel op 18/05/1999: A. Rodenbachstraat 28, Appartement 305, 8400 Oostende
Verplaatsing zetel op 01/05/2000: Distellaan 62/Bus 3, 8400 Oostende

Verplaatsing zetel op 20/03/2002: rue Théo Toussaint 25, 5030 Gembloux

Faling uitgesproken op 12/08/2002

Gelieerde ondernemingen:
- Rossair Jet Executive
- Red Rock sprl, Brussels South Charleroi Airport, Bâtiment S7, bureau 1K, 6041 Gosselies
- Occidental Airlines, Liberia (1995-1999)
                                              

*******

Platinum Air Cargo Belgium bvba

BTW 476.826.363
HR Oostende 59.805
Maatschappelijk zetel: Nieuwpoortsesteenweg 945, 8400 Oostende (restaurant Icarus)
Oprichting: 22/01/2002 voor notaris Nicolas Verbist, Antwerpen
Oprichters: 1°/
Keith William Stevens, bestuurder van vennootschap, wonend te West Green,
      Crawley, West Sussex RH11 7HW, England
                   2°/
Denis Prince, bestuurder van vennootschap, wonend te London Road, Ascot,
      Berkshire, S15 7DF, England
                   3°/
Stephen Wilfred Dando, bestuurder van vennootschap, wonend te 8460
     
Oudenburg, Bruggesteenweg 277.
Doel: - optreden als airline general sales agent en als verzekeringsagent
          - verschaffen van vliegtuigbenzine en vliegtuigonderdelen
          -  regelen van douaneformaliteiten
Maatschappelijk kapitaal: € 18.600 (750.322 BEF)
Zaakvoerder: Stephen Wilfred Dando

Wijziging 15 juli 2005:
-
Maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Assesteenweg 65, 1740 Ternat

Verbonden ondernemingen:
 - Raeford Aviation Services, North Feltham Trading Estate, Feltham Middlesex, TW14 0TW, England
 - Platinum Air Cargo Ltd, 19a-21a The Precinct, Egham, Surrey TW20 9HN, England
 - Platinum Air Cargo BV, Aalsmeerderweg 608, NL-1437EJ Rozenburg
 - African Int’l Airways, The Brunel Centre, Newton Road, Crawley, RH10 9TU, England
 - Intavia Ltd, The Brunel Centre, Newton Road, Crawley, RH10 9TU, England

(Denis Prince was in december 2001 één van de oprichters van het Britse Platinum. Voorheen was hij op Ostend Airport de verantwoordelijke van Raeford Aviation, die toen nog het kantoor P/289 huurde)

*******

Race Cargo Airlines NV

BTW 447.546.617
HR Oostende 48.654
Zetel: Luchthaven Oostende, Hangar 1, PO Box 3, 8400 Oostende (opslagruimte: 2400 m²)
Oprichting: 27/05/1995 voor notaris Frank Heyvaert, Veurne
Oprichters: 1/
Desmond Charles Ayto, directeur-manager, wonend te 17 Perry Way,
     Lightwater, Surrey GV18 5LB, England
                   2/
Brian William Moss, manager, wonend te 4 Carnation Drive, Saffron Waldon
     Essex CB10 2BE, England
Doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
Maatschappelijk kapitaal: 1.250.000 BEF  of € 30.987 (80 aandelen à D. Ayto;
     20 aandelen à Br. Moss)
Raad van Bestuur: - D. Ayto, voorzitter
                              - Br. Moss, gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur
                              -
Ronny Samaey, wonend te 8400 Oostende, Passchijnstraat 22A
Algemene vergadering op 06/07/1995:
1/ Ontslag wordt verleend aan de voltallige Raad van Bestuur
2/ Nieuwe raad van Bestuur:

