Logo bouw
 
Samen bouwen aan nieuwe lokalen voor de chiromeisjes
 


Informatiepagina over de lotenlening

 

Met de aankoop van een lot investeert u in de chirogaande jeugd - en vooral in een veilig onderkomen van die jeugd - van Lombeek.

De lotenlening op zich heeft als doel om een groot kapitaal meteen beschikbaar te hebben zonder dat er door de meisjes rente op betaald moet worden.

Het lotingsysteem gaat om hetzelfde principe als de obligatielening, namelijk men gaat op zoek naar vreemd vermogen dat opgesplitst wordt in kleinere delen per geldschieter. Zo wordt in ons geval de € 30.000 die we zullen lenen ingedeeld in loten van € 100. De intekenaars betalen dit bedrag en krijgen hiervoor een bewijs, een soort van obligatiebriefje.
Vanaf het derde jaar na aankoop, worden de loten terugbetaald en dit gespreid over een periode van tien jaar. Elk jaar wordt er € 3.000 (en dus 30 loten) uitgeloot, waardoor een 30-tal mensen hun geld terugkrijgt. Met een beetje geluk hebt u uw geld dus al na drie jaar terug, met wat minder geluk na 13 jaar. Maar op het einde van deze periode heeft iedereen zijn/haar geld terug.
Een belangrijk verschil met de obligatielening echter, is de rente. Die wordt níet uitbetaald bij de lotenlening. U moet het lot dat u koopt dan ook niet zien als een geldinvestering, maar als een investering in de jeugd van Chiro Lombeek. Met nieuw kapitaal kunnen wij onze bouwwerkzaamheden sneller beginnen en kunnen de meisjes onbekommerd spelen zonder zich zorgen te maken over bouwvallige lokalen.

Hoe gaat dit allemaal in zijn werk zie ik u denken? Wel, via een overschrijvingsformulier waarop het rekeningnummer, de naam en het adres van de vzw voorgedrukt zijn, alsook de prijs van € 100 en een mededeling kan u een lot kopen. In die mededeling staat ‘lotenlening + naam:’ .U vult hierna de voor-en familienaam in van de toekomstige eigenaar van het lot. Als u het lot niet op uw eigen naam zet, maar bv. op die van uw dochter, dan moet haar naam vermeld worden. Het is bij de storting zeer belangrijk dat u een correcte mededeling schrijft. Van zodra de storting gebeurd is, zal er iemand van de sponsorgroep van de vzw bij u langskomen om u het lot te overhandigen. Tegelijkertijd tekent u een bewijs van ontvangst. Elk jaar vanaf 2012 is er een trekking van 30 loten en kan u als winnaar uit de bus komen. Er wordt contact met u opgenomen door de vzw via een brief of email of via de telefoon.

Praktisch: je kan een "extra editie van het Hutsepotje" en overschrijvingsformulier bekomen door te mailen naar het mailadres van de vzw of Karen Van Craenenbroeck. Wij bezorgen je dan zo snel mogelijk de gewenste documenten!

Nog vragen? Uiteraard! Neem contact op met de vzw via mail of met Karen Van Craenenbroeck op het nummer 0479/45 58 81.Maar lees eerst de volgende FAQ’s:

Kan ik meerdere loten kopen?

Ja, maar dat biedt u niet de garantie dat u al uw geld in hetzelfde jaar terugkrijgt.

Zijn deze loten fiscaal aftrekbaar?

Neen, aangezien het om een lening gaat en niet om een schenking zijn de loten niet fiscaal aftrekbaar.

Kan ik mijn aandeel overdragen aan iemand anders?

Ja, maar dan moet u de vzw op de hoogte brengen van de naam en het adres van de nieuwe bezitter.

Moet ik aanwezig zijn op de trekking opdat mijn lot uitbetaald wordt?

Neen, de houder van het lot wordt via mail of via de post op de hoogte gebracht. Vervolgens kan hij/zij bij de Raad van Bestuur naar de uitbetaling vragen.

Waar, wanneer, hoe kan ik een lot kopen?

U kan een lot kopen bij de leden van de Algemene Vergadering van de vzw of rechtstreeks via Karen Van Craenenbroeck.

 

Alvast bedankt!

Chiro Lombeek vzw.