Ridders van Brunengeruz
Carnavalscomiteit uit Tienen, de tintelende stad.
 
 
LIDMAATSCHAPPEN
Wil je lid worden van de Ridders van Brunengeruz? Das simpel! Dat kan in enkele stappen.
Download het aansluitformulier hier.
Druk het af, vul het in en bezorg het aan ons secretariaat of stuur een mailtje naar het secretariaat
met vermelding van alle gegevens die je in het aansluitformulier moet invullen.
Stort het lidgeld op rekeningnummer IBAN BE21 7510 0177 1403 - BIC AXABBE22.
Wil je lid worden van een toffe carnavalsgroep? Dat kan! Je hebt 3 mogelijkheden waaruit je kan kiezen.

Een gewoon lid betaald 30 euro per jaar.
Een steunend lid betaald 50 euro per jaar.
Een Erelid betaald 125 euro per jaar.
LID WORDEN
TER INFO
Elk lid krijgt een gepersonaliseerde lidkaart van zodra de betaling ontvangen is.
De titel van Erelid kan verleend worden aan personen die een verdienste hebben gehad ten overstaan van de vereniging.
Zij bezitten geen stemrecht. Zij verbinden zich er toe een jaarlijkse bijdrage te betalen aan de vereniging, waarvan de som 125 euro is.
Een oorkonde wordt overhandigd aan de ereleden.
LID WORDEN VAN DE ZOTSTE BENDE VAN TIENEN