IcHibou.gif (1207 bytes) Shqip / Srpski


Drejtat e FŰmijevŰ

Deklarata e pergjithsme mbi te drejtat e njeriut

OPĆTA DEKLARACIJA O PRAVIMA ČOVEKA