CENTRUM VOOR ZORGVERBREDING

PMS-CENTRUM VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - BRASSCHAAT

VAN HEMELRIJCKLEI 81

Projectleider

Benny Van der Linden

(03) 651 79 11

B-2930 BRASSCHAAT

Projectmedewerkers

Monique D'Aes

(03) 651 79 11

TEL: (03) 651 79 11

Christine De Backer

(03) 651 79 11

FAX: (03) 653 03 14

Henk De Fevere

(09) 222 74 11

E-MAIL: PMS.BRASSCHAAT@ARGO.BE

Philip Guttig

(03) 651 79 11

Regine Vandervee

(03) 213 12 21

European project "VIOLENCE IN SCHOOLS / SAFE SCHOOLS"

Funded by the European Commission Directorate XXII

WAT VINDT U OP DEZE SITE?
ARTIKELS
PRAKTIJK
VOORBEELDEN
HOT
LINKS
CONTACTPERSONEN
IN SCHOLEN
OVERZICHT
ACTIVITEITEN
UW VRAGEN EN
OPMERKINGEN
INDEX
TREFWOORDEN
TIPS
NIEUW

De 10 geboden van de leerlingenvolgkaart

Resultaten van de enquête 1998-1999

VOOR WIE IS DEZE SITE BEDOELD?

VOOR LEERKRACHTEN, DIRECTIES, PMS-MEDEWERKERS, LEERLINGENBEGELEIDERS, VERTROUWENSLEERKRACHTEN, HULPOPVOEDEND PERSONEEL, LEERLINGEN, OUDERS, NASCHOLERS, ONDERWIJSDESKUNDIGEN, ...

1. DIE INSPIRATIE ZOEKEN VOOR EEN ANTWOORD OP COMMENTAREN ZOALS:

2. DIE EEN PROBLEEM HEBBEN DAT OM EEN PRAKTISCHE OPLOSSING VRAAGT, BIJVOORBEELD:

3. DIE OP ZOEK ZIJN NAAR GELIJKGESTEMDE COLLEGA'S IN EEN SCHOOL IN HUN BUURT:

RAADPLEEG DE LIJSTEN MET CONTACTPERSONEN IN MEER DAN 100 SCHOLEN UIT ALLE NETTEN.

4. DIE EEN ORIGINELE OPLOSSING GEVONDEN HEBBEN VOOR EEN PROBLEEM MAAR DAT ARTIKEL VOOR KLASSE NOG ALTIJD NIET GESCHREVEN HEBBEN

DEZE SITE WORDT GEREGELD AANGEVULD MET TIPS EN NIEUWE IDEEEN, OOK VAN U.

GEBRUIK HET FORMULIER "UW VRAGEN EN OPMERKINGEN" OM UW SUGGESTIES AAN DEZE SITE TOE TE VOEGEN.

KENT U NOG EEN HOT LINK? OF WIL U EEN LINK NAAR UW SCHOOL IN DEZE SITE? LAAT HET ONS WETEN.

 

Het 'Centrum voor Zorgverbreding' - oorspronkelijk 'Centrum voor Gedragsproblemen' - is een initiatief van ARGO. Het richt zich tot alle onderwijsbetrokkenen: directies, schoolpersoneel, PMS-medewerkers, leerlingen en ouders. Het wil beantwoorden aan de behoefte om de principes van leerlingenbegeleiding, zorgbreedte en zorgverbreding in de realiteit om te zetten.

Daartoe verzamelen en ontwikkelen de leden van het Centrum modellen die onmiddellijk bruikbaar zijn in de school:

 1. Die modellen zijn ter beschikking via brochures, cursussen en artikels.
 2. Ze kunnen met het volledige schoolteam of met subteams besproken en getraind worden via nascholingssessies.
 3. Scholen die willen leren om met een model te werken, kunnen begeleiding aanvragen.

Enkele modellen die ontwikkeld werden:

 1. Onthaal van nieuwe leerlingen
 2. Groepsvormende activiteiten en sociale vaardigheden
 3. Begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen
 4. Vertrouwensleerlingen op school
 5. Preventie van gedragsproblemen en schoolmoeheid in BVJ
 6. Zorgverbreding in het Deeltijds Onderwijs

CONTENTS ENGLISH

The Youth Centre CIDAR in Kortenberg, Belgium

ARTIKELS

 1. "Socio-emotionele begeleiding: geen apart vak!": verschenen in Welwijs, maart '97.
 2. "Preventie in de schoolbanken", verschenen in Pretext, september '97.
 3. "Leerlingenbegeleiding in de praktijk": een tekst van de 'Werkgroep Leerlingenbegeleiding', samengesteld uit leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst, het Centrum voor Nascholing en directies van ARGO, april'98.
 4. "Kansarme kinderen in de basisschool: een Iers project": verschenen in Praktijkgids voor de basisschool, juni '98.
 5. "Het ambtsgeheim van leerkrachten en PMS-medewerkers": verschenen in Handboek Leerlingenbegeleiding, december '98.
 6. "Geweld op school. Uitzonderlijk en alledaags": verschenen in Handboek Leerlingenbegeleiding, augustus '99
 1. "De relationele aspecten van communicatie. De leerkracht als wonderdoener", verschenen in Welwijs, maart/juni '96.
 2. "Leerlingenbegeleiding is geen psychotherapie", verschenen in De Standaard op 18/05/96.
 3. "Als preventie te laat komt ... Omgaan met lastige leerlingen", verschenen in Questie, september '96.
 4. "Omgaan met probleemgedrag van leerlingen: een begeleidingsplan", verschenen in het Verslagboek van de Studiedag Socio-emotionele Begeleiding, UIA-CBL, oktober '96.
 5. "Moeilijke leerlingen", verschenen in Handboek Leerlingenbegeleiding, juni '97.
 6. "Positieve sturing van leerlingen met gedragsproblemen", verschenen in School en Begeleiding, juni '98.
 1. "Vertrouwensleerlingen: hulpverlening op de nulde lijn": verschenen in Welwijs, maart '97.
 2. "De peer op school": verschenen in Welwijs, maart '98.
 3. "Vertrouwensleerlingen": verschenen in Handboek Leerlingenbegeleiding, juni '98.
 4. "Vertrouwen(sleerlingen) in het PMS-centrum: verschenen in PMS-leven nr.3 1998.

