Nieuw : vererving catharina parkieten.
Vererving catharinaparkiet:

~betekent : kleur kan ook andersom gekoppeld worden.
Kleur kan ook andersom gekoppeld worden.
Een pop kan nooit split zijn voor geel,een man wel.
Zowel een man als een pop kan split zijn voor blauw
Het is nooit goed om mauve of olijfkleurige vogels te koppelen met elkaar i.v.m
Slechte bevedering van de jongen.
De cinamon factor(bruinige gloed en afname van tekening)schijnt hetzelfde te vererven als geel(lutino).

ouders
jongen
man
pop
mannen
poppen
lichtgroen lichtgroen lichtgroen lichtgroen
lichtgroen ~ donkergroen lichtgroen lichtgroen
    donkergroen donkergroen
lichtgroen ~ olijfgroen donkergroen donkergroen
donkergroen donkergroen lichtgroen lichtgroen
    donkergroen donkergroen
    olijfgroen olijfgroen
donkergroen ~ olijfgroen donkergroen donkergroen
    olijfgroen olijfgroen
olijfgroen olijfgroen olijfgroen olijfgroen
lichtgroen/blauw lichtgroen/blauw lichtgroen lichtgroen
    lichtgroen/blauw lichtgroen/blauw
    blauw blauw
lichtgroen/blauw ~ donkergroen/blauw lichtgroen lichtgroen
    lichtgroen/blauw lichtgroen/blauw
    donkergroen/blauw donkergroen/blauw
    blauw blauw
    kobaltblauw kobaltblauw
lichtgroen/blauw ~ olijfgroen/blauw donkergroen donkergroen
    donkergroen/blauw donkergroen/blauw
    kobaltblauw kobaltblauw
lichtgroen/blauw ~ blauw lichtgroen/blauw lichtgroen/blauw
    blauw blauw
lichtgroen/blauw ~ kobaltblauw lichtgroen/blauw lichtgroen/blauw
      donkergroen/blauw
    blauw blauw
    kobaltblauw kobaltblauw
lichtgroen/blauw~ mauve donkergroen/blauw donkergroen/blauw
    kobaltblauw kobaltblauw
donkergroen/blauw~ blauw lichtgroen/blauw lichtgroen/blauw
    donkergroen/blauw donkergroen/blauw
    blauw blauw
    donkergroen/blauw kobaltblauw
donkergroen/blauw~ donkergroen/blauw lichtgroen/blauw lichtgroen/blauw
    donkergroen/blauw donkergroen/blauw
    olijfgroen/blauw olijfgroen/blauw
    blauw blauw
    kobaltblauw kobaltblauw
    mauve mauve
donkergroen/blauw~ mauve donkergroen/blauw donkergroen/blauw
    olijfgroen/blauw olijfgroen/blauw
    kobaltblauw kobaltblauw
    mauve
mauve
olijfgroen/blauw~ blauw donkergroen/blauw donkergroen/blauw
    kobaltblauw kobaltblauw
olijfgroen/blauw~ kobaltblauw donkergroen/blauw donkergroen/blauw
    olijfgroen/blauw olijfgroen/blauw
    kobaltblauw kobaltblauw
    mauve mauve
olijfgroen/blauw~ mauve olijfgroen/blauw olijfgroen/blauw
    mauve mauve
lichtgroen/geel lichtgroen lichtgroen
lichtgroen
    lichtgroen/geel geel
lichtgroen/geel~ donkergroen lichtgroen lichtgroen
    lichtgroen/geel donkergroen
    donkergroen geel
    donkergroen/geel
(donker)geel
lichtgroen/geel~ olijfgroen donkergroen donkergroen
    donkergroen/geel (donker)geel
donkergroen/geel donkergroen lichtgroen lichtgroen
    lichtgroen/geel lichtgroen/geel
    donkergroen donkergroen
    donkergroen/geel donkergroen/geel
    olijfgroen olijfgroen
    olijfgroen/geel (olijf)geel
donkergroen/geel~ olijfgroen donkergroen donkergroen
    donkergroen/geel
(donker)geel
    olijfgroen olijfgroen
    olijfgroen/geel (olijf)geel
olijfgroen/geel olijfgroen olijfgroen olijfgroen
    olijfgroen/geel (olijf)geel
lichtgroen/blauw/geel lichtgroen/blauw lichtgroen
lichtgroen
    lichtgroen/blauw lichtgroen/blauw
    lichtgroen/blauw/geel geel
    blauw geel/blauw
    blauw/geel creme-ino
lichtgroen/blauw/geel~ donkergroen/blauw lichtgroen lichtgroen
    lichtgroen/blauw lichtgroen/blauw
    lichtgroen/blauw/geel
blauw
    blauw geel
    blauw/geel blauw/geel
      creme-ino
    donkergroen donkergroen
    donkergroen/blauw donkergroen/blauw
    donkergroen/blauw/geel kobaltblauw
    kobaltblauw
(donker)geel
    donkergroen/geel (donker)geel
    kobaltblauw/geel (donker)geel/blauw
      (kobalt)creme-ino
donkergroen/blauw/geel donkergroen/blauw lichtgroen lichtgroen
    lichtgroen/blauw lichtgroen/blauw
    lichtgroen/blauw/gee blauw
    blauw
geel
    blauw/geel geel/blauw
      creme-ino
    donkergroen donkergroen
    donkergroen/blauw donkergroen/blauw
    donkergroen/blauw/geel kobaltblauw
    kobaltblauw (donker)geel
    kobaltblauw/geel (donker)geel/blauw
      (kobalt) creme-ino
    olijfgroen olijfgroen
    olijfgroen/blauw olijfgroen/blauw
    olijfgroen/blauw/geel mauve
    mauve (olijf)geel
    mauve/geel (olijf)geel/blauw
      (mauve)creme-ino
olijfgroen/blauw/geel~ donkergroen/blauw donkergroen donkergroen
    donkergroen/blauw donkergroen/blauw
    donkergroen/ blauw/geel kobaltblauw
    kobaltblauw (donker)geel
    kobaltblauw/geel (donker)geel/blauw
      (kobalt) creme-ino
    olijfgroen olijfgroen
    olijfgroen/blauw olijfgroen/blauw
    olijfgroen/blauw/geel mauve
    mauve (olijf)geel
    mauve/geel (olijf)geel/blauw
