Puppyklas

Waarom naar de puppyklas met u jonge hond?     Onze puppyklas:     De keuze van een puppy:   

Waarom naar de puppyklas met uw jonge hond?

Socialisatie:

De fase van socialisatie van de jonge hond begint aan de leeftijd van 3 weken en duurt tot de leeftijd van 13 weken, het begin van de jeugd waar de angst te voorschijn komt . De jonge hond die tot daar toe bekwaam was om stress veroorzakende situaties het hoofd te bieden, zal beginnen te aarzelen en zijn verkenningsgedrag remmen.

Men kan dus gemakkelijk begrijpen dat het juist gedurende deze zeer korte periode is dat men de puppy moet socialiseren  aan alles wat deel zal uitmaken van zijn toekomstig milieu (van 3 tot 7 weken, zal het de taak van de fokker zijn) . Vanaf het ogenblik dat u de puppy in huis haalt is het uw taak het werk van de fokker verder te zetten.

- Intra specifieke socialisatie:

De puppy zal aan andere grote of kleine honden voorgesteld moeten worden, zodat hij de goede sociale antwoorden ontwikkelt en dat hij op de juiste manier met zijn soortgenoten leert omgaan. Degenen die geen contact  met andere honden hebben gehad gedurende deze periode van socialisatie, zullen elk contact met hun soortgenoten weigeren en zullen onbekwaam  zijn met andere honden om te gaan. Dit kan tot angst en  risico's van agressie leiden.

- Interspecifieke socialisatie: 

De puppy met volwassenen (mannen en vrouwen) en kinderen, die hij niet erkent als behorend tot dezelfde soort in contact worden gebracht. Degenen die tijdens deze periode niet in contact komen met mensen zullen zeer moeilijk of niet meer kunnen gesocialiseerd worden.


Men zal eveneens de puppy moeten confronteren met andere dieren die hij later zou kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld katten, paarden, kippen, schapen enz .

- Men zal eveneens de puppy moeten wennen aan de auto, aan onbekende geuren, aan geluidshinder en de verschillende klanken, aan het verkeer, aan de menigte enz .

De begrippen van het leerproces:

De begrippen van het leerproces moeten aangeleerd worden aan de leeftijd waar de puppy het meest ontvankelijk is, dat wil zeggen van 7 weken tot 6 maanden . Aan de leeftijd van 7 tot 8 weken hebben zijn hersenen de voldoende rijpheid bereikt om alle informatie te ontvangen.  Deze faciliteit om te leren duurt zolang de cellen van de hersenen in staat zijn om nieuwe synaps verlengingen te creëren (tot 3 jaar ongeveer). Na de leeftijd van drie jaar, het is op de bestaande verlengingen dat nieuw synapsen tot stand komen.

Het is dus de beste periode om de codes en de regels voor leiding te creëren, de verboden en de basis van een goede gehoorzaamheid op te stellen, om de puppy in onze maatschappij te leren leven en om een goed geïntegreerde hond te worden die geen onaangenaamheden of hinder zal veroorzaken.

Het is eveneens de ideale periode om met de puppy de zindelijkheidstraining te beginnen, om hem zijn sociale rang te laten ontdekken en om hem de zelfcontroles te leren.

Naar boven

Onze puppyklas:

De puppies worden, vanaf de 7 weken aanvaard, in groepslessen gericht op de socialisatie, en de scholing door zachte methoden, zonder enige dwang.

Socialisatie:

De lessen voor puppies zijn vooral op een goede socialisatie gericht.

De intra specifieke socialisatie gebeurt via spelletjes met puppies van dezelfde leeftijd. Dit laat toe een goede communicatie te ontwikkelen met hun soortgenoten, zoals bijvoorbeeld hoe een andere hond benaderen,de  houdingen van onderwerping of uitnodiging tot spelen. Tijdens het spel leert de puppy ook de autocontroles, zoals het beheersen van zijn bijt impulsen, een goede motoriek enz .

De interspecifieke socialisatie gebeurt door contact met de meesters maar eveneens met de kinderen die altijd de welkom zijn op het terrein (op voorwaarde de les niet te verstoren).
 

De socialisatie met het milieu, om te vermijden dat de puppy angst ontwikkelt wanneer hij naar bijten komt, zal door de verkenning van het terrein, het overschrijden van verschillende hinderpalen gebeuren, het wennen geluidshinder enz .

De begrippen van het leerproces:

Het aanleren gebeurt door zachte methoden.  De methode is gebaseerd op de werken van Pavlov, over de geconditioneerde reflex die op het principe van gedachteassociatie is gebaseerd, dit noemt men de geconditioneerde reflex   Anderzijds deelt Skinner mede dat het gedrag wordt geleerd of  uitgeschakeld afhankelijk van de gevolgen van het gedrag, (beloningen of straffen),dit is de instrumentale conditionering.

Door zich op de aanhaling van Skinner te baseren," wanneer een bijzonder gedrag zich voordoet en  men het telkens door een specifieke gratificatie laat volgen, zal de waarschijnlijkheid van verschijnen van dit gedrag aanzienlijk groter worden" heeft de heer J.Ortéga een werkwijze uitgewerkt: "La méthode naturel" of natuurlijke methode.

In de praktijk :

Ik veroorzaak het gedrag

-         Daarna geef ik het bijhorend bevel

-         Ik geef de beloning (de stem, een aai, maar ook een snoepje of het spel)

-         Zodoende leg ik het gedrag vast en ik versterk het door beloning

De hond maakt de relatie tussen zijn gedrag en het overeenkomstig bevel.

De voordelen van deze methode:

-         Geen dwang of geroep.

-         Geen straf, dus ook geen penalisatie van een mislukking.  Het slechte gedrag wordt genegeerd en zal verdwijnen of wordt op een ander gedrag afgeweken.

-         Van toepassing overal en op elk moment

-         De methode door iedereen toepasselijk, zowel door volwassenen als kinderen

Naar boven

De keuze van een puppy:

Welk ras kiezen?

Elk ras heeft zijn eigen kenmerken, zijn karakter en zijn vaardigheden. Goed deze kenmerken kennen kan u helpen om te bepalen zou welk soort hond het best bij uw eigen karakter, uw levensstijl en met wat u van uw hond verwacht overeenstemt .  Uw dierenarts, de ras clubs, alsmede onze vereniging kunnen u hierover inlichtingen verstrekken.

Welke fokker kiezen?

De keus van een goede fokker vermijdt heel problemen wat de gezondheid van uw jonge hond, zijn gedrag en zijn faculteiten om zich in onze maatschappij te integreren betreft.

Ziehier enkele criteria om u te helpen uw keus maken:

Zijn de lokalen proper, goed verlicht? Is er een opwekkingszaal (een plaats bijvoorbeeld met spelen,  muziek als achtergrondgeluid...) waar de jonge hond zich kan ontplooien en zijn milieu verkennen? houdt de fokker zich met zijn puppies bezig, laten de puppies zich benaderen? Zijn de puppies in contact met volwassen honden? Kunt u de ouders benaderen? Stelt de fokker u vragen over uw levensstijl en wat soort hond u beoogt?

Hoe kiest u een puppy uit een nestje?

Ga het nestje minstens twee keer bezoeken en observeer de evolutie van de puppies. De fokker zal van goed advies zijn om u te helpen om uw puppy te kiezen, hij  ziet ze evolueren en is het best geplaatst om  hun karakter te evalueren.

Er bestaan eveneens testen die u een klein idee kunnen geven van het karakter van een puppy.
De meest gekende is de test van Campbell.

Naar boven