Agenda Brugge
Gezondheid


Vlaamse Epilepsiedag 2019

Klik op bovenstaande afbeelding

“De Bruggen” wordt eerste West-Vlaams wijkgezondheidscentrum
Begin oktober opent langs de Blankenbergse Steenweg (nr. 178) het eerste wijkgezondheidscentrum van West-Vlaanderen : de private huisartsenpraktijk. “De Brug” zet de stap naar wijkgezondheidscentrum “De Bruggen”.
Daarmee volgt West-Vlaanderen eindelijk met jaren vertraging het voorbeeld van de andere Vlaamse provincies vroeger, al wou het OCMW uitpakken met een gelijkaardig initiatief, maar de huisartsenvereniging verzette zich tegen een openbaar centrum dat patiënten zou wegroven van bestaande huisartsenpraktijken.
Info : tel. 050 31 55 01 of secretariaat@huisartsenpraktijkdebrug.be
Website : www.huisartsenpraktijkdebrug.be (klik op de link)

Gezonde gemeente Brugge


Klik op bovenstaand logo

Om hun inspanningen op vlak van gezondheid te vergroten, tekenden zowel de stad Brugge als het OCMW Brugge begin 2013 het charter "Gezonde Gemeente". Onder deze noemer willen beide besturen zich blijvend inzetten op de gezondheid van de inwoners en personeelsleden van de Stad Brugge en het stedelijk gezondheidsbeleid verder en in overleg met diverse gezondheidspartners uitbouwen. Ze willen van Brugge een gezonde stad maken!
Om ervoor te zorgen dat al onze initiatieven voor iedereen duidelijk herkenbaar zijn, worden al onze acties en campagnes van het logo ‘Gezonde Gemeente Brugge’ voorzien.
Dit logo staat garant voor kwaliteit.
Wil je op de hoogte blijven van de acties en campagnes?
Neem dan gerust een kijkje op de Facebookpagina : klik hier
Inschrijven op de nieuwsbrief van "Gezonde Gemeente Brugge" kan via www.gezondegemeentebrugge.be/Nieuwsbrief.aspx

"Hart voor Handicap"

Klik op bovenstaande aankondiging

"Hart voor Handicap", het vroegere "Sinterklaasfonds", ondersteunt al vele jaren innovatieve projecten in de zorg voor mensen met een beperking. In samenwerking met De Standaard, met de coöperatie Cera en vzw KONEKT (tot voor kort Handicum vzw) wordt ook dit jaar een fondsenwervingscampagne georganiseerd om het fonds sterk te houden en uit te breiden.
De krant besteedt uitgebreid aandacht aan thema’s en projecten die gelinkt zijn aan het welzijn van personen met een beperking. Zo krijgt het brede publiek een beter beeld van de mogelijkheden en het reële leven van mensen met een beperking.
"Hart voor Handicap" heeft als doel mensen met een beperking in Vlaanderen maximaal kansen te bieden zich te ontplooien. Daartoe biedt het organisaties financiële steun om vernieuwende projecten op te zetten. Innovatie en het inclusieve karakter van de projecten voor mensen met een beperking krijgen veel aandacht.
Belangrijk is het positieve effect voor de hele samenleving, want mensen met een beperking hebben zelf heel wat te bieden.
"Hart voor Handicap" wil op die manier goede praktijken van empowerment en burgerschap (volwaardig deel uitmaken van de samenleving in al zijn facetten) stimuleren en ondersteunen.
Website : www.hartvoorhandicap.be (klik op de link)

"Geven om te LEVEN om te geven" : laat je registreren als orgaandonor!
De provincie West-Vlaanderen lanceerde op Valentijnsdag 2014 een campagne rond orgaandonatie.
Elk jaar sterven er 120 mensen omwille van een schrijnend tekort aan organen.
Zo zijn er momenteel 840 wachten voor een nier, 176 voor een lever en 34 voor een hart.
Om de West-Vlamingen aan te zetten zich te laten registreren als orgaandonor, pakt het West-Vlaamse provinciebestuur uit met een sensibiliseringscampagne.
Met affiches en een educatie koffer over orgaandonatie richt de provincie zich naar de lokale besturen en de hogescholen.
Uit onderzoek van de Nationale Koepel van Levergetransplanteerden bleek dat 52 van de 64 West-Vlaamse gemeenten onvoldoende of onjuiste informatie over orgaandonatie op hun website plaatsen.
Inmiddels werden al heel wat websites aangepast.
In België is in principe iedereen orgaandonor, tenzij je het anders laat registreren bij het gemeentebestuur.
Toch worden zo'n 15 tot 20 procent van de mogelijke orgaandonaties geweigerd door familieleden.
Door jezelf te laten registreren als donor, kan dit probleem voorkomen worden.
"Met een registratie bevrijd je je familie van alle twijfels op dat heel moeilijke moment",
stelt initiatiefnemer prof. dr. Rogiers.
Website : klik hier

Ongeveer 10.000 Bruggelingen hebben suikerziekte
In een gewone stad als Brugge kampen ongeveer 10.000 mensen met de gevolgen van diabetes of suikerziekte. Vaak is een vroege diagnose van het probleem van groot belang. Daarom zet de dienst welzijn van de stad Brugge zijn schouders onder een sensibiliseringscampagne.
De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen zich laten testen op diabetes met een eenvoudige vingerprik.
Mensen inlichten over de risico's van diabetes en vooral sensibiliseren om de risico's op suikerziekte beter in te schatten.
Dat is de bedoeling van de campagne. Ongeveer 1 op 12 mensen in ons land heeft de ziekte en dat neemt toe.
Diabetes is geen lachertje, maar sommige mensen kunnen er toch jarenlang goed mee leven.
Veel heeft te maken met een levensstijl van voeding en beweging.
Website Vlaamse Diabetes Vereniging vzw

terug naar homepagina Agenda Brugge

 

 


CM-Gezondheidsschool Brugge

Familiezorg West-Vlaanderen vzw

www.gezondheid.be

www.knack.be/nieuws/gezondheid/

Ziekenhuizen Brugge