Onderrichtingen 

 

ONDERRICHTINGEN omtrent het PLAATSELIJK SPEL

 

PLAATSELIJKE KAMPIOENSCHAPPEN

 

Vluchtprogrammaboekje (downloaden  pdf-document)

 

Tabel Kampioenschappen (downloaden excel-document)

 

 

ONDERRICHTINGEN omtrent het PLAATSELIJK SPEL :

De reiskosten per vlucht zijn vermeld in de reisroostertabel.

 

ONDERRICHTINGEN omtrent het PLAATSELIJK SPEL :

 

De reiskosten per vlucht zijn vermeld in de reisroostertabel.

De kosten voor de uitslag staan in de reisroostertabel. Een abonnement voor al de plaatselijke resultaten kost 40 €, enkel de snelheidsvluchten 15 €, enkel halve fond 20 €, enkel fond 8 €.

De liefhebbers die een abonnement hebben moeten een streep zetten in het hokje achter ‘uitslag’. Ook als je geen resultaat moet hebben een streep zetten.

Niets aanduiden = resultaat betalen

 

De constateurs : een huurconstateur kost 15 €. De jonge liefhebbers of beginnelingen krijgen het eerste jaar hun klok gratis. Het regelgeld is 0,50 € voor de eigenaars en huurders ( voor al hun klokken in eigendom of huur), voor de anderen en elke bijkomende constateur : 1€.

 

Potjes met gaatjes zijn ongeldig. Aan de klokken van de bond hangt een zakje met 12 potjes (blijft van de bond). Eigenaars kunnen dit ook vragen. Het is verplicht zijn toestel binnen te brengen na iedere vlucht, ook als men geen duiven geklokt heeft. Valse constataties zijn verplicht te melden. De liefhebber die niet “ speelt vanaf maandag “ en dit aangeduid heeft moet zijn klok binnenbrengen op de dag van de uitgestelde lossing en kan in geen geval nog aan de prijskamp deelnemen. De liefhebber die geen “ X “ zet is verplicht te spelen en kan geen inzetten terugbetaald krijgen, tenzij bij overmacht. Dit geldt niet voor nationale vluchten !!!

 

De poelbrief voor het lokaalspel is de 4-voudige provinciale poelbrief. Voor gewestelijke en provinciale vluchten wordt deze poelbrief ook gebruikt voor het plaatselijke spel, vul dan luik 3 in. Alleen genummerde poelbrieven zijn geldig. Duid goed de reeks aan waarin U de duiven speelt. Indien je elektronisch speelt zet dan een grote E op al uw poelbrieven.

Het nationale lidnummer en de coördinaten op de poelbrief vermelden. Schrijf je naam en kleef daarover een etiket, dan is dat in orde. De liefhebber is verantwoordelijk voor deze taak. De poelbrieven moeten volledig ingevuld zijn en de duiven moeten voor sluitingstijd binnen zijn. Te laat komen is niet meer korven!! ( uitgezonderd heirkracht).
De poelbrieven van het laatste kwartier kunnen onder elkaar vermengd worden.

 

De inkorving gebeurt normaal van 19.00 uur tot 20.30 uur. 

Er word gezorgd dat de duiven van elke liefhebber verdeeld zitten. Zo nodig worden duiven overgezet om de korven te vullen tot het opgelegde maximum aantal duiven.

De afwijkingen van de regel vindt U op de reisroostertabel.

Opgelet : aanpassingen zijn niet uitgesloten en zullen op de uitslag en op het info bord medegedeeld worden. Kom zo vroeg mogelijk korven, zeker als er 2 vluchten gekorfd worden.

Een liefhebber kan geen korf opeisen ook al betaalt hij de volledige korf. Dit geldt voor alle inkorvingen zowel leervluchten als prijsvluchten.

 

Zorg er bij de inkorving voor dat de voetringen proper zijn, zodat de controle vlot kan verlopen.

