Beginselverklaring:

 

Bulldozer is een onafhankelijk en demokraties alternatief dat zich daadwerkelijk inzet voor alle Oostendenaars, tegen diskriminatie, onverdraagzaamheid en sociale onrechtvaardigheid in het algemeen.

Bulldozer verzet zich tegen het winststreven en de daaruit voortvloeiende sociale en ecologische gevaren.

Bulldozer legt de nadruk op axie en richt zich hiervoor vooral tot geŽngaarde jongeren.

Bulldozer is voor vrijheid van mening en van persoon, houdt niet van het grote gelijk maar wel van (zelf)kritiek.

Bulldozer werkt mee met iedereen die deze doelstellingen nastreeft.

                   

Bulldozer komt regelmatig samen om verder axies en activiteiten te bespreken. Wil je erbij zijn neem dan contact op met Bulldozer