UITTREKSELS UIT DE PERS

… Een weelderig beslag, het vernis laat elk sluier- of mousseline-effect doorschemeren, hoe subtiel ook; soms leunt de kleurkeuze resoluut bij het maanlicht aan, in een symfonie van morgenrood, het eerste tere licht, net voor de zon opkomt. (A.N.)

… Bellor, de schilder die tot de grootste kunstenaars van deze eeuw kan worden gerekend. (A.L.)

… Hij heeft niet enorm veel geschilderd, maar zijn werk is wel erg opvallend. Zijn carrière is opgebouwd rond magistrale doeken die bewondering afdwingen en in het geheugen gegrift blijven.
… Hij is een voortreffelijk schilder. Hij werkt traag, met veel zorg. Hij schildert niet meer dan acht doeken per jaar. Zijn werk is minutieus en doordacht, doordrongen van een geheime magie.
… Tussen toeschouwer en schepper van illusie groeit een vreemde verstandhouding, enigszins alarmerend maar gelukkig ook niet zonder voldoening. Wees gerust, deze kunst laat u niet los.
… Hij is echter vooral een groot schilder met veel eerbied voor zijn vak: alles moet tot in de puntjes verzorgd zijn, perfectie is een obsessie voor hem; zijn schaarse werken zullen gegeerd zijn en zijn naam zal ongetwijfeld in een adem genoemd worden met de allergrootsten. (St. Rey)
… De eenvoudige liefhebber wordt stil bij het zien van de prijzen die voor het werk van deze kunstenaar betaald worden; voor hem volstaat de aristocratische kwaliteit van een kunst die op zijn minst buitengewoon te noemen is en die veel wegheeft van een vreemd, dubbelzinnig spektakel. Als er een kunst bestaat die niet echt voor de man in de straat is weggelegd, dan is het wel die van Bellor. Zijn buitenissige, excentrieke personages maken deel uit van het elitedenken en het soort schone kunsten dat verguisd wordt door al wie er genoegen in schept kaviaar te misprijzen.
… aandacht nu voor het werk van de magiër die zich is gaan toeleggen op de schilderkunst, zijn geheimen angstvallig bewarend. Hij blijft zijn schilderijen verder verfijnen met een perfectionisme dat getuigt van een veeleisendheid die bijna wreed te noemen is.
… zulke doeken zijn zo tijdloos, dat je er de hand van het Kwade in zou beginnen vermoeden. Dat manifesteert zich immers evenmin met veel kabaal, maar eerder in alle discretie. (S.R.)


… Voeg daar nog aan toe dat het vakmanschap van Bellor ongeëvenaard is: zijn tekenkunst beneemt je de adem, zijn geduld voor het doek is eindeloos, tijd is van geen tel. Zijn kleuren zijn zo mogelijk nog mysterieuzer dan zijn composities. Bellor, dat is grote klasse… (R.L.)