erfgoed

 

bouwkundig

kerken | kastelen | herbergen | molens | andere

OUDE ABDIJ

 

 Over de allereerste kerstening van Drongen is weinig bekend.
De legende wil dat hier door de Frankische koning Basinus drie kerken werden gebouwd, van waaruit de verspreiding van het geloof zou zijn gestart.

  

Zekerder is dat er zeer vroeg een kapittel van enkele kanunniken te Drongen bestaan heeft. Deze zouden in of rond een 'abdij' verbleven hebben. Immers in 851 werd te Drongen een abdij door de Noormannen vernietigd.

 

In 1134 werd de Norbertijnengemeenschap van Hulsterlo door Iwein van Aalst naar Drongen overgeplaatst en er in de heropgebouwde abdij gehuisvest. Deze kanunniken werden Norbertijnen genoemd naar hun stichter Norbertus van Gennep, maar ook Witheren naar hun wit habijt of nog Prémonstratenzers naar hun eerste abdij te Prémontré (F).
 
De abdijgemeenschap blijft in Drongen tot 1797 (Franse revolutie) evenwel met een onderbreking van ong. 120 jaar vanaf de beeldenstorm. De Norbertijnen verbleven in die periode in hun refuge in Drongenhof te Gent.
 
Doorheen tijden van voor- en tegenspoed bouwden en herbouwden zij een volumineus gebouwencomplex uit, waarvan sommige delen tot nu bestaan en terecht wettelijk beschermd werden.
 
De kerktoren dateert uit 1732-1734 en werd in 1944 beschermd. Een rechthoekig binnenplein is omrand door de kloostergang en verscheidene vleugels. Zij zijn sinds 1998 beschermd.
 
De Norbertijnen hielden zich bezig met de ontginning van bossen en het aanleggen van dijken, maar hoofdzakelijk met de zielzorg op talrijke parochies in de ruime omgeving.
 

Na de Franse revolutie werden de abdijgebouwen openbaar verkocht. Ondermeer Lieven Bauwens installeerde er zijn tweede katoenspinnerij. Er kwam ook een meekrapfabriek (kleurstoffabriek).
 
Sinds 1836 tot heden werd de abdij in gebruik genomen door de paters jezuďeten. De gebouwen werden uitgebreid, vernieuwd, onder meer met het oog op de vorming en bezinning van de jezuďeten en de retraitanten. Vooral de neogotische kapel van Jean Baptiste Bethune dient hier vermeld.

 

De kapel, de tuin en het eigen kerkhof zijn sinds 1998 beschermd.

 

Op dit ogenblik zijn er nog steeds paters op rust maar worden de activiteiten in hoofdzaak door leken geleid.

 

Zie ook de webstek van de Oude Abdij Drongen op http://www.oudeabdij.be/

 

Jo Bombay 2003