De Gouden Baksteen?

Bulldozer riep in 2001 de Gouden Baksteen in het leven om mensen of organisaties te belonen voor hun inspanningen voor het Oostends bouwkundig erfgoed.

terug naar boven

1ste Gouden Baksteen

terug naar boven

2de Gouden Baksteen

                

Persmededeling Bulldozer                                                                                                                      07 juni 2004

 

UITREIKING GOUDEN BAKSTEEN AAN MINISTER PAUL VAN GREMBERGEN                                                                                                     

 

Het democratisch alternatief netwerk Bulldozer reikt op donderdag 10 juni 2004 zijn tweede Gouden Baksteen uit.  Door zijn actieve ruggensteun voor het behoud van het Oostendse bouwkundige erfgoed overhandigen wij die aan Paul van Grembergen, Vlaams Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken.

 

Sinds drie jaar is de vereniging Bulldozer actief om het gebrek aan zorgzaamheid van de Stad en de onverschilligheid van de bouwpromotoren voor ons historische erfgoed aan te klagen.  In die drie jaren heeft de Minister voor de bescherming van Oostende meer gedaan dan er in de laatste dertig jaar is gebeurd.

In het voorjaar van 2001 kwam Bulldozer in het verweer tegen een nakende afbraak van de 109 jarige Villa Magdaleine, en de uitdrijving van haar bewoners, in de Kemmelbergstraat.  Het manke culturele en sociale verantwoordelijkheidsgevoel kenmerkte de wijze waarop de beleidsploeg van de Stad Oostende omging met de bewoners van de badplaats en ons gemeenschappelijke erfgoed.

De eerste Gouden Baksteen werd in de zomer van 2001 uitgereikt aan Roger Kesteloot en Jacky Bakker, de uitbaters van de delicatessenzaak ’t Paard in de Kemmelbergstraat, schuin over de Villa Magdaleine.  Met de hulp van een aantal buren knapten zij het pand helemaal op.  Niet zonder trots prijkt hun prijs achter de toonbank.

Minister Paul Van Grembergen gaf in april van 2002 de aanzet om de Kemmelbergstraat te beschermen.  Schuchter was een inhaalbeweging ingezet.  Het stadsbestuur kwam met een ‘villaplan’, waarbij zij waardevolle gebouwen die in aanmerking kwamen voor bescherming op een lijst zette.  De publieke aandacht evenwel verslapte weer, tot in januari van dit jaar enkele bewoners van de belendende belle epoque villa van Hotel La Paloma, respectievelijk uit 1900 en 1892, in de Ijzerstraat aan de bel trokken.  Ondertussen werd ook Hotel Polaris op de Groentenmarkt door de sloophamer bedreigd.  Met de actie “La Paloma slopen - oud-Oostende nog meer naar de kloten?”, bracht Bulldozer mee, naast de inzet van particulieren, de problematische kwestie terug op de voorgrond.  Op 12 mei 2004 legde de Minister 150 monumenten in Oostende voor ter bescherming.  Een ongezien aantal.  Naast huizenrijen werden ook woon- en winkelpanden, residenties en appartementsgebouwen, openbare gebouwen, beelden en stadsmeubilair, landelijke architectuur, funerair erfgoed en parken voorgedragen.  In het kader van de algemene voorstellen voor stadsvernieuwing stelde de Minister op 29 mei ook nog het voor Oostende belangrijke Triptiekproject voor.  Hierbij wordt uitgegaan van de identiteit, de ruimtelijke samenhang en de multifunctionaliteit van de stad.

 

De actiegroep Bulldozer is de persoon Paul Van Grembergen bijzonder dankbaar voor zijn inspanningen terzake.  Als verantwoordelijke minister heeft hij werk gemaakt van dwingende maatregelen om wat ons nog rest aan geschiedenis in Oostende te beschermen.  De vereniging Bulldozer hoopt dat het stadsbestuur van Oostende niet langer moet worden aangemaand door haar voogdijoverheid om het nodige te doen.  De verantwoordelijke Schepen wijzen wij er nogmaals op dat het nu zijn beurt is om daadkrachtig op te treden.  Verschillende dossiers verdienen de aandacht.   Bijvoorbeeld de bescherming van de archeologische vondsten aan de Van Iseghemlaan in het kader van het Tiptiekproject.   De blootgelegde 17de eeuwse stad kan in de vernieuwbouw worden overkelderd en achter glas tentoongesteld. Ook de bescherming van Hotel La Paloma en de aanpalende villa in de Ijzerstraat.  Om te beginnen kunnen die panden terug op de beschermingslijst worden gezet waar ze voor nieuwjaar werden afgehaald.

 

De Gouden Baksteen is een bewijs van erkenning voor hen die hun steentje bijdragen tot de leefbaarheid van onze stad door initiatieven te nemen die de identiteit van Oostende geen geweld aandoen, maar haar integendeel de plaats geeft die ze verdient in de samenleving, als integraal deel ervan.

 

De overhandiging van de tweede Gouden Baksteen vindt plaats donderdag 10 juni 2004 om 15u00 op het

Kabinet van Minister Paul Van Grembergen, Martelaarsplein 7, B-1000 Brussel.

 

Democratisch alternatief netwerk Bulldozer

terug naar boven