Na een deugddoende vakantie is de Capella reeds volop gestart met het programma voor dit najaar. We verzorgen een programma met als thema 'Uns ist ein Kind geboren'. We brengen werk van Johann Sebastian Bach, Johann Kuhnau, Georg Gebel, Giovanni Alberto Ristori en Johann Friedrich Fash.

Solisten zijn: Hilde Coppé - sopraan, Jan Kullmann - altus, Jan Caals - tenor en Lieven Termont - bas. De Capella en solisten worden ondersteund door de Capella Istrumentale o.l.v. Hilde Van Keer en het geheel staat onder de kundige leiding van Mark Goossens. U kan alle gegevens terugvinden op het tab-blad Programma en op deze uitnodiging.In het voorjaar van volgend jaar brengen we drie uitvoeringen van Bach's Markuspassie. Meer gegevens volgen later.

De Capella Vocale et Instrumentale en solisten tijdens Highlights uit The Messiah

De Capella Vocale is een enthousiaste koorgroep met thuisbases Gent (Klein Begijnhof) en Dendermonde die in zijn jaarlijkse projecten hoofdzakelijk barokliteratuur aanboort. De klemtoon van het repertoire ligt op de combinatie van gekend werk en pareltjes die zelden gebracht worden.

eXTReMe Tracker