publicaties

andere

 bijdragen | boeken | catalogi | prentbriefkaarten | allerlei

 

Enkel de met een * gemerkte publicaties zijn nog te verkrijgen. Andere niet gemerkte publicaties zijn helaas uitverkocht, maar kunnen nog wel geraapleegd worden in het documentatiecentrum.

 

Je kan een publicatie afhalen in ons Documentatiecentrum of bij Jan Mestach, Fresiastraat 32, 9031 Drongen (tel 09 226 61 21).

 

Voor verzending vragen we je vooraf het bedrag - verhoogd met 3,00 euro verzendingskosten - over te schrijven naar rekeningnummer 890-1541437-41 van Heemkundige Kring Dronghine vzw, Fresiastraat 32, 9031 Drongen.

 

bijdragen

GOEME Cyriel, De Dorpskom van Drongen in 1736, 18 pag., met plan, 1967

GOEME Cyriel, Drongen en Lieven Bauwens, 22 pag., 1969
GOEME Cyriel, De Norbertijnen te Drongen, 198 pag., 1972

 

boeken

CASSIMAN Piet, Parochieregisters Baarle, indices 1711 - 1805, 68 pag.

* DE KEUKELEIRE Erik, De Tram te Drongen 1909 - 1959, 84 pag., 1987 8

MAES David, Archiefrepertorium Drongen, band I - 115 pag., band II - 79 pag., 1988

*

BOMBAY Jo, De Koninklijke Muziekmaatschappij De Zwanezonen van Drongen, 1910 - 1990, 132 pag.    

7
BOMBAY Jo, Registers op de jaarboeken I (1982) tot XV (1996), 65 pag.

DOBBELAERE Michel, De beste hoofden te Drongen onder de baronie Nevele, 103 pag., 2001

* BRACKE Luc, Drongen Sint-Gerolf parochieregisters doopakten 1800-1900, 514 pag., 2004 25
BRACKE Luc, Drongen Sint-Gerolf parochieregisters trouwakten 1800-1900, 380 pag., 2003
BRACKE Luc, Drongen Sint-Gerolf parochieregisters begraafakten 1800-1833 en 1891-1900, 226 pag., 2005
DEKEUCKELAERE Eric, Registers op de jaarboeken I (1982) - XXIII (2004), 95 pag., 2004
DEKEUCKELAERE Eric, Namenindex op de jaarboeken I (1982) - XXIII (2004), 349 pag., 2004
MERLEVEDE Marijke, Caerte Boek Bourgoyen, 162 pag., 2006
* BOMBAY Jo, Drongen - Beschermde Monumenten, 98 pag., 2006 8
* MERLEVEDE Marijke, Volkstellingen Drongen en Baarle 1795-1796 10
* DOBBELAERE Michel, Staten van goed Drongen bundels, 458 p., 2008 12
DOBBELAERE Michel, Staten van goed Drongen registers, 280 p., 2008
* BRACKE Luc, Baarle Sint-Martinus parochieregisters 19de eeuw, 240 pag., 2009 10

 

catalogi

De ontwikkeling van de foto- en filmapparatuur, 9 pag., 1975  

CASSIMAN Karel en Cassiman Piet, Tentoonstelling Baarle, 44 pag., 1982
Tentoonstelling Erfgoed te Drongen, 25 pag., 1983  
BOMBAY Jo, Tentoonstelling Baarleveer, 7 pag., 1986  
* 101 beelden van 25 jaar Kunstmarkt te Drongen, 1998   10

                                     

prentbriefkaarten

Stevige mapjes met 6 reproducties van prentbriefkaarten: per mapje

2
* Zes prentbriefkaarten Kastelen
* Zes prentbriefkaarten Drongenstation
* Zes prentbriefkaarten Kerken en kapellen
* Zes prentbriefkaarten Molens
* Zes prentbriefkaarten Beschermde monumenten

    

allerlei

Dronghene,16 pag. (brochure)

Dronghene, 18 pag. (tijdschrift / brochure), 1977
CASSIMAN Piet, Plan van Drongen
VANPOUCKE Andreas, Lithografie Drongen-abdij, 1982  
VANPOUCKE Andreas, Lithografie Baarleveer, 1982  
* VANPOUCKE Andreas, Kunstkalender 1992, uitgave 1991 3
* LAMQUET Walter, Kunstkalender 1993, uitgave 1992   3
* Plan van Drongen 1830, uitgave 1994  5

    


Terug naar start