 

CONTACTPERSONEN

 

INDEX

 

PRAKTIJKVOORBEELDEN

 

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET CENTRUM VOOR ZORGVERBREDING

 

TIPS

INDEX TREFWOORDEN

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

A

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

B

 • Basisonderwijs: brochures Leerlijn leren leren, Leerlijn Sociale Vaardigheden, Inventaris Hoekenwerk, Beter omgaan met elkaar.
 • Basisschool: kansarmoede
 • Basisschool GO - Brasschaat: begeleiding van directie en leerkrachten '97-'98, '98-'99
 • Basisschool GO - Drongen: jaarpakket 'De overgang van een plattelandsschool naar een grote stadsschool' '98-'99 + brochure
 • Basisschool GO - Ekeren Driehoek: begeleiding van directie en leerkrachten '98-'99
 • Basisschool GO - Ekeren Veltwijck: begeleiding van directie en leerkrachten '98-'99
 • Basisschool GO - Essen: begeleiding van directie en leerkrachten '97-'98, '98-'99
 • Basisschool GO - Essen: begeleiding van leerlingen '97-'98
 • Basisschool GO - Hoeilaart: - begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen contactpersoon
 • Basisschool GO - Hoeilaart: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Basisschool GO - Kalmthout: begeleiding van directie en leerkrachten '98-'99
 • Basisschool GO - Kapellen: begeleiding van directie en leerkrachten '98-'99
 • Basisschool GO - Reet: begeleiding van directie en leerkrachten '98-'99
 • Basisschool Buitengewoon Onderwijs GO - Sint-Truiden: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Basisschool Buitengewoon Onderwijs GO - Sint-Truiden: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Basisschool GO - Stabroek; begeleiding van directie en leerkrachten '98-'99
 • Basisschool GO - Wuustwezel: begeleiding van directie leerkrachten '97-'98, '98-'99
 • Basisscholen PMSGO - Brasschaat: begeleiding van directies en leerkrachten '97-'98
 • Basisscholen PMSGO - Brasschaat: nascholing voor directies en leerkrachten '97-'98
 • Begeleiding van directies/leerkrachten '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in 1 AS0: omgaan met stress '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in 1 ASO: onthaal '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in 1 ASO: tentoonstelling 'De rechten van het kind''97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in 1 B: omgaan met groepsdruk '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in 1 B: onthaal '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in 1 B: tentoonstelling 'De rechten van het kind' '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in BVJ: bezoek aan de rijkswacht '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in BVJ: gedragsproblemen '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in BVJ: groepsvormende activiteiten 'Kriebeldag' '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in BVJ: groepsvormende activiteiten 'Ervaren door te varen' '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in BVJ: klasgesprekken '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in BVJ: kunst voor het Jeugdcentrum '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in BVJ: relatievorming '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in BVJ: sociale vaardigheden '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in BVJ: theatervoorstelling 'Tuig' '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in 2de jaren SO: 'Communicatie en rolopname' '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in 3 ASO: sociale vaardigheden '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in 4 ASO: drugspreventie '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in 4 ASO: alternatieve straf wegens druggebruik '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in 4 BSO: AIDS-preventie '97-'98
 • Begeleiding van leerlingen in internaten '97-'98 '98-'99
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': artikels
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': behoeften van leerlingen, schoolpersoneel, PMS en ouders
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': deelnemende scholen - contactpersonen '96-'97
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': deelnemende scholen - contactpersonen '97-'98
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': effecten op leerlingen, schoolpersoneel, PMS en ouders
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': resultaten enquête'96-'97
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': resultaten enquête '97-'98
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': handleiding voor de begeleider + werkboekje voor de leerling '97-'98
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': intervisiegroepen '97-'98
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': radioprogramma 'De kleren van de keizer'
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': reacties van leerkracht
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': reacties van leerlingen
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': vaak gestelde vragen
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': verslag van intervisiegroepen '96-'97
 • 'Begeleidingsplan voor leerlingen met gedragsproblemen': verslag van intervisiegroepen '97-'98
 • 'Belevend leven': brochure voor de MSGO 2 Gent
 • Bemiddelaars: vertrouwensleerlingen in het Internaat van Evergem '98-'99. "Is het net wat je wil?": brochure
 • Beroepsvoorbereidend leerjaar: preventie van gedragsproblemen en schoolmoeheid '97-'98
 • 'Beter omgaan met elkaar. Stop het pesten in onze school': brochure voor basisonderwijs
 • Bezoek aan de rijkswacht met BVJ '97-'98
 • Blokkalender: studiemethode tijdens de examens - KA Lommel: contactpersoon
 • "Bokeswerking" '98-'99
 • Brochures '97-'98, '98-'99

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

C

 • 'Calamiteitenwijzer': Frits Prior
 • CBL-UIA: nascholing '98-'99
 • Cel Leerlingenbegeleiding: samenwerking tussen directies, leerlingenbegeleiders en PMS - KTA 2-Hasselt - contactpersoon of K(T)A-Wetteren - contactpersoon
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding. Het nieuwe decreet. Studiedag '98-'99
 • Centrum Andragogiek vzw - Antwerpen '97-'98
 • Centrum Beroepsopleiding Leraren - UIA: nascholing '97-'98
 • Centrum Beroepsopleiding Leraren - UIA: Werkgroep Socio-Emotionele Begeleiding '97-'98
 • Centrum Deeltijds Onderwijs GO - Herentals: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Centrum Deeltijds Onderwijs GO - Herentals: intervisiegroepen van begeleiders van leerlingen met gedragsproblemen (basis-, buitengewoon en deeltijds onderwijs) '98-99
 • Centrum Deeltijds Onderwijs GO - Lendelede: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Centrum Deeltijds Onderwijs GO - Lendelede: intervisiegroepen van begeleiders van leerlingen met gedragsproblemen (West-Vlaanderen) '98-'99
 • Centrum Deeltijds Onderwijs GO - Lendelede: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Centrum Deeltijds Onderwijs GO - Oostakker: begeleiding van leerkrachten '97-'98
 • Centrum Deeltijds Onderwijs GO - Oostakker: begeleiding van leerlingen '97-'98
 • Centrum Deeltijds Onderwijs GO - Oostakker: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Centrumraad DBSOGO-Oostakker '98-'99
 • Centrum voor Nascholing ARGO: tekst over Leerlingenbegeleiding (in samenwerking met de Pedagogische Begeleidingsdienst van ARGO)
 • Centrum voor Nascholing ARGO: Werkgroep Nascholing 'Probleemgedrag op school' - gewoon en buitengewoon onderwijs '97-'98
 • Centrum voor Zorgverbreding - Brasschaat: artikel over ontstaan en werking
 • Centrum voor Zorgverbreding - Brasschaat: begeleiding van directies en leerkrachten '97-'98
 • Centrum voor Zorgverbreding - Brasschaat: begeleiding van leerlingen '97-98
 • Centrum voor Zorgverbreding - Brasschaat: brochures '97-'98
 • Centrum voor Zorgverbreding - Brasschaat: cursussen '97-'98
 • Centrum voor Zorgverbreding - Brasschaat: deelname aan studiedagen '97-'98
 • Centrum voor Zorgverbreding - Brasschaat: deelname aan werkgroepen '97-'98
 • Centrum voor Zorgverbreding - Brasschaat: internationale samenwerking '97-98
 • Centrum voor Zorgverbreding - Brasschaat: nascholing voor schoolteams '97-'98
 • Centrum voor Zorgverbreding - Brasschaat: nascholing voor individuen/subteams '97-'98
 • Centrum voor Zorgverbreding - Brasschaat: netwerkontwikkeling '97-'98
 • Centrum voor Zorgverbreding - Brasschaat: publicaties '97-'98
 • CIDAR Jongerencentrum - Kortenberg '97-'98, '98-'99
 • Comité Bijzondere Jeugdzorg - Antwerpen '97-'98, '98-'99
 • Communicatie en Rolopname: begeleiding van leerlingen in 2de jaar SO '97-'98
 • Communicatie voor leerlingsecretarissen: cursus
 • Complimentenkaart: leerlingenvolgkaart
 • Contract met leerlingen (gedragsproblemen): praktijkvoorbeeld KA Groenkouter - St.-Amandsberg - contactpersoon
 • Contract met leerlingen (druggebruik): praktijkvoorbeeld KA-Brasschaat - contactpersoon
 • Cursussen