   - Race Cargo Airlines UK, vertegenwoordigd door D. Ayto
   - Desmond Ayto, voorzitter
   -
Nathalie Van Acker, Leffingestraat 240, 8400 Oostende, gedelegeerd bestuurder en
         “station manager” belast met het dagelijks bestuur
(Nb: Ronny Samaey was tot 06/07/1995 ook bestuurder van Occidental Aviation Services – Navraag bij Race Cargo wees uit dat hij daar terug werkzaam is geweest in 1998 – Sinds maart 1998 uitbater van éénmanszaak Coastair Management, gevestigd in lokalen 229/230 van het luchthavengebouw – Nieuw woonadres is Strandloperstraat 21, Oostende – Sinds juli 2002 statutaire zaakvoerder van Coastair Chartering)

Algemene vergadering op 28/04/2000:
1°/ Ontslag verleend aan Nathalie Van Acker, Desmond Ayto en Race Cargo Airlines UK
2°/ Nieuwe Raad van Bestuur:
             a/ Nathalie Van Acker, voorzitter en gedelegeerd bestuurder
             b/ Pascal Sanders, bestuurder
            
c/ Race Cargo Airlines UK

Raad van bestuur dd. 15/05/2002:
1°/ Ontslag verleend aan Pascal Sanders en Race Cargo Airlines UK
2°/ Nieuwe bestuurders:
             a/
Air Memphis
             b/ Hamdy M. Ahmed Eissa

Wijziging op 01/10/2005:
-
Ontslag verleend aan Nathalie Van Acker als gedelegeerd bestuurder, zonder onmiddellijke vervanger

Faling uitgesproken op 07/06/2006

Verbonden ondernemingen:
 - Race Cargo Airlines UK
 - Race Cargo Airlines, Kotoko International Airport, Box 16151,  Accra, Ghana                                        
 - MK Airlines Ltd,
Landhurst Hartfield, East Sussex TN7 4DL, UK
 - Air Charter Express/Cargoplus Aviation, Ghana
 - Johnsons Air, Ghana
 - First International Airways, Aruba & Gibraltar
 - Rainbow Air Cargo Express

*******

Rainbow Air Cargo Express

Was tot 1990 de oorspronkelijke benaming van Race Cargo Airlines, Ghana
Na het opdoeken van Race Cargo Airlines UK, wordt in 2004 in Londen een Rainbow Air Cargo Express (Ostend) Ltd opgericht onder nummer 5159068
Na de faling van de Belgische Race Cargo Airlines NV, wordt in 2006 opnieuw in Londen een Rainbow Air Cargo Express Ltd opgericht onder nummer 584467
Einde 2006 neemt eerstgenoemde Rainbow (5159068) als air broker kortstondig intrek in een hangar op de luchthaven onder het dagelijks bestuur van Nathalie Van Acker (voorheen bij Race Cargo) en Hamdy Hafez (voorheen bij Air Memphis)
Kort daarop verdwijnt Rainbow terug als air broker op de luchthaven en wordt Nathalie Van Acker stationmanager van Speed Handling Services, gevestigd in dezelfde hangar
Momentele status van beide Londense Rainbow-maatschappijen blijft obscuur

*******

Red Rock sprl

BTW 473.852.819
HR Charleroi 200.087
Zetel : Aéroport Brussels South-Charleroi, 6041 Gosselies (Bâtiment S7-1K)
Oprichting op 11/01/2001 voor notaris Claude Arthur Mondelaers, 1070 Anderlecht
Doel: - luchtvrachtvervoer en vrachtvervoer in het algemeen
        
- Pilotenscholing
Maatschappelijk kapitaal: €18.592,01, voor 99% onderschreven door Mevr. Geneviève
  Flahaut, van Franse nationaliteit, wonend te Antibes (Frankrijk),
Boulevard du Val Claret 15
 
en voor 1% onderschreven door Mr. Guy Lebrun, wonend te 6997 Erezée, Rue Haute 5.
Benoeming tot zaakvoerder: Guy Lebrun.
Kapitaalsverhoging op 28/12/2001 voor notaris André Philips, 1081 Koekelberg: van €18.592,01 naar €61.725,48, onderschreven door Mevr. G. Flahaut.

