Western
clubs


Abilene

A.C.A.W.A.

Arizona

Badlands
Catle
Companie

cosswood
ranch

Centennial

Texas Cattle Ranch

C.O.F.T.A.W.

Homesteaders

Northern plains
western
association

Texas city

Texas Rangers

Western
Association
Belgium

Wi 'cai Tan
'Kakiya

. .

 click here to go to abilene site

Deze club bestaat niet meer. De voormalige leden vormen nu Equipe de Valdes, en hebben tot op heden nog geen terein. Van Zodra dit het geval is zal de info hier beschikbaar worden gesteld.


Foto's genomen op Abilene by Crazy Joe ( den trapper uit Brugge)

niets van deze uitgave
mag gecopieerd of uitgegeven
worden zonder uitdrukkelijke
toestemming van de
webmaster

|welkom| |informatie ingeven| |festivals| |council| |evenementen| |in line dansen| |westernclubs| |orkesten| |home| |e-mail| |pictures|