      (mauve)creme-ino
lichtgroen/blauw/geel~ blauw lichtgroen/blauw lichtgroen/blauw
    lichtgroen/blauw/geel geel/blauw
    blauw blauw
    blauw/geel creme-ino
lichtgroen/blauw/geel~ kobaltblauw lichtgroen/blauw lichtgroen/blauw
    lichtgroen/blauw/geel geel/blauw
    blauw blauw
    blauw/geel
creme-ino
    donkergroen/blauw donkergroen/blauw
    donkergroen/blauw/geel kobaltblauw
    kobaltblauw (donker)geel
    kobaltblauw/geel (donker)geel/blauw
      (kobalt) creme-ino
donkergroen/blauw/geel kobaltblauw lichtgroen/blauw lichtgroen/blauw
    lichtgroen/blauwgeel
geel/blauw
    blauw blauw
    blauw/geel creme-ino
    donkergroen/blauw donkergroen/blauw
    donkergroen/blauw/geel kobaltblauw
    kobaltblauw (donker)geel
    kobaltblauw/geel (donker)geel/blauw
      (kobalt) creme-ino
    olijfgroen/blauw olijfgroen/blauw
    olijfgroen/blauw/geel mauve
    mauve (olijf)geel
    mauve/geel (olijf)geel/blauw
      (mauve)creme-ino
olijfgroen/blauw/geel~ mauve donkergroen/blauw donkergroen/blauw
    donkergroen/blauw/geel kobaltblauw
    kobaltblauw (donker)geel
    kobaltblauw/geel (donker)geel/blauw
      (kobalt) creme-ino
    olijfgroen/blauw olijfgroen/blauw
    olijfgroen/blauw/geel mauve
    mauve (olijf)geel
    mauve/geel (olijf)geel/blauw
      (mauve) creme-ino
blauw blauw blauw blauw
Blauw~ kobaltblauw blauw
blauw
    kobaltblauw kobaltblauw
blauw mauve kobaltblauw kobaltblauw
kobaltblauw kobaltblauw blauw blauw
    kobaltblauw kobaltblauw
    mauve mauve
mauve mauve mauve mauve
blauw/geel~ blauw blauw blauw
    blauw/geel creme-ino
    kobaltblauw kobaltblauw
    kobaltblauw/geel (kobalt) creme-ino
blauw/geel~ mauve kobaltblauw kobaltblauw
    kobaltblauw/geel (kobalt) creme-ino
kobaltblauw/geel kobaltblauw blauw blauw
    blauw/geel creme-ino
    kobaltblauw kobaltblauw
    kobaltblauw/geel (kobalt)creme-ino
    mauve mauve
    mauve/geel (mauve)creme-ino
kobaltblauw/geel~ mauve kobaltblauw kobaltblauw
    kobaltblauw/geel (kobalt)creme-ino
    mauve mauve
    mauve/geel (mauve)creme-ino
blauw/geel geel/blauw lichtgroen/blauw/geel lichtgroen/blauw
    blauw/geel blauw
    geel/blauw
geel/blauw
    creme-ino creme-ino
kobaltblauw/geel geel/blauw lichtgroen/blauw/geel lichtgroen/blauw
    blauw/geel
blauw
    geel/blauw geel/blauw
    creme-ino creme-ino
    donkergroen/blauw/geel donkergroen/blauw
    kobaltblauw kobaltblauw
    kobaltblauw/geel (donker)geel/blauw
    (kobalt)creme-ino (donker) creme-ino
mauve/geel geel/blauw donkergroen/blauw/geel donkergroen/blauw
    kobaltblauw/geel
kobaltblauw
    (donker)geel/blauw (donker)geel/blauw
    (kobalt)creme-ino (kobalt)creme-ino
kobaltblauw/geel (donker)geel/blauw lichtgroen/blauw/geel lichtgroen/blauw
    blauw/geel blauw
    geel/blauw
geel/blauw
    creme-ino creme-ino
    donkergroen/blauw/geel donkergroen/blauw
    kobaltblauw kobaltblauw
    kobaltblauw/geel (donker)geel/blauw
    (kobalt)creme-ino (kobalt)creme-ino
    olijfgroen/blauw/geel olijfgroen/blauw
    mauve/geel mauve
    (olijf)geel/blauw (olijf)geel/blauw
    (mauve)creme-ino
(mauve)creme-ino
mauve/geel (donker)geel/blauw donkergroen/blauw/geel donkergroen/blauw
    kobaltblauw kobaltblauw
    kobaltblauw/geel (donker)geel/blauw
    (kobalt)creme-ino (kobalt)creme-ino
    olijfgroen/blauw/geel olijfgroen/blauw
    mauve/geel mauve
    (olijf)geel/blauw (olijf)geel/blauw
    (mauve)creme-ino (mauve)creme-ino
mauve/geel (olijf)geel/blauw olijfgroen/blauw/geel olijfgroen/blauw
    mauve/geel
mauve
    (olijf)geel/blauw (olijf)geel/blauw
    (mauve)creme-ino (mauve)creme-ino
blauw/geel creme-ino blauw/geel blauw
    creme-ino creme-ino
kobaltblauw/geel creme-ino blauw/geel
blauw
    creme-ino creme-ino
    kobaltblauw/geel
kobaltblauw
    (Kobalt)creme-ino (Kobalt)creme-ino
mauve/geel creme-ino kobaltblauw/geel kobaltblauw
    (kobalt)creme-ino (kobalt)creme-ino
kobaltblauw/geel (kobalt)creme-ino blauw/geel
blauw
    creme-ino creme-ino
    kobaltblauw/geel kobaltblauw
    (kobalt)creme-ino
(kobalt)creme-ino
    mauve/geel mauve
    (mauve)creme-ino (mauve)creme-ino
mauve/geel (kobalt)creme-ino kobaltblauw/geel kobaltblauw
    (kobalt)creme-ino
(kobalt)creme-ino
    mauve/geel mauve
    (mauve)creme-ino (mauve)creme-ino
mauve/geel (mauve)creme-ino mauve/geel mauve
    (mauve)creme-ino
(mauve)creme-ino
geel/blauw blauw lichtgroen/blauw/geel geel/blauw
    blauw/geel creme-ino
geel/blauw kobaltblauw lichtgroen/blauw/geel lichtgroen/blauw
    blauw/geel blauw
    donkergroen/blauw/geel geel/blauw
    kobaltblauw/geel creme-ino
      donkergroen/blauw
      kobaltblauw
      (donker)geel/blauw
      (donker)creme-ino
geel/blauw mauve donkergroen/blauw/geel donkergroen/blauw
    kobaltblauw/geel kobaltblauw
   