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

D

 • 'De Zere Plek': brochure over het project 'Zorgverbreding in het DBSO'
 • Decanale Beroepsschool - Lier: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Deeltijds Onderwijs Oostakker: Zorgverbreding '97-'98, '98-'99
 • Deeltijds Onderwijs: Zorgverbreding - brochure '98-'98 , '98-'99
 • 'Denkstation over relaties': brochure in samenwerking met CGSO Trefpunt
 • Departement Onderwijs: nascholing 'Pesten' '97-'98
 • Depreeuw Eric: Studiedag over Faalangst '98-'99
 • Derde lijn: contacten
 • De Wilde Anne: Basiscursus socio-emotionele begeleiding '98-'99
 • Didactische werkvormen: Linda Van Looy
 • Directies: begeleiding '97-'98
 • Don Bosco Instituut - Hoboken: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Don Bosco Instituut - Hoboken: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • 'Draaiboek voor het opstarten van het project Vertrouwensleerlingen': cursus
 • 'Draaiboek Sociale Discipline': Vormingscentrum PMSGO
 • Drugplatform: Middelenmisbruik Provincie Oost-Vlaanderen '97-'98
 • Drugs en Onderwijs: Intervisiegroep - Gent '97-'98
 • Drugs en Onderwijs: Stedelijk Preventieplatform - Gent '97-'98
 • Drugs: contracten met leerlingen '97-'98
 • Drugs: schoolreglement '97-'98
 • Drugs: wetgeving '97-'98
 • Drugs: 'Wordt u al geholpen?': brochure voor zelfhulpgroep voor ouders van jongeren met drugsproblemen
 • Drugsbeleid op school: brochure voor PMS-Rusland
 • Drugsbeleid op school: cursus
 • Drugspreventie in 1A en 1B '98-'99
 • Drugsgebruik: alternatieve straf '97-'98
 • Drugspreventie in 4 ASO '97-'98
 • Dyck Walter: Gedifferentieerd leren met behulp van zelfevaluatie door leerlingen '98-'99

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

E

 • Educabeurs '98
 • Enquête Leerlingenvolgkaart voor leerlingen met gedragsproblemen '98-'99
 • 'Ervaren door te varen': brochure
 • 'Ervaren door te varen': groepsvormende activititeiten in het BVJ '97-'98
 • Europees project ISIS - In School In Safety '97-'98
 • Europees project 'Violence in Schools / Safe Schools '97-'98
 • Europees sympsium 'Violence in Schools' '98-'99
 • Experiment Leerplichtcontrole. Evaluatie '98-'99

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

G

 • Gedragsproblemen: begeleiding van leerlingen in BVJ '97-'98
 • Gedragsproblemen: Begeleidingsplan - synopsis
 • Gedragsproblemen: Begeleidingsplan - programma
 • Gedragsproblemen: preventie in het Beroepsvoorbereidend leerjaar '97-'98
 • Gemeentelijk Technisch Instituut - Beveren: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Gemeentelijk Technisch Instituut - Duffel: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Gemeentelijk Technisch Instituut - Duffel: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Geweld op school. Artikel
 • Geweld op school. Colloquium '98-'99
 • 'Groeien met of zonder pijn': brochure voor de Basisschool Drongen
 • Groepsdruk in 1 B: begeleiding van leerlingen '97-'98, '98-'99
 • Groepsdruk in 1B: brochure

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

H

 • Handboek Leerlingenbegeleiding (Kluwer): redactievergaderingen '97-'98, '98-'99
 • Hoekenwerk: Inventaris voor het basisonderwijs: brochure
 • Hoger Instituut voor Verpleegkunde St.-Elisabeth - Turnhout: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Hoger Instituut voor Verpleegkunde St.-Elisabeth - Turnhout: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Hogeschool - Antwerpen: nascholing voor directies '98-'99
 • Hogeschool - Brussel (Erasmus): nascholing voor directies '98-'99
 • Hogeschool - Gent: nascholing voor directies '97-'98, '98-'99
 • Hogeschool - Hasselt: nascholing voor directies '98-'99
 • Hogeschool Karel de Grote - Antwerpen: nascholing '98-'99
 • Honkplaatsen '98-'99
 • Hotelschool Elishout - Anderlecht: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Hotelschool Elishout - Anderlecht: nascholing voor subteam '97-'98