Wijzigingen op 31/08/2004:
-
Ontslag betekend aan Guy Lebrun
- Benoeming tot zaakvoerder: Benedict Dombrecht
- Verplaatsing zetel: 26 Galerie des Carmes, 1300 Wavre

Wijziging op 15/07/2005:
-
Verplaatsing zetel: 11 Traverse d’Esope, 1348 Louvain-la-Neuve

Wijziging op 30/09/2005:
-
Ontslag betekend aan Benedict Dombrecht
- Benoeming tot zaakvoerder:
Ronald Rossignol, Katannastreet 115, Sandton

Wijziging op 05/12/2006:
-
Verplaatsingzetel: Zoning industriel de Jumet, 4ème rue, 31, 6040 Jumet (face à l’aéroport de Charleroi)

(De feitelijke bedrijfsleider is doorlopend Ronald Rossignol, voorheen feitelijke eigenaar van Occidental Aviation Services)

*******

Rossair Jet Executive

BTW 419.194.903
HR Brussel
Adres: Louizalaan 233, 1050 Brussel
Wijzigingen op 01/07/1982 :
1/ Benaming: Rossair Jet Executive (voorheen: Air Select)
2/ Verplaatsing zetel: Louizalaan 391, 1050 Brussel (voorheen: Hoogboomsesteenweg 10/2,
         Ekeren)
Bestuurders:
   - Ronald Rossignol, bestuurder
         
(Nb: R. Rossignol is ook, samen met lijnpiloot Captain Brian Martin, de feitelijke
          eigenaar van Occidental Aviation Services
)
   - Georges Belot, bestuurder
   - Guido De Brauwer, Gemstraat 10, 9220 Hamme, bestuurder
(Het Belang van Limburg van 16/17 augustus 1997: Rossair Jet Executive was eigenaar van een toestel dat werd ingezet voor trafieken van verdovende middelen en van diamant)

Faling uitgesproken op 14/12/1983

*******


SDV Belgium NV

BTW 408.195.103
HR Antwerpen 254467
Zetel: Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen
Doel: ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart
Maatschappelijk kapitaal in 1998: 5.000.000 BEF
Kapitaalsverhoging 1999: van 5.000.000 naar 53.249.000 BEF
Vorige benaming: Transami Air Cargo - TAC (naamswijziging 01/01/1997)
Bestuurders: 1/
Didier Joré, Ixelles
                     2/
Luc Tonneau, Waterloo
Kantoor op Ostend Airport: SDV Belgium – Transami Air Cargo (TAC), Freight Building, V.158/160, Nieuwpoortsesteenweg 885, 8400 Oostende
Stationmanager: Mevr. Mia Verkindt
(In het VN-rapport van 12 april 2001 over de illegale plundering van de natuurlijke rijkdommen van de Democratische Republiek Congo wordt gewezen op de sleutelrol, die SDV speelt in deze illegale plundering en in de bestendiging van de oorlog in dat land. SDV Belgium, voorheen officieel Transami Air Cargo, is i.v.m. oorlog bevorderende praktijken in Centraal Afrika niet aan zijn proefstuk. In augustus 1997 meldde Het Belang van Limburg, dat in december 1996 op de luchthaven van Zaventem een honderden motoren voor Russische BRT40-tanks in beslag genomen werden, "die via de luchthaven van Oostende naar de Burundese hoofdstad Bujumbura moesten overgevlogen worden. De lading was afkomstig van het Duitse bedrijf Neu Brandenburger en werd verstuurd naar het Oostendse expeditiebedrijf Transami Air Cargo (TAC)." Toevallig of niet, werd kort daarop de naam van het bedrijf officieel gewijzigd naar SDV Belgium.)

