Test van Campbell

De test van Campbell maakt het mogelijk om het karakter en de vaardigheden van puppies te evalueren. Het is een kostbare hulp om de puppy te kiezen die u het best past uit een nestje.

Voorwaarden voor een goede test:

- De test moet bij 7 weken oude puppies uitgevoerd worden, noch ervoor noch daarna.
- De examinator moet alleen zijn en kan mag niet door de puppy gekend zijn.
- De test moet in een door de puppy onbekende, geÔsoleerde, rustige en neutrale plaats verwezenlijkt worden.
- Te test mag slechts ťťn keer op elke puppy uitgevoerd worden (anders kan het gedrag aangeleerd worden).
- De test wordt op een zachte, onpersoonlijke wijze uitgevoerd en zonder enige aanmoediging.

1. Sociale binding:

Plaatst zacht de jonge hond in een gekozen plaats. Verwijdert u van enkele meters in de tegenovergestelde richting dan die waarin u bent aangekomen. Zet u op uw knieŽn en klap zacht in de handen om de jonge hond aan te trekken.  Observeert of hij naar u toe komt met een hoge of lage staart, of hij verplaatst zich helemaal niet, dit openbaart  zijn graad van sociale rang, zelfvertrouwen of onafhankelijkheid.

Resultaten:

    A. Komt gemakkelijk, staart omhoog, huppelend en probeert in de handen te bijten.
    B. Komt rustig, staart omhoog, op een drafje naar de handen.
    C. Komt rustig maar houdt de start omlaag.
    D. Komt aarzelend.
    E. Komt helemaal niet.

2. De volgproef:

Houdt u staande naast de puppy, vervolgens verwijdert u met een rustige pas, verzeker u dat de puppy u observeert op het ogenblik dat u zich verwijdert. U zult zien of hij vaardigheden heeft om een meester gemakkelijk te volgen. Als hij zich niet verplaatst, is hij zeer onafhankelijk.

Resultaten:

    A. Volgt gemakkelijk, staart omhoog en probeert in de voeten te bijten.
    B. Volgt gemakkelijk, staart omhoog, dicht bij de voet.
    C. Volgt gemakkelijk, staart omlaag.
    D. Volgt aarzelend, staart omlaag.
    E. Volgt helemaal niet of op een afstand.

3. De dwangproef:

Legt de puppy op de grond en rol hem zacht op de rug. Houdt, een hand op de borst, gedurende dertig seconden. Zijn afweer - of inwilligingsreacties tonen zijn tendens om een sociale of lichamelijke overheersing te aanvaarden.

Resultaten:

    A. Strijdt heftig, verzet zich krachtig en bijt.
    B. Strijdt heftig, verzet zich krachtig maar bijt niet.
    C. Strijdt een poosje en geeft dan op.
    D. Verzet zich niet maar onderwerpt zich aan de druk van de hand.

4. De sociale overheersing:

Legt de puppy in lig positie en streel hem zacht van het hoofd naar beneden over de rug. Zijn houding geeft zijn inwilliging of zijn weigering van de sociale overheersing weer. Als hij zeer dominerend is, zal de puppy op de mens proberen te springen, te bijten, te grommen, als hij onafhankelijk is, zal hij zich verwijderen.

Resultaten:

    A. Springt, trapt en krabt, bijt en gromt.
    B. Springt en trapt.
    C. Beweegt zich om de handen te likken.
    D. Draait zich om op de rug om de handen te likken.
    E. Verroert zich niet of verwijdert zich en komt niet terug.

5. De zweefproef:

Neem de puppy op, onder de buik met beide handen ineengevouwen, de palmen naar boven en til hem op. Houdt hem dertig seconden in deze positie. De puppy heeft geen enkele controle meer.  Hij is aan de willekeur van de examinator overgeleverd. Volgens zijn reacties, zult u zien of hij al dan of niet uw overheersing aanvaardt.

Resultaten:

    A. Verzet zich strek, bijt en gromt.
    B. Verzet zich sterk.
    C. Verzet zich, wordt kalm en likt.
    D. Verroert zich niet.

Wanneer de verschillende testen werden verwezenlijkt, ongeacht het gedrag van de puppy tijdens de testen, moet deze geliefkoosd en gefeliciteerd worden en naar zijn moeder worden teruggebracht.

Interpretatie:

- 2A of meer, met B  =  Agressief Dominant

De puppy reageert agressief, kan bijten als men hem wat hard hanteert. Vraag een ervaren meester.  Af te raden met kinderen of bejaarden.

- 3B of meer  =  Dominant

Tendens tot de trouwe overheersing, tot de zelfzekerheid. Zeer geschikt om te werk en leert graag en snel. Vraagt een meester die bekwaam is een hiŽrarchie op te leggen, constant en met een goed begrip van opvoeding.

- 3C of meer  =  Onderdanig en evenwichtig

Past zich gemakkelijk aan elk milieu aan. Gemakkelijk op te voeden zelfs door weinig ervaren personen. Ideaal in een familie met kinderen of bejaarden.

- 2C of meermaar vooral 1E of meer  =  Overdreven onderdanigheid

Hyper onderdanige puppy die een grote behoefte heeft aan complimenten en aan aanmoedigingen. Zal met genegenheid en geduld opgevoed moeten worden om vertrouwen te hebben en zich ten volle in menselijk milieu te begeven. Normaal goed met kinderen en bejaarden. Bijt niet of alleen om zich van slechte behandelingen te verdedigen

- 2D of meer met 1E in de sectie van sociale overheersing  =  Zelfstandig

Puppy die moeilijk te socialiseren is,  hij zal een speciale techniek van scholing vragen.
Als hij  A's of  B's erbij heeft, kan hij een angstbijter worden, die per angst gaat aanvallen als bijvoorbeeld in een hoek gedreven is zonder mogelijkheid van vlucht, of wanneer men het straft.
Als hij C's en D's erbij heeft, zal hij schuchter of angstig worden bij de minste slechte ervaring of onaangename situatie.
Reageert slecht met de kinderen.

Opmerkingen:

De test geeft u een idee van het karakter en de vaardigheden van de puppy op het ogenblik van de test.  De evolutie van de puppy zal eveneens afhangen van het milieu waarin hij zal opgroeien en van de opvoeding die hij zal krijgen.

 

Naar boven