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

I

 • Informatiesessies '97-'98, '98-'99
 • 'In Petto': informatiesessie '97-'98, '98-'99
 • 'In Petto': netwerking '97-'98
 • Instituut Edelweiss - Ingelmunster: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Instituut Edelweiss - Ingelmunster: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Instituut Maris Stella - Borgerhout: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Instituut Maris Stella - Borgerhout: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Instituut van de Voorzienigheid - Herentals: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Intercommunaal Instituut voor Buitengewoon Onderwijs "De Wissel" - Genk: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Intercommunaal Instituut voor Buitengewoon Onderwijs "De Wissel" - Genk: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Internaat GO - Brasschaat: begeleiding van directie en opvoeders '97-'98
 • Internaat GO - Brasschaat: begeleiding van leerlingen '97-'98
 • Internaat GO 't Molenschip - Evergem: nascholing voor het team '98-'99
 • Internaat GO 't Molenschip - Evergem: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Internaat GO 't Molenschip - Evergem: peer mediation '98-'99
 • Internationale samenwerking '97-'98
 • Intervisiegroep Drugs en Onderwijs - Gent '97-'98
 • Intervisiegroepen van Begeleiders van leerlingen met gedragsproblemen: vergaderingen '97-'98, '98-'99, 'DATA 1999-2000
 • Intervisiegroepen van Begeleiders van Vertrouwensleerlingen '98-'99
 • Intervisiegroepen van Leerlingenbegeleiders op school '98-'99, DATA 1999-2000
 • Intervisiegroepen "De relatie van de leraar met de klas" '98-'99, DATA 1999-2000
 • Inventaris Hoekenwerk in het basisonderwijs: brochure
 • ISIS - In school In Safety '97-'98
 • I.Z.O.O. - Oosterzele: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • I.Z.O.O. - Oosterzele: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

J

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

K

 • Kansarme kinderen in de basisschool. Een Iers project: artikel
 • Kansarmoede: Stichting Brasschaat '97-'98
 • Karel de Grote Hogeschool - Antwerpen: nascholing '98-'99
 • Kernkwadranten: Daniel Offman - nascholingscursus 'In communicatie met de klas' '97-'98
 • Keuzebegeleiding: praktijkvoorbeelden van een leerlinggericht beleid
 • Keuzebegeleiding: rol van de leerkracht in de klas
 • Klasgesprekken in BVJ '97-'98
 • Klassenraden (begeleidende): efficiënte organisatie - nascholing '97-'98
 • Klassenraden (begeleidende): alternatieve organisatie - praktijkvoorbeeld KTA-Willebroek - contactpersoon
 • Kleuterschool: werken met de Axenroos '97-'98
 • Koning Luc: Het PEL-systeem, Gedragsproblemen
 • Koninklijk Atheneum - Aalst: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Koninklijk Atheneum - Aalst: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Atheneum - Antwerpen: begeleiding van directie en leerkrachten '97-'98, '98-'99
 • Koninklijk Atheneum - Antwerpen: begeleiding van leerlingen '97-'98, '98-'99
 • Koninklijk Atheneum - Asse: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Atheneum - Asse: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk Atheneum - Blankenberge: nascholing voor subteam '97-'98
 • Koninklijk Atheneum - Brasschaat: begeleiding van directie en leerkrachten '97-'98
 • Koninklijk Atheneum - Brasschaat: begeleiding van leerlingen '97-'98, '98-'99
 • Koninklijk Atheneum 1 - Brugge: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Koninklijk Atheneum - Deurne: begeleiding van directie en leerkrachten '98-'99
 • Koninklijk Atheneum - Deurne: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Koninklijk Atheneum - Diest: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk Atheneum - Eeklo: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Atheneum - Geel: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Atheneum - Genk: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Atheneum - Ieper: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Koninklijk Atheneum - Leopoldsburg: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Atheneum - Leuven: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Atheneum - Lokeren: nascholing door schoolteam '98-'99
 • Koninklijk Atheneum - Lokeren: voorstelling van project 'Vertrouwensleerlingen' '98-'99
 • Koninklijk Atheneum - Lommel: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Atheneum - Maasmechelen: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Atheneum - Maasmechelen: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk Atheneum - Maldegem: nascholing voor subteam '97-'98
 • Koninklijk Atheneum - Menen: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Koninklijk Atheneum - Mortsel: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk Atheneum - Oudenaarde: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Koninklijk Atheneum - Oudenaarde: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Atheneum - Roeselare: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Koninklijk Atheneum - Roeselare: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Atheneum - Sint-Truiden: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Koninklijk Atheneum - Sint-Truiden: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Atheneum - Tessenderlo: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Atheneum - Tienen: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk Atheneum - Turnhout: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk Atheneum - Veurne: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk Atheneum - Zottegem: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Atheneum - Zottegem: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk Lyceum Antwerpen: begeleiding van directie en leerkrachten '98-'99
 • Koninklijk Lyceum - Antwerpen: nascholing voorr subteam '97-'98
 • Koninklijk Lyceum - Gent: begeleiding van directie en leerkrachten '97-'98, '98-'99
 • Koninklijk Lyceum - Gent: begeleiding van leerlingen '97-'98, '98-'99
 • Koninklijk Lyceum - Gent: nascholing voor subteam '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum 2 - Aalst: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum 2 - Aalst: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Brasschaat: begeleiding van directie en leerkrachten '97-'98, '98-'99
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Brasschaat: begeleiding van leerlingen'97-'98, '98-'99
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Dendermonde: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Dendermonde: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - De Panne: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - De Panne: nascholing voor schoolteam '97-'98, '98-'99
 • Koninklijk Technisch Atheneum - De Panne: nascholing voor subteam '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Deurne: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum 1 - Diest: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum 2 - Diest: nascholing voor subteam '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Diksmuide: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Diksmuide: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Gent St.-Amandsberg: intervisiegroepen van begeleiders van leerlingen met gedragsproblemen (Oost-Vlaanderen) '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Gent St.-Amandsberg: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Geraardsbergen: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Gistel: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Gistel: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Halle: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Halle: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum 1 - Hasselt: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum 1 - Hasselt: nascholing voor subteam '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum 2 - Hasselt: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum 2 - Hasselt : nascholing voor subteam '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum 3 - Hasselt: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Heist-op-den-Berg: nascholing voor subteam (Leerlingen met problemen) '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Heist-op-den-Berg: nascholing voor subteam (Relatie met de klas) '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Herentals: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Herzele: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Heule: - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Heule: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk (Technisch) Atheneum - Hoboken: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk (Technisch) Atheneum - Hoboken: begeleiding van directie en leerkrachten '97-'98
 • Koninklijk (Technisch) Atheneum - Hoboken: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk (Technisch) Atheneum - Hoboken: nascholing voor subteam '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Ieper '98-'99
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Ieper: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Kapellen: begeleiding van directie en leerkrachten '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Kapellen: begeleiding van leerlingen '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Kapellen: nascholing voor subteam '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Koekelare: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Koekelare: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Lokeren: vertrouwensleerlingen '98-'99
 • Koninklijk Technisch Atheneum Vesalius - Oostende: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Koninklijk Technisch Atheneum Vesalius - Oostende: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - St.-Agatha-Berchem (Zavelenberg): begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Turnhout ( De Merodelei): nascholing voor subteam '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Turnhout ( De Merodelei): begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Vilvoorde: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Vilvoorde: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk (Technisch) Atheneum - Wetteren: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Koninklijk (Technisch) Atheneum - Wetteren: begeleiding van directie en leerkrachten '97-'98
 • Koninklijk (Technisch) Atheneum - Wetteren: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Koninklijk (Technisch) Atheneum - Wetteren: nascholing voor subteam '97-'98
 • Koninklijk Technisch Atheneum - Willebroek: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • 'Kriebeldag': groepsvormende activiteiten in BVJ '97-'98
 • Kunst in BVJ '97-'98
 • Kwaliteitenspel: nascholingscursus 'In communicatie met de klas' '97-'98

