Ridders van Brunengeruz
Carnavalscomiteit uit Tienen, de tintelende stad.
 
 
FORMULIEREN STOET
Inschrijvingsformulier "Eetfestijn 2018" Download
Hier vindt u binnenkort de formulieren die nodig zijn voor deelname aan de reclame- en carnavalstoet 2018.
FORMULIER ALLERLEI
FORMULIEREN CARNAVALSTOET
Inschrijvingsformulier reclamestoet
Download
Aanvraagformulier deelname carnavalstoet
Download
Stoetreglement
Download
Vorming, reisweg en ontbinding stoet Download
Formulieren Stoet 2018