BIJ ONS v.z.w. FRAN«AIS   
ENGLISH   
 •  BEKNOPT
 •  EEN BETAALBARE MAALTIJD
 •  EEN GEZELLIGE ONTMOETINGSRUIMTE
 •  DE SOCIALE PERMANENTIE
 •  DE TWEEDEHANDS-WINKEL
 •  HOE KAN U HELPEN?
 •  PRAKTISCH
 •  LINKS
 • BEKNOPT
     Ons inloopcentrum bestaat sinds begin 1998. Sinds de opening bieden we ons thuislozenpubliek (daklozen, krakers, mensen met laag inkomen, gehandicapten, mensen zonder papieren,...) een ruimte waar onthaal, ontmoeting en solidariteit centraal staan.

     We werken actief met de meest gemarginaliseerde groepen uit de Brusselse regio. Enerzijds willen we via een laag-drempelig onthaal en het aanbieden van een aantal diensten (maaltijden, tweedehandskledij, hygiŽnische produkten, bergruimtes,...) een praktische ondersteuning zijn in het dagelijks leven van ons doelpubliek. Anderzijds willen we via de sociale permanentie een hulp op maat bieden voor mensen met de meest uiteenlopende vragen of problemen. Ook mobiliteit staat centraal in onze hulpverlening.

     Vanzelfsprekend wordt er nauw samengewerkt met andere actoren op het terrein: OCMW's, onthaaltehuizen, Artsen Zonder Grenzen, ziekenhuizen, medische huizen, diensten geestelijke gezondheidszorg, straathoekwerkers, juridische diensten, de Centra Algemeen Welzijnswerk, initiatieven voor begeleid of beschut wonen, enzovoort.

     Onze structurele werking vertaalt zich in een actieve vertegenwoordiging in organisaties als de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, het Gemeenschappelijk Daklozen Front, het Brussels Overleg Thuislozen van de Brusselse Welzijnsraad, het Overleg voor Inloopcentra van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk op Vlaams niveau, en andere.

     Het team:
   Bestaat uit drie voltijdse medewerkers, een sociaal assistent, een administatieve kracht en een verantwoordelijke voor de maaltijden en het onderhoud. Een achttal vrijwilligers versterken ons team.
 •  BEKNOPT
 •  EEN BETAALBARE MAALTIJD
 •  EEN GEZELLIGE ONTMOETINGSRUIMTE
 •  DE SOCIALE PERMANENTIE
 •  DE TWEEDEHANDS-WINKEL
 •  HOE KAN U HELPEN?
 •  PRAKTISCH
 •  LINKS
 •    FRAN«AIS
     ENGLISH Site credit: eiL.neT