(donker)geel/blauw
      (donker)creme-ino
creme-ino blauw blauw/geel creme-ino
creme-ino kobaltblauw blauw/geel
creme-ino
    kobaltblauw (Kobalt)creme-ino
creme-ino mauve kobaltblauw (Kobalt)creme-ino
(donker)creme-ino kobaltblauw blauw/geel creme-ino
    kobaltblauw/geel Kobalt)creme-ino
    mauve/geel (mauve)creme-ino
(donker)creme-ino mauve kobaltblauw/geel Kobalt)creme-ino
    mauve/geel (mauve)creme-ino
(mauve)creme-ino mauve mauve/geel (mauve)creme-ino
creme-ino geel/blauw geel/blauw geel/blauw
    creme-ino creme-ino
Persoonlijk vind ik dat de beste kruisingen zijn :
*Een gele,creme-ino,of split man tegen een groen of blauwe pop omdat hieruit de gele of creme-ino jongen zeker poppen zijn.
*Een groene of blauwe man tegen een gele of creme-ino pop omdat hieruit alle jonge mannen zeker split zijn voor geel of creme-ino.
Nadeel van split man tegen een gele of creme-ino pop is,dat indien er jongen uitvliegen er geen waarneembaar verschil is tussengele of creme-ino mannen en poppen.

 

TERUG NAAR HOOFDPAGINA