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

L

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

M

 • 'Maatschappelijke kwetsbaarheid': Nicole Vettenburg
 • MAJONG: Werkgroep Leerlingenbegeleiding '97-'98
 • Mater Dei Instituut - Brasschaat: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Michielsen Peter: interview over het aan de deur zetten van leerlingen 18/05/96
 • Middelenmisbruik: Provinciaal Drugplatform Oost-Vlaanderen '97-'98
 • Middenschool GO 1 - Aalst: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Middenschool GO 1 - Aalst: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO 2 - Aalst: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO 2 - Aalst: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Middenschool GO 1 - Antwerpen: begeleiding van directies en leerkrachten '97-'98, '98-'99
 • Middenschool GO 1 - Antwerpen: begeleiding van leerlingen - alternatiieve straffen '98-'99
 • Middenschool GO 2 - Antwerpen: nascholing voor subteam '97-'98
 • Middenschool GO - Arendonk: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Middenschool GO - Arendonk: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Asse: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Asse: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Middenschool GO - Blankenberge: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Brasschaat: begeleiding van leerkrachten '97-'98, '98-'99
 • Middenschool GO - Brasschaat: begeleiding van leerlingen '97-'98, '98-'99
 • Middenschool GO - Deinze: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Middenschool GO - Deinze: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Diest: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen: contactpersoon
 • Middenschool GO - Diksmuide: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Diksmuide: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Middenschool GO - Evergem '98-'99
 • Middenschool GO - Geel: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Genk: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO 2 - Gent: begeleiding van directie en leerkrachten '97-'98, '98-'99
 • Middenschool GO 2 - Gent: begeleiding van leerlingen '97-'98, '98-'99
 • Middenschool GO - Geraardsbergen: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Heist-op-den-Berg: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Heist-op-den-Berg: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Middenschool GO - Herzele: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Ieper: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Middenschool GO - Ieper: nascholing voor subteam (Leerlinggericht beleid) '97-'98
 • Middenschool GO - Ieper: nascholing voor subteam (Leerlingen met problemen) '97-'98
 • Middenschool GO - Izegem: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Middenschool GO - Izegem: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Leuven: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Lennik: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Middenschool GO - Lennik: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Lommel: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Maasmechelen: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Maasmechelen: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Middenschool GO - Menen: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Middenschool GO - Mortsel: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Middenschool GO - Nieuwpoort: beleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Ninove: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Oudenaarde: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Oudenaarde: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Middenschool GO - Poperinge: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Ronse: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Middenschool GO - Ronse: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Schoten: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO 1 - Sint-Truiden: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Middenschool GO 1 - Sint-Truiden: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Stabroek: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Stokkem: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Middenschool GO - Stokkem: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Tessenderlo: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Tienen: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Middenschool GO - Wemmel: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Wilrijk - begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Zottegem: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool GO - Zottegem: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Middenschool Kindsheid Jesu - Hasselt: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Middenschool Kindsheid Jesu - Hasselt: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Militaire politie Brasschaat: netwerking '97-'98
 • Miniemeninstituut - Leuven: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Miniemeninstituut - Leuven: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • MPIGO "Zonneweelde" - Lommel: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • MPIGO "Zonneweelde" - Lommel: nascholing voor schoolteam '97-'98

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

N

 • Nascholing door externen '97-'98
 • Nascholing voor volledige schoolteams '97-'98, '98-'99
 • Nascholing voor individuen of subteams '97-'98, '98-'99
 • Nascholingscursus "Leerlingenbegeleiding in de praktijk" schooljaar 1999-2000
 • Nascholingscursus "De relatie van de leerkracht met de klas" schooljaar 1999-2000
 • Nelissen Selm: Motiverende gespreksvoering in verband met druggebruik '98-'99
 • Netoverschrijdende intervisiegroepen van begeleiders van leerlingen met gedragsproblemen '97-'98, '98-'99
 • Netoverschrijdende intervisiegroepen van begeleiders van Vertrouwensleerlingen '98-'99
 • Netwerkontwikkeling '97-'98, '98-'99

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

O

 • Offman Daniel: Kernkwadranten: nascholingscursus 'In communicatie met de klas' '97-'98
 • Omgaan met agressie. Studiedagen van REFLEKS '98-'99
 • Omgaan met elkaar: sociale vaardigheden in de basisschool '97-'98
 • Omgaan met elkaar: sociale vaardigheden in BVJ '97-'98
 • Omgaan met elkaar: sociale vaardigheden in internaten '97-'98
 • Omgaan met groepsdruk in 1 B '97-'98
 • Omgaan met stress in 1 ASO '97-'98
 • Omgaan met stress voor leraren basisonderwijs '98-'99
 • Onderwijscommissie Vlaams Parlement '97-'98
 • Ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik (Werkgroep Gent) '98-'99
 • Onthaal en begeleiding van 1A en 1B '98-'99
 • Onthaaldagen in 1A en 1B: brochure
 • Onthaal en begeleiding van leerlingen in het eerste jaar SO: brochure
 • Onthaal en begeleiding van nieuwe leerlingen door Vertrouwensleerlingen: in MS/KA-Brasschaat en MS/KA-Antwerpen
 • Onthaal van leerlingen 1 ASO '97-'98
 • Onthaal van leerlingen 1 B '97-'98
 • Onze-Lieve-Vrouw College - Antwerpen: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Onze-Lieve-Vrouw Instituut - Gent: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Instituut - Zottegem: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Instituut - Zottegem: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn - Eeklo: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn - Eeklo: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Onze-Lieve-Vrouw Visitatie - Mariakerke: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Opkikker '98: 'De Uitdaging'
 • Ouders: begeleiding '98-'99
 • Ouders: contacten in het kader van een leerlinggericht beleid
 • Ouders: zelfhulpgroep 'Ouders van leerlingen met drugsproblemen' '98-'99
 • Overlegplatform Preventie - Brasschaat '97-'98, '98-'99
 • Overlegplatform Preventie - Roeselare: informatiesessie '97-'98
 • Overzicht activiteiten 1997-1998
 • Overzicht activiteiten 1998-1999

