Julie


Maeglin Viv


Maeglin Mac

FOKPOLITIEK


Van bij het prille begin ben ik uitgegaan van het feit dat er moest gefokt worden met bloedlijnen van honden die aktief op schapen werken. Het resultaat heeft mij steeds bijzonder goed bevallen, en dus zal er van de regel nooit afgeweken worden. Bovendien heb ik er een punt van gemaakt, steeds de nodige ogentests en heuponderzoeken te laten uitvoeren, zodat ik in eer en geweten gezonde pups overmaak aan de nieuwe eigenaars. Niemand is perfekt, maar we moeten tenminste proberen alles te doen wat in ons bereik ligt om mensen en honden een zo lange en aangenaam mogelijke tijd samen te geven. Dat het combineren van de juiste bloedlijnen mij nauw aan het hart ligt, moge blijken uit het feit dat ik een computerprogramma heb aangeschaft voor stamboombeheer, met tot nu toe een totaal van bijna 8.000 honden.
Wij kijken hier iets verder terug (én vooruit!) dan één generatie! En blijven in ieder geval steeds trouw aan het ISDS-motto:

BRAINS BEFORE BEAUTY!