Country
&
Western


Get Flash !
...

S.A.I.

Studiecentrum voor Amerikaanse Indianen

Het doel van de V.Z.W. is het bestuderen, verzamelen en verspreiden van informatie over de indianen van de Amerika's. Het promoten en ontwikkelen ven een betere verstandhouding tussen indianen en niet-indianen door onder andere het stereotype beeld dat er over de indianen bestaat te doorbreken en te vervagen door een realistisch beeld, met nadruk op het levensbeschouwelijke . Overgaan tot actieve steun aan diverse projecten .


Activiteiten :
Workshops, lezingen, cursussen, tentoonstelling, film, enz.
Op invitatie van het sai bezoeken indiaanse kunstenaars en sprekers onze V.Z.W.

Projecten :
Jaarlijks zijn er diverse indiaanse organisaties in de Amerika's die financiŽle steun genieten door de opgezette campagnes van het centrum.

Sequoyah Magazine :
Het twee maandelijks informatief tijdschrift besteedt aandacht aan besprekingen, film & video, cultuur, geschiedenis, etnografie, antropologie, tradities, legendes, kunst & ambachten.Een eigen rubriek voor kinderen ; de Kokopelli Club, enz.Verder vermeld het Magazine tentoonstellingen en andere activiteiten van het centrum en andere organisaties.

Abonnement Sequoyah Magazine: 500 Bfr. per jaar( buiten BelgiŽ 550 fr)
steunabonnement: 1000 Bfr per jaar
Donateur: 500 Bfr per maand

Voor meer info


S.A.I. V.Z.W.
Grpte Beerstraat 34
2018 Antwerpen
Tel: 03.239.46.09
Fax: 03.218.54.60
E-MAIL
De vzw is erkend door de Culturele Raad van de Stad Antwerpen