*******

Skylink NV

BTW 431.138.472
HR Oostende 42.525
Zetel: Nieuwpoortsesteenweg 889, bureau 58, 8400 Oostende
Activiteit: nationaal en internationaal toerisme en vervoer
Oprichting: 12/05/1987 voor notaris Albert Van den Eeckhout, Gent
Kapitaalsverhoging op 16/02/1988 voor notaris Dirk Van Haesebrouck, Aalbeke-Kortrijk: van 8.000.000 naar 10.000.000 BEF (€ 247.894)
Bedrijfsleiding: 1/ Noël Ste
en, afgevaardigd bestuurder
                          2/ Monique Maria Cornel Vandromme, bestuurder
                          3/
Jan Koenraad Vercruysse, bestuurder
Faling op 28/03/2005

*******


Space World International bvba

BTW 456.286.812
HR Oostende 52.694
Zetel: 8400 Oostende, Luchthaven, Hangar 1 (is tevens de zetel van Race Cargo Airlines)
Oprichting: 20/10/1995 voor notaris Marc Coudeville
Oprichters: 1°/
Said Fouad Labib, directeur Air Alexandrië, wonend Rue Mahamed Farid
            Bulkley 22, Alexandrië, Egypte
                   2°/
Georges Andraous, marketing manager, wonend Boulevard Deguire 135,
            Montreal
, Canada
Doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
Maatschappelijk kapitaal: 750.000 BEF (€ 18.592)
Statutair zaakvoerder: Georges Andraous
Wijzigingen op 19/02/1996 voor notaris M. Coudeville:
1°/ Ontslag verleend aan Georges Andraous
2°/ Benoeming van S.F.Labib tot statutair zaakvoerder
3°/ Volmacht wordt verleend aan Walter Hoste, bedrijfsrevisor, Edward Decuyperstraat 14,
     Oostende
Stationmanager: Dr. Vivian Labib

Wijziging op 18/03/2005:
Verplaatsing
zetel: Sunair Building, Archimedesstraat 7, 8400 Oostende

*******

Speed Handling Services

Kantoor op de luchthaven: Hangar 1
Stationmanager: Nathalie Van Acker
Hoofdkantoor: Toekanweg 2, NL-1118EB Schiphol Airport

*******

TAAG Angola Airlines

BTW 429.071.085
Andere benaming: Linhas Aéreas de Angola
Kantoor op luchthaven: P/279-280 – P.O.Box 51
Stationmanager: Sophie Joiret
Kantoor werd einde 2003 verplaatst naar het Jet Center, Gistelsesteenweg 1/B2.4, Oostende
Kantoor in Brussel: Bergstraat 42/44, 1000 Brussel
Verbonden onderneming: Air Charter Center NV (door Victor Bout gecontroleerde
maatschappij – zie
http://www.nisat.org/blackmarket/Caucasus/Afghanistan/2002-05-19%20On%20The%20Trail%20Of%20A%20Man%20Behind%20Talibans%20Air%20Fleet.html)

*******

 

Trans Aviation Network Group NV

BTW 454.818.548
HR Oostende 52.005
Oprichting: 17/03/1995 voor notaris Maurice-Henri Quaghebeur
Oprichters: 1°/
Victor Bout, bestuurder van vennootschappen, van Russische nationaliteit,   PO Box 3962, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten
                   2°/
Michel Victor Thomas, makelaar, wonend te 13540 Puyricard, Frankrijk,
Ch
emin de Chave Couteron
Zetel: luchthaven Oostende bureel 50, 8400 Oostende
Doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
Kapitaal: 1.250.000 BEF (1.250 aandelen) of € 30.987
Bestuurders: 1°/
Victor Bout
                     2°/
Ronald Desmet, piloot, wonend te 74380 Lucinges, Frankrijk, Les Mottes
                     3°/ East Bound bvba, vertegenwoordigd door
Ronald Desmet
Voorzitter van de Raad van Bestuur en gedelegeerd bestuurder: Ronald Desmet
Verplaatsing zetel op 20/05/1996: Jet Center, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende
Benoeming tot 2de afgevaardigde bestuurder op 20/05/1996:
Victor Bout 

Verplaatsing van zetel op 28/06/1999: Tarwestraat 68, 8400 Oostende (Nazicht leert dat er op dit adres een brievenbus bestaat op naam van Trans Aviation Network Group – Dit adres is sedert dezelfde datum tevens de zetel geworden van EastBound – Op dit adres was voorheen een éénmanszaak gevestigd met BTW 781.056.173 en toebehorend aan uitbater Jean-Paul Dezutter, voormalige 'station-manager' van Boss Aircharters)