Liefhebbers die problemen hebben met hun gezondheid, zoals ademhalingsmoeilijkheden, en ook liefhebbers die duiven staan hebben op een andere vlucht, waarvan de duiven gelijktijdig kunnen thuiskomen, krijgen voorrang bij de inkorving. Kom dan wel zo vroeg mogelijk inkorven.

Vragen of klachten : spreek uw voorzitter aan.

 

De serie van onaangeduide van 2 duiven (OAS2) gaat uit per groep van 6 duiven.

De scherreweg zal plaatselijk per 100 duiven uitgaan.

De pot gaat uit:inzet -15€ alles aan de 1ste, 15 tot 60€: 1x10€

Rest aan 2€, meer dan 60€: 25% aan de 1ste,25% aan 10euro, 25% aan 5euro en 25% aan 2euro.

De afhouding op de prijzen is 7% en voor uitgestelde lossing 8%.

Verdubbeling van jaar tegen oude enz. is niet meer toegelaten.

Voor Gien autovlucht  18/7 kan men de derby’s dubbelen, eerst alle jonge samen dan derby’s eruit halen en dubbelen.

De late jongen moeten een bijkomende ring dragen. Deze zijn te bekomen vanaf 1 maart. Zij vliegen in de 4e en 5e reeks afzonderlijk.

De late spelen eerst bij de jonge, dan dubbelen naar late.

 

 

 

 

<< naar boven >>

 

 

 

PLAATSELIJKE KAMPIOENSCHAPPEN

 

Komen in aanmerking : alle vluchten gekorfd te Zonhoven.

Voor het kampioenschap algemeen, snelheid, halve fond en fond komen alleen duiven in aanmerking van de reekskampioenschappen.

Voor al de kampioenschappen telt de plaatselijke uitslag.

Het kampioenschap wordt betwist met 1ste en 2de inzet volgens het hoogst aantal prijzen (beste coëfficiënt).

 

Algemeen kampioen : alle vluchten (zie tabel kampioenschap).

Kamp. snelheid O - JA - JO - Alg : Mettet t/m Reims

Kamp. halve fond O - JA - JO - Alg : van Sourdun t/m La Souterraine

Kamp. fond : alle vluchten vanaf Limoges

Kamp. oude duiven : 1ste reeks en 2de reeks

Kamp. jaarduiven : 1ste reeks en 2de reeks

Kamp. jongen : 3de + 4de + 5de reeks ( 3 laatste vluchten niet )

Kamp. late jongen : 4de en 5de reeks

Kamp. asduiven : volgen de reeksen van hier boven !!!!!

• snelheid ž 8 beste uitslagen

• halve fond ž 5 beste uitslagen

• fond ž 4 beste uitslagen

• superasduif ž gans seizoen

Kamp. beginneling : meeste prijzen met 1ste en 2de inzet voor liefhebbers die pas maximum 5 jaar spelen en nooit daarvoor gespeeld hebben.

 

Dubbelingen tellen in het kampioenschap niet mee.

Voor Gien 18 / 7 telt enkel de uitslag van de jonge.

Elke liefhebber is verplicht voor het kampioenschap asduiven zelf zijn prijzen op te geven voor 16 september 2015.

 

PRIJZEN KAMPIOENSCHAP :

De algemene kampioen krijgt een schotel. De 2de en 3de algemeen kampioen ontvangen een trofee.

Zo ook de 1ste, 2de en 3de kampioen snelheid, halve fond en fond.

Ook 1ste snelheid O – JA - JO, en 1ste hal-ve fond O - JA - JO, de reekskampioenen O - JA - JO - LAJO, asduiven en de beginneling ontvangen een trofee.

Al de 1ste prijzen (spelend in hun reeks ) van het plaatselijk spel ontvangen een aandenken.

De snelste duif van de eerste vlucht van het jaar krijgt een kandelaar.