TISSENHOVEMOLEN

Tissenhovemolen na de renovatie van 2006
Tissenhovemolen na de renovatie van 2006

Deze molen bevindt zich op 105 meter boven de zeespiegel, hij kwam zeker voor in het penningkohier van 1571 van de baron van Schorisse. Hij werd in 1768 herbouwd en later van een lager gelegen kouter naar deze plaats verheven.

Op 28 maart 1956 werd de molen beschermd als monument en werd in 1975-1976 bedrijfsklaar gerestaureerd. Het is een houten standerd- of staakmolen, omwille van de verticale spil waaromheen het hele molenhuis draait. Omdat hij drie zolders bevat, wat weinig voorkomt, is hij zeer zeldzaam!

Omwille van zijn uitzonderlijke ligging en panorama, de torens van Gent en Deinze zijn met het blote oog zichtbaar, gebruikten de Duitsers hem in de Tweede Oorlog als uitkijkpost.


Begin 2006 werd de Tissenhovemolen opnieuw gerestaureerd. Hierbij kreeg de molen onder andere nieuwe wieken en nieuwe leien op de kap en windweeg. De werken hadden een kostprijs van zo'n €120 000,-. Hieronder foto's van de molen tijdens de restauratie.


Tissenhovemolen in renovatie Tissenhovemolen in renovatie

De molen is eigendom van de familie Vandendriessche. Gediplomeerd molenaar Edgar Van Droogenbroeck houdt de molen draaiende.

Tissenhovemolen Mater Tissenhovemolen Mater