Verbonden ondernemingen: East Bound bvba
                                           
AirCess, Monrovia
                                           AirCess, Kigali
                                           TAN Group, Sharjah


Zie ook
www.niza.nl/nl/campaigns/diamonds/docs/actsarep.htm#brokersandtraders www.guardianunlimited.co.uk/ethical/article/0,2763,348016,00.html http://www.globalpolicy.org/security/sanction/angola/0012rprt.htm#IX


           

huidige activiteiten van de heer Ronald Desmet

 

*******

Viking Aviation bvba

BTW 459.504.143
Zetel: Duinenstraat 141, 8400 Oostende
Vestiging op de luchthaven: Hangar H4 (Box 25)
Stationmanagers: Derick Palmer, nadien Odinn Einarsson
Maatschappelijk kapitaal: 750.000BEF (€ 18.592)

*******

Westland Aviation NV

HR Brussel 43.845
Oprichting: 04/10/1988 voor notaris Pierre De Doncker, Brussel
Oprichters: 1°/
Duane Egli, vennootschapsdirecteur, wonend te Kinshasa-1, Dixième Rue
            Limété, PO Box 860
                  
2°/ Mevr.
Grace Simental, bestuurder, wonend te El Paso, Texas, USA,
            Gibraltar Street 50
Zetel: 1020 Brussel, Gustave Gilsonstraat 176
Doel: luchtvaart gebonden bedrijvigheden
Maatschappelijk kapitaal: 1.500.000 BEF (90 aandelen à Duane Egli, 10 aandelen à Gr. Simental)
Bestuurders: 1°/ Duane Egli
                     2°/ Grace Simental
                     3°/
Claude Rose, economist, wonend te 1020 Brussel, Gustave Gilsonstraat 176
Voorzitter van de Raad van Bestuur: Mevr. Grace Simental
Afgevaardigde-bestuurder: Claude Rose
Verplaatsing van zetel op 06/12/1990: Ostend Airport, PO Box 24, Loods H5, 8400 Oostende (Nb: PO Box 24 behoort ook toe aan Liberia World Airlines Gibraltar en Airline Management Group)

Algemene vergadering op 30/12/1996:
1°/ Ontslag verleend aan Grace Simental en aan Claude Rose
2°/ Benoemingen:
   - bestuurder:
Christopher Fletcher, wonend te 8432 Leffinge, St Pieterskapelleweg 5
  
- gedelegeerd bestuurder:
Cornelis Schonk, wonend Westlaan 80, 8400 Oostende
Nieuwe registratie op 09/09/1994: BTW 435.535.740
                                                     
HR Oostende 44.311

Volmachtverlening voor de algemene vergadering van 01/12/1994 (kapitaalsverhoging)
1°/ Duane Egli, wonend Rue du Pont d'Eau ,9, te Tournai-Esplechin, eigenaar van 99 aandelen van Westland Aviation NV
2°/ Lukim Air Services (afgekort Lukas) te Kinshasa, vertegenwoordigd door Duane Egli en eigenaar van 0 (nul) aandelen van Westland Aviation NV
            verlenen op 30/11/94 volmacht aan
Alastaire Leoid Macleod te USA om hen te vertegenwoordigen op de algemene vergadering
3°/ AVTEC AG, Dufourstrasse 5, CH-4052 Basel verleent op 28/11/94 volmacht aan
Pierre Ariane, wonend te Kinshasa 1, 2823 Av. de la Devinière, BP Box 541 KIN1, Zaïre, om haar in rechte en in feite te vertegenwoordigen op de algemene vergadering, i.v.m. kapitaalsverhoging voor 50% ondergeschreven door AVTEC AG.

