Ontstaan der Ridderorde Brunengeruz
Ridders van Brunengeruz
Carnavalscomiteit uit Tienen, de tintelende stad.
 
 
HISTORIEK

Ronde de jaren 1920 werd in Tienen wijlen de Heer Springer het eerste MOMUSBAL ingericht met als bedoeling het carnavalistisch gebeuren in onze stad luister bij te zetten. De aktiviteiten van MOMUS gingen door tot de overname door het Centrum. Daarna werd het Centrum vervangen door het VERBOND der WIJKEN.

De Heren Drossart G, F. Triest, P. Goeleven, R. Depre en L. Dewalheyns dit waren de allereerste stichters.

De instelling van de Ridderorde van Brunengeruz ging door ten Stadhuize in de maand december 1970, tijdens welke intronisatie verschillende personaliteiten van de stad hun Ere Ridderronde in ontvangst namen. De Raad van Elf van het carnavalcomiteit der stad, heeft tijdens deze instelling de hand gehouden aan de waardigheid die voortspruit uit de ontvangst der eretekens van de orde.
WAT BETREFT DE NAAM BRUNENGERUZ

Na verschillende besprekingen en onderhandelingen met personen die geschiedkundig en bekwaam waren een naam te vinden, waardig het carnavalsgebeuren in onze stad te dienen, is er een lichtpunt gerezen in deze moeilijke onderhandelingen door toedoen van de Heer Winnen Gustaaf die het voorstel indiende de naam aan de eerste Ridderorde van het eerste bekend graafschap onze streek. Dat wil zeggen dat Brunengeruz, waarvan de eerst regerende graaf Wernood een graafschap bestuurde in de jaren 990 na Christus. De Heer was van een gebied waarvan Hoegaarden het centrum was tijdens het Frankische tijdperk.

Het graafschap Brunengeruz strekte zich over een groot gebied uit, waarin begrepen de eerste graafelijke verblijfplaats Hoegaarden. Het reikte van de Dijle tot de Kleine Gete over Roux-Miroire. Dit graafschap kende hoogte en laagtes, behoorde op zeker ogenblik toe aan de Aartsbisschoppen van Luik. Heeft zelfs toebehoord aan het Aartsbisdom van Keulen. Heeft door oorkonden en overeenkomsten weinig cijns moeten betalen aan Leuven en verbrokkelde tijdens het leven van Alphaidis, dewelke een afstammeling was van de Koning der Franken.

In de jaren 1180-1200 hebben de Tienenaars door het afsnijden van het wolvervoer te water langs de Gete, de Hoegaardiers volgens overleving verplicht over te schakelen op de Biersteken. Daarna werd de wolmarkt in Tienen uitgebreid ten nadele van de Heren van Hoegaarden. Tijdens de middeleeuwen ging de naam Brunengeruz in de deemstering van dit tijdperk verloren.

Het is dan ook met ware fierhied dat de Ridders van het carnavalscomiteit onzer stad, hen deze naam toeeigende, niet tegenstaande de smart aan onze vrienden Hoegaardiers toebracht. Maar de Heer Winnen Gustaaf wist pertinent goed, uit zijn geschiedkundige bevindingen, welke naam ons het beste paste. Niet tegenstaande dat hij gebruikt wordt ter ere van een carnavalsgroep waardig de stad Tienen in alle gewesten. Hetzij Belgiƫ, Nederland, Duitsland tijdens alle carnavalistische hoogdagen te vertegenwoordigen. De toetreding tot de Ridderorde van Brunengeruz sluit in dat de kandidaten die wensen deel uit te maken van de carnavalscomiteit, de eedaflegging onder bepaalde bewoording doen.
Bezoek de tintelende stad > hier <