Clubnieuws.

 

 

Les chiens ayant subi la caudectomie à une date ultérieure du 1er janvier 2006 ne pourront pas participer aux concours en Belgique.

Sur toute inscription non payée sera appliqué le règlement de la Forfeit-list.

 

 Honden die gecoupeerd zijn  na 1 januari 2006 kunnen niet deelnemen aan wedstrijden op het Belgische grondgebied.

Op elke niet betaalde inschrijving zal het reglement van de Forfeit-list worden toegepast.