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

P

 • Pedagogische Begeleidingsdienst ARGO: tekst over Leerlingenbegeleiding (in samenwerking met het Centrum voor Nascholing van ARGO)
 • Pedagogische Begeleidingsdienst ARGO: nascholing over leerlingenbegeleiding '97-98 (in samenwerking met het Centrum voor Zorgverbreding)
 • Pedagogische Begeleidingsdienst ARGO: nascholing over studiebegeleiding '97-98 (in samenwerking met het Centrum voor Zorgverbreding)
 • Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG: nascholing over preventie '97-98
 • Pedagogische studiedagen voor schoolteams: '97-'98, '98-99
 • Peergroepwerking '98-'99
 • Peer Mediation: Internaat GO Schippersschool Evergem '98-'99
 • PEL-systeem: Luc Koning
 • Persoonlijke begeleiding van leerlingen: voorbeelden van een leerlinggericht beleid
 • Persoonlijke begeleiding van leerlingen: de relatie leerkracht/leerling
 • Pesten: begeleiding van 1A en 1B '98-'99
 • Pesten: cursus voor leerkrachten niet-confessionele zedenleer '97-'98
 • Pesten: tentoonstelling studiemateriaal '97-'98
 • Pesten: "Beter omgaan met elkaar. Stop het pesten in onze school": brochure
 • Planning Activiteiten Centrum voor Zorgverbreding - Brasschaat 1998-1999, 1999-2000
 • PMS-centrum GO - Blankenberge: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO - Brasschaat: intervisiegroepen van begeleiders van leerlingen met gedragsproblemen (Antwerpen, Vlaams-Brabant) '97-'98
 • PMS-centrum GO 1 - Brugge: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO - Deurne: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO Deeltijds Onderwijs - Deurne: informatiesessie Zorgverbreding '97-'98
 • PMS-centrum GO Deeltijds Onderwijs - Deurne: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO - Diest: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon 1 en 2
 • PMS-centrum GO - Diest: intervisiegroepen van begeleiders van leerlingen met gedragsproblemen (Limburg) '97-'98
 • PMS-centrum GO 1 - Gent: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO Deeltijds Onderwijs - Gent: informatiesessie '97-'98
 • PMS-centrum GO - Geraardsbergen: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO - Halle: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO 2 - Hasselt: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon 1 en 2
 • PMS-centrum GO buitengewoon onderwijs - Hasselt: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO - Hoboken: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO - Herzele: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO - Poperinge: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO - Malle: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO Buitengewoon onderwijs - Marke: nascholing voor subteam '97-'98
 • PMS-centrum GO - Mol begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO - Roeselare: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO -Turnhout: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO - Veurne: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-centrum GO - Wetteren: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • PMS-directies GO regio Antwerpen: informatiesessie '97-'98
 • Preventie van gedragsproblemen en schoolmoeheid in het Beroepsvoorbereidend leerjaar '97-'98
 • Preventiedienst - Aalst : informatiesessie '97-'98
 • Preventiedienst - Kortrijk: informatiesessie '97-'98
 • Preventieproject Onderwjs en Vertrouwenscentra '98-'99
 • Prior Frits: Calamiteitenwijzer
 • Politie Brasschaat: netwerking '97-'98
 • Preventieplatform Drugs en Onderwijs - Gent '97-'98, '98-'99
 • Probleemgedrag op School: Begeleidingsplan - artikel
 • Probleemgedrag op School: Begeleidingsplan - effecten
 • Probleemgedrag op School: Begeleidingsplan - methode
 • Probleemgedrag op school: secundair en buitengewoon secundair onderwijs. Werkgroep van het Centrum voor Nascholing ARGO '97-'98
 • Projectenbeurs ARGO '98-'99
 • Provinciaal Drugplatform Middelenmisbruik Oost-Vlaanderen '97-'98, '98-'99
 • Provinciaal Handelsinstituut - Hasselt: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Provinciaal Instituut 'De Wijnpers' - Leuven: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Provinciaal Instituut 'De Wijnpers' - Leuven: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Provinciaal Instituut Handel en talen - Gent: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Provinciaal Instituut Handel en talen - Gent: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Provinciaal Instituut Handel en Talen - Zottegem: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Provinciaal Instituut Handel en Talen - Zottegem: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Provinciaal Instituut Rivierenhof - Deurne: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Provinciaal Instituut Rivierenhof - Deurne: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Provinciaal Instituut St.-Godelieve - Antwerpen: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Provinciaal Instituut St.-Godelieve - Antwerpen: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Provinciaal Technisch Instituut - Kortrijk: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Provinciale Technische Scholen - Boom: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Provinciale Technische Scholen - Boom: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Publicaties '97-'98, '98-'99
 • 'Pygmalion in the Classroom': Rosenthal & Jacobson