Kapitaalsverhoging op 01/12/1994 van 1.500.000 BEF naar 26.130.000 BEF (€ 647.746) voor notaris Pierre De Maesschalck, Oostende: verhoging met 770.000 US $, hebbende conventionele tegenwaarde van 24.630.000 BEF, verdeeld over 1.642 aandelen van 15.000 BEF, onmiddellijk volgestort ten belope van 250.000 US $.
Aanwezigheidslijst van de algemene vergadering op 01/12/94 vermeldt Cornelis Schonk als eigenaar van het enige (1) resterend aandeel van Westland Aviation (Nb: het officieel document vermeldt als woonplaats van C. Schonk: Ede, Nederland)

Op 30/09/1996 wordt ontslag verleend aan Cornelis Schonk, wonend te Oostende, Westlaan 80 (maar inmiddels verhuisd naar A. Rodenbachstraat 7, 8400 Mariakerke/Oostende) en wordt de functie van gedelegeerd bestuurder toevertrouwd aan Nicolas Blanchard, wonend te 7502 Tournai-Esplechin, Rue du Pont d'Eau 9.
(Cornelis Schonk is op 19/12/1997 één van de oprichters van Air Charter Service Belgium NV - Woonadres van N. Blanchard is tevens dit van Duane Egli, op de Frans-Belgische grens – N. Blanchard is ook zaakvoerder van Aircraft Machinery Works en samen met Christopher Fletcher, afgevaardigd bestuurder van Airline Management Group – Zijn verblijfplaats in Oostende is Torhoutsesteenweg 453/Bus3)

Op 30/04/2003 wordt ontslag verleend aan Nicolas Blanchard, wonend te 7502 Tournai-Esplechin, Rue du Pont d'Eau 9 (en met verblijfplaats in Oostende). Hij wordt in zijn bestuurdersfunctie vervangen door Duane Egli, wonend op hetzelfde adres in 7502 Tournai-Esplechin (en met feitelijke verblijfplaats 11.340 SW 108 TH CT Miami, Florida). Christopher Fletcher wordt herbenoemd voor een periode van 6 jaar (Christopher Fletcher is van Britse nationaliteit, geboren 30/04/1953 in Wrexham, Groot-Brittanië)

Faling uitgesproken op 28/01/2004

Verbonden ondernemingen:
- Liberia World Airlines Gibraltar
- Airline Management Group NV
- AVTEC AG, Basel
- Lukim Air Services, Kinshasa
- Aircraft Machinery Works
- Ducor World Airlines, Equatorial Guinea
- International Air Services, Liberia
- AMW Tchad

**********

Enkele personalia

1/ Nicolas Blanchard: - gedelegeerd bestuurder Westland Aviation
                                  - gedelegeerd bestuurder Airline Management Group
                                 
- zaakvoerder Aircraft Machinery Works

2/ Ronald Desmet: - zaakvoerder East Bound
                              
- bestuurder Trans Aviation Network Group

3/ Jean-Paul Dezutter: -Uitbater éénmanszaak BTW 781.056.173
                                    - Zaakvoerder Unimar bvba (tot 02/1996)
                                    - Stationmanager Boss Air Charter (tot 04/2001)
                                   
- Oprichter-zaakvoerder Interflight/Cilogis (sinds 05/2001)

4/ Duane Egli: - bestuurder Liberia World Airlines Belgium (tot 07/1994)
                        - bestuurder Westland Aviation
                        - bestuurder Ducor World Airlines
                       
- zaakvoerder Aircraft Machinery Works

5/ Christopher Fletcher: - bestuurder Westland Aviation
                                    
- gedelegeerd bestuurder Airline Management Group

6/ Ronny Samaey: - bestuurder Race Cargo Airlines (tot 07/1995)
                              - bestuurder Occidental Aviation Services
                              - uitbater éénmanszaak Coastair Management
                             
- statutaire zaakvoerder Coastair Chartering

7/ Cornelis Schonk: - bestuurder Westland Aviation (tot 09/1996)
                                - bestuurder Airline Management Group (tot 09/1996)
                               
- bestuurder Air Charter Service Belgium

8/ Jan Vercruysse: - bestuurder Skylink
                              - gedelegeerd bestuurder Globe Air Cargo
                              - zaakvoerder Belair
                             
- bestuurder Cilogis/Interflight (sinds 30/03/2004)