Logo bouw
 
Samen bouwen aan nieuwe lokalen voor de chiromeisjes
 


Voorstelling van de vzw

 

CHIRO LOMBEEK vzw werd opgericht op 19 mei 2006 en heeft tot doel het ondersteunen en begeleiden van de werking van de Chiro te Sint-Katherina-Lombeek op het vlak van infrastructuur, materiële ondersteuning, administratie en financieel beheer.

De vzw wordt bestuurd door de ALGEMENE VERGADERING die minstens 1 maal per jaar samenkomt om het beleid van de vereniging op korte en lange termijn te bepalen. Momenteel bestaat de Algemene Vergadering uit 25 leden. De voornaamste doelstelling van onze vzw op korte termijn is de bouw van nieuwe Chirlokalen voor de meisjeschiro.

Om dit bestuur ook in de praktijk te kunnen realiseren heeft de Algemene Vergadering  een RAAD VAN BESTUUR aangesteld. 

Momenteel bestaat de Raad van Bestuur uit 5 leden.

Voorzitter: Bart HINNEMAN
Secretaris: Elke ROESEMS
Penningmeester: Julien TRONCKOE
Bestuurslid: Geert COPPENS
Bestuurslid: Nele TRONCKOE

Vanuit de huidige leidingsploeg woont Lies VERLOES de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij als waarnemend lid. Ze volgt, als schakelpersoon tussen de vzw en de leidingsploeg, de evolutie van de bouwplannen op.

De Raad van Bestuur krijgt van de Algemene Vergadering de ruimste bevoegdheden om de vereniging te besturen. Concreet betekent dit dat wij met de Raad van Bestuur volop bezig zijn met het in orde brengen van het bouwdossier en het verzamelen van de nodige fondsen om de bouwplannen te realiseren.

Voor het verzamelen van de nodige fondsen kunnen we rekenen op de enorme inspanningen die de chiroleiding jaar op jaar levert, subsidies van de gemeente en de giften van particulieren die op onze rekening worden gestort. Daarnaast worden we bijgestaan door de SPONSORGROEP. Deze groep van sympathisanten, vooral samengesteld uit ouders van leden en oud-leiding, zet acties op touw die het mogelijk maken om de bouw te financieren. De Raad van Bestuur wordt hierin vertegenwoordigd door bestuurslid Geert Coppens.

De bestuursleden zijn bereikbaar voor vragen, ideeën en suggesties via het mailadres van de vzw:  chirolombeek.vzw@gmail.com