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

R

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

S

 • Salus Nostra Instituut - Mol: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • 'Samen sterk. Een samenwerkingsverband opzetten tussen basisscholen binnen een scholengroep': studiedag
 • Sancta Maria College - Ronse: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • Sancta Maria College - Ronse: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Sancta Maria Instituut - Ruiselede: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Sancta Maria Instituut - Ruiselede: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Scholengroepen: samenwerkingsverband tussen basisscholen '98-'99
 • Scholengroepen: samenwerkingsverband tussen secundaire scholen '98-'99
 • Schoolagenda voor leerlingen met geïntegreerde leerlingenvolgkaart: KTA-Gistel - directeur Xavier Defrancq
 • Schooldoorlichting: studiedag '97-'98
 • Schoolteams: nascholing '97-'98
 • SGO - Edegem/Kontich: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • SGO - Edegem/Kontich: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • SSBO GO - Aalst ("Horizon"): nascholing voor schoolteam '98-'99
 • SSBO GO - Aalst ("Horizon"): begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • SSBO GO - Borgloon: nascholing voor subteam (Drugsbeleid) '97-'98
 • SSBO GO - Genk ("Richter"): begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • SSBO GO - Genk ("Richter"): nascholing voor schoolteam '97-'98
 • SSBO GO - Kasterlee ('De Mast'): begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • SSBO GO - Kasterlee ('De Mast'): nascholing voor schoolteam '97-'98
 • SSBO GO - Marke ("Ter Bruyninge" ): begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • SSBO GO - Marke ("Ter Bruyninge" ): nascholing voor schoolteam '97-'98
 • SSBO GO - Marke ("Ter Bruyninge" ): nascholing voor subteam (Drugsbeleid) '97-'98
 • SSBO GO - Marke ("Ter Bruyninge" ): nascholing voor subteam (Leerlinggericht beleid) '97-'98
 • Seksueel misbruik en ongewenste intimiteiten (Werkgroep Gent) '98-'99
 • SIF-project Antwerpen '98-'99
 • St.-Agnes Instituut - Borgerhout: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Andreas Instituut - Oostende: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • St.-Andreas Instituut - Oostende: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Angela Instituut - Tildonk: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • St.-Angela Instituut - Tildonk: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Barbara Instituut - Zottegem: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Barbara Instituut - Zottegem: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • St.-Franciscusschool (BuSo) - Velzeke: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Franciscusschool (BuSo) - Velzeke: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • St.-Godelieve Instituut - Kapelle-op-den-Bos: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contacpersoon
 • St.-Guido Instituut - Anderlecht: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Guido Instituut - Anderlecht: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • St.-Jozefinstituut BuSo - Antwerpen Luchtbal: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Jozefinstituut BuSo - Antwerpen Luchtbal: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • St.-Jozefinstituut - Brugge: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • St.-Jozefinstituut - Brugge begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Jozefinstituut - Herentals: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • St.-Jozefinstituut - Herentals: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Jozefsschool - Heusden Zolder: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Jozefsschool - Heusden Zolder: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • St.-Lambertus - Westerlo: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • St.-Lambertus - Westerlo: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Lievenscollege - Gent: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Lutgardisschool - Zomergem: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • St.-Lutgardisschool - Zomergem: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Maarten Bovenschool - Beveren: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Maria Instituut - Geel: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Paulus College - Herzele: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Paulus College - Herzele: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • St.-Pieterscollege - Blankenberge: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • St.-Rembertscholen - Torhout: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • St.-Rembertscholen - Torhout: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Theresia Instituut - Deinze: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Theresia Instituut - Deinze: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • St.-Vincentius Instituut - Dendermonde: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • St.-Vincentius Instituut - Dendermonde: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Vincentius Instituut - Gent: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Vincentius Instituut - Torhout: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • St.-Vincentius Instituut - Lendelede: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • St.-Vincentius Instituut - Lendelede: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • St.-Vincentius Instituut - Zomergem: nascholing voor schoolteam '98-'99
 • St.-Vincentius Instituut - Zomergem: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Sociale Vaardigheden in 3 ASO: begeleiding van leerlingen '97-'98
 • Sociale vaardigheden in de basisschool '97-'98
 • Sociale vaardigheden in BVJ '97-'98
 • Sociale vaardigheden in internaten '97-'98
 • Socio-emotionele begeleiding van leerlingen: praktijkvoorbeelden van een leerlinggericht beleid
 • Socio-emotionele begeleiding van leerlingen: rol van de leerkracht in de klas
 • Socio-emotionele begeleiding: Werkgroep CBL-UIA '97-'98
 • Spijbelproject CBJ-Antwerpen '98-'99
 • Stedelijk Handelsinstituut Coupure - Gent: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Stedelijk Instituut voor Buitengewoon Onderwijs Begijnenvest -Antwerpen: - contactpersoon
 • Stedelijk Instituut voor Buitengewoon Onderwijs Stuivenberg - Antwerpen: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Stedelijk Instituut voor Handel en Ambachten (SIHA) - Antwerpen: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs (SITO 5) - Antwerpen: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Stedelijk PMS-centrum - Antwerpen: informatiesessie '97-'98
 • Stedelijk PMS-centrum - Gent: informatiesessie '97-'98
 • Stedelijk PMS-centrum - Gent: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon 1 en 2
 • Stedelijk Technisch Instituut 'Tweebruggen' - Gent: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Stedelijk Technisch Instituut 'Tweebruggen' - Gent: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Stedelijk Preventieplatform Drugs en Onderwijs - Gent '97-'98
 • Stedelijke Nijverheidsschool Antwerpen. Werkbezoek
 • Steinerschool - Antwerpen: informatiesessie '97-'98
 • Steyaert Stef: Stressmanagement '98-'99
 • Steunpunt Algemeen Welzijnswerk '97-'98
 • 'Stewardsproject' Antwerpen '98-'99
 • Stichting Kansarmoede - Brasschaat '97-'98, '98-'99
 • Stichting Leerproblemen Vlaanderen: nascholing '97-'98
 • Stichting Quadens '97-'98, '98-'99
 • Stichting Welzijnszorg - Provincie Antwerpen '97-'98
 • Stressmanagement door Stef Steyaert '98-'99
 • Stresspreventie in 1 ASO '97-'98
 • Stresspreventie voor leraren: AM&E - Dordrecht
 • Stress voorkomen in de relatie leerkracht - leerlingen: nascholing '97-'98
 • Studiebegeleiding: praktijkvoorbeelden van een leerlinggericht beleid
 • Studiebegeleiding: rol van de leerkracht in de klas

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

T

 • Technisch Instituut (TIB) - Borgerhout: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Technisch Instituut Don Bosco - Hoboken: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen contactpersoon
 • Technisch Instituut Don Bosco - Hoboken: nascholing voor subteam '97-'98
 • Technisch Instituut Don Bosco - Haacht: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Technisch Instituut Scheppers - Wetteren: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Technisch Instituut Scheppers - Wetteren: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Tentoonstelling: 'De rechten van het kind' '97-'98
 • Tentoonstelling: 'Pesten voorkomen kan je leren' '97-'98
 • Theatervoorstelling: 'Tuig'
 • Thienpont Andrea: het boegbeeld van de nascholing over leerlingenbegeleiding en over Omgaan met multiculturaliteit '98-'99
 • Time-in/time-out project '98-'99
 • Torenspel: methodiek om tot een dialoog te komen in 'moeilijke klassen': brochure
 • Train de trainer. Studiedagen door Ann De Maeyer '98-'99
 • Tweede lijn: organisatie in het kader van een leerlinggericht beleid

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

V

 • Van de Wiele Bea: Omgaan met probleemgedrag '98-'99
 • 'Veilige school': Frits Prior
 • 'Vertrouwensleerlingen': artikels
 • Vertrouwensleerlingen: definitie
 • Vertrouwensleerlingen: doelstellingen
 • Vertrouwensleerlingen: enquête bij leerlingen en leerkrachten
 • Vertrouwensleerlingen: fasen in het pilootproject
 • Vertrouwensleerlingen: problemen van de medeleerlingen
 • Vertrouwensleerlingen: training
 • Vertrouwensleerlingen: voorstellingsfolder
 • 'Vertrouwensleerlingen: Draaiboek voor het opstarten van het project '- cursus
 • Vertrouwensleerlingen: intervisiegroepen van begeleiders '98-'99
 • Vertrouwensleerlingen: brochure voor gebruikersgroepen
 • Vertrouwensleerlingen: begeleiding van leerlingen in Middenschool/Koninklijk Atheneum - Antwerpen '97-'98, '98-'99
 • 'Vertrouwensleerlingen in het Koninklijk Atheneum Antwerpen': brochure en evaluatie
 • Vertrouwensleerlingen: begeleiding van leerlingen in Middenschool/Koninklijk Atheneum - Brasschaat '97-'98
 • Vertrouwensleerlingen: onthaal van nieuwe leerlingen door de vertrouwensleerlingen in MS/KA Brasschaat en MS/KA Antwerpen
 • Vertrouwensleerlingen in het Koninklijk Lyceum Antwerpen'98-'99
 • Vertrouwensleerlingen in het Koninklijk Lyceum Antwerpen: 'Stappenplan', Resultaten van de leerlingenbevraging en 'Een stand van zaken': brochures
 • Vertrouwensleerlingen: begeleiding van leerlingen in Middenschool - Evergem '98-'99
 • Vertrouwensleerlingen in de Middenschool Evergem: brochure
 • Vertrouwensleerlingen: begeleiding van leerlingen in het Koninklijk Lyceum - Gent '97-'98, '98-'99
 • 'Vertrouwensleerlingen in het Koninklijk Lyceum Gent': brochure
 • Vertrouwensleerlingen van het Koninklijk Lyceum Gent in de Werkgroep 'Seksueel misbruik en ongewenste intimiteiten' '98-'99
 • Vertrouwensleerlingen in het Internaat GO Evergem: 'Bemiddelaars' '98-'99
 • 'Vertrouwensleerkracht op school': praktijkvoorbeelden in KTA 2-Hasselt contactpersoon en KA-Lommel - contactpersoon
 • VDAB-Gent '98-'99
 • VKO-Bovenbouw - Opwijk: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vettenburg Nicole: maatschappelijke kwetsbaarheid
 • Visies op jeugd. Panelgesprek met jongeren in het Vormingscentrum van PMSGO - Brussel '98-'99
 • Vlaams-Russisch Samenwerkingsakkoord '97-'98, '98-'99
 • VLOR - Studiedagen " Scholen leren van elkaar" '98-'99
 • VLOR - Werkgroep Leerlingenbegeleiding '97-'98, '98-'99
 • VLOR - Werkgroep Ouders '98-'99
 • Voets Jo: Agressie op school, Gedragsproblemen op school
 • Vormingscentrum PMSGO: 'Draaiboek Sociale Discipline'
 • Vrij PMS-centrum voor Buitengewoon Onderwijs - Aalst: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij PMS-centrum - Antwerpen (Frankrijklei): begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij PMS-centrum - Beveren: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij PMS-centrum - Deinze: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij PMS-centrum - Eeklo: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij PMS-centrum - Geel: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij PMS-centrum - Gent (Holstraat 95): begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij PMS-centrum - Gent (Marialand): begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen -contactpersoon
 • Vrij PMS-centrum Buitengewoon Onderwijs - Hasselt: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij PMS-centrum - Leuven: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij PMS-centrum 2 - Mechelen: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij PMS-centrum - Wetteren: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij PMS-centrum - Zottegem: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij PMS-centrum - Zottegem: intervisiegroep van begeleiders van leerlingen met gedragsproblemen '97-'98
 • Vrij Technisch Instituut (TIB) - Borgerhout: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij Technisch Instituut - Deinze: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij Technisch Instituut (St.-Jozef) - Geel: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij Technisch Instituut - Leuven: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrij Technisch Instituut - Leuven: nascholing voor schoolteam '97-'98
 • Vrij Technisch Instituut - Hoogstraten '98-'99
 • Vrij Technisch Instituut - Hoogstraten: begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen - contactpersoon
 • Vrije Universiteit Brussel: informatiesessie '97-'98

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

W

 • Watzlawick Paul: Het kan anders
 • Weerbaarheid. Studiedagen van REFLEKS '98-'99
 • Weerstanden tegen een positieve aanpak van leerlingen: artikel
 • Welzijnsbeurs '98-'99
 • Welzijnsraad Brasschaat '97-'98, '98-'99
 • Welzijnszorg: Stichting Provincie Antwerpen '97-'98
 • Werkgroepen '97-'98, '98-'99
 • Werkgroep CGSO 'Seksueel misbruik en ongewenste intimiteiten' Gent '98-'99
 • 'Werkgroep Draaiboek Sociale Discipline': Vormingscentrum PMSGO '97-'98, '98-'99
 • 'Werkgroep Leerlingenbegeleiding' MAJONG '97-'98, '98-'99
 • 'Werkgroep Leerlingenbegeleiding' Pedagogische Begeleidingsdienst + Centrum voor Nascholing ARGO '97-'98
 • 'Werkgroep Leerlingenbegeleiding' VLOR '97-'98
 • 'Werkgroep Probleemgedrag op School: secundair en buitengewoon secundair onderwijs'.Centrum voor Nascholing ARGO '97-'98, '98-'99
 • 'Werkgroep Socio-emotionele begeleiding' CBL-UIA '97-'98, '98-'99

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z

Z

 • Zelfhulpgroep: 'Ouders van leerlingen met drugsproblemen' '98-'99
 • Zelfmoordpreventie: nascholing '97-'98
 • Zorgverbreding in het Deeltijds Onderwijs: begeleiding van leerlingen '97-'98, '98-'99
 • 'Zorgverbreding in het Deeltijds Onderwijs': brochure

A

D

H

K

N

R

V

B

E

I

L

O

S

W

C

G

J

M

P

T

Z