Agenda Brugge
Geschiedenis ErfgoedHistorium BruggeKlik op bovenstaande affiche

21 april > 31 augustus 2018
Provinciaal Hof, Markt 3, Brugge
1914-18 : The Battle for the North Sea

Klik op bovenstaande affiche

vrijdag 24 & zaterdag 25 augustus 2018
Burg, Brugge - 20-22 u.
Song of Freedom

Klik op bovenstaande afbeelding

vanaf 31 maart 2018
XPO CENTER BRUGES, Site Oud Sint-Jan, Mariastraat 38, Brugge
(parking Zonnekemeers, Brugg)
Mummies in Bruges, Secrets of Ancient Egypt

Klik op bovenstaande afbeelding

zaterdag 8 september 2018
Afspraak om 14 u. aan het standbeeld van Jacob Van Maerlant, Markt, Damme
Historische landschapswandeling in Damme

Klik op bovenstaande afbeelding

zaterdag 8 & zondag 9 september 2018
Brugge
Open MonumentendagenEditie 2017 : klik hier

donderdag 18 oktober 2018
Volkskundemuseum, Balstraat 43, Brugge - 14-16 u.
Begrafenisrituelen in Brugge

Klik op bovenstaande afbeelding

Historische kranten online
Stedelijke Erfgoedcel, Pakhuizen, Komvest 45, Brugge

Klik op bovenstaande krant

Middeleeuwse lithografische kaarten van Brugge
Locatie : Historium, Markt 1, Brugge
In 1435 beleefde Brugge een gouden tijd van uitzonderlijke weelde en pracht die je vanaf het najaar 2012 zelf zult kunnen meemaken. Niet alleen waarheidsgetrouw maar ook in 5S - een nieuw concept dat de vijf zintuigen prikkelt.
In een meeslepend liefdesverhaal komen de Middeleeuwen terug tot leven en jij kan er middenin staan.
Laat je overweldigen door een filmisch panorama van de drukke haven. Neus rond in de studio van Van Eyck.
Laat je verrassen door de heerlijke geuren en ondeugende lachjes in het badhuis... Film, decor en speciale effecten versmelten tot een magische ervaring. En niet onbelangrijk, je beleeft het verhaal in je eigen taal.
Het Historium bevindt zich op de Markt, in een parel van een gebouw in het hart van de stad.
In het Historium komt ook een biercafé met shop en een adembenemend uitzicht op de Markt.
Zo zul je na de unieke reis door de tijd de vele indrukken kunnen laten bezinken en je laten verleiden door een bijzondere herinnering...
Info : tel. 050 27 03 11 of info@historium.be
Website : www.kaartenhuisbrugge.be

"Brugge in 100 objecten"Klik op bovenstaande afbeelding

Op 11 maart 2016 startte het project "Brugge in 100 objecten" in "Het Brugsch Handelsblad"
& op https://bruggein100objecten.wordpress.com/
In 2018 heropent het Gruuthusemuseum na een heel grondige restauratie de deuren.
Het museum zal je meevoeren door de geschiedenis van Brugge.
Om je nieuwsgierigheid te prikkelen, startte op 11 maart de reeks "Brugge in 100 objecten".
Wekelijks - op vrijdag - stellen we op de blog en in "Het Brugsch Handelsblad" een object voor dat een verrassend, vrolijk, triest, onverwacht… stukje geschiedenis van Brugge belicht.
Die objecten komen niet enkel uit de museale collecties maar ook uit kerken, kloosters, archieven… op Brugs grondgebied.
Welkom op een reis langs enkele klassiekers en veel verborgen parels!
Website : https://bruggein100objecten.wordpress.com/ (klik op de link)

Welkom in de virtuele leeszaal van het Stadsarchief van Brugge
Hier kan je online akten van de burgerlijke stand (tot 1915) en een aantal reeksen bevolkingsregisters van de stad Brugge doorzoeken en bekijken. Je hoeft je dus voor deze archiefdocumenten niet langer te verplaatsen naar onze leeszaal. Voortaan kan je van thuis uit dit alles volledig kosteloos opzoeken, consulteren, afdrukken of in je eigen digitaal dossier bijhouden. Om dit alles te kunnen doen, moet je je wel registreren. Geen paniek : dit duurt slechts enkele seconden en is volledig gratis.
Registratie is gratis voor iedereen.
Belangrijk bericht!
Sinds 6 december 2016 zijn de bijna duizend gedrukte aanplakbrieven uit de Eerste Wereldoorlog online te doorzoeken en te bekijken. Daarnaast zijn de akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeente Koolkerke voor de periode 1796-1915 eveneens online geplaatst.
Meer info : www.archiefbankbrugge.be (klik op de link)

Inspiratiebundel WO I voor het Brugs onderwijsveld

De volgende jaren herdenkt de hele wereld de "Groote oorlog". Na 100 jaar zijn alle getuigen en overlevenden verdwenen, maar de gruwel blijft in ons collectieve geheugen bewaard. Daarom is het belangrijk om kinderen en jongeren bewust te maken van de impact van de "Groote Oorlog" en de herinnering levendig te houden. Nadenken over de "Groote Oorlog" verschaft niet enkel historisch inzicht, het laat ook toe stil te staan bij de oorzaken en gevolgen van actuele conflicten, en herinnerings- en vredeseducatie in de lessen te betrekken.
In het kader van de herdenking werd dan ook voor het Brugs onderwijsveld een inspiratiebundel over de Eerste Wereldoorlog in Brugge gemaakt. Een algemene inleiding over de oorlog en uitgebreide informatie over de oorlog in Brugge wordt aangevuld met specifieke Brugse verhalen en plekken.
Er zijn ook tien voorbeeldlessen aan de bundel gekoppeld : historische lessen die vooral een tijdsbeeld proberen weer te geven en reflectieve lessen om leerlingen te doen filosoferen over oorlog en vrede.
Elke les vertrekt vanuit Brugse verhalen en bevat actieve elementen, zoals het maken van anti-oorlogsaffiches, het spelen van een inleefspel enz. Er zijn lessen voor de 2de en 3de graad basisonderwijs en voor alle jaren van het secundair onderwijs.
Daarnaast reikt de bundel ‘"tips & tricks" aan, een lijst met andere educatieve projecten rond de oorlog, nuttige websites, filmpjes en muziek die naar de oorlog verwijzen, een uitgebreide bibliografie, een verklarende woordenlijst en gegevens van Brugse heemkundige kringen die je kan contacteren voor meer info over de Eerste Wereldoorlog in hun deelgemeente.
Je kan de bundel en de lessen gratis downloaden via https://bezoekers.brugge.be/schoolbundel (klik op de link)

App over de Eerste Wereldoorlog in Brugge
De restanten van de Eerste Wereldoorlog in Brugge zijn niet alleen te vinden in archieven en musea. Een nieuwe app leidt je langs de "Hof van Aurora" waar dertien spionnen en verzetsstrijders werden geëxecuteerd, de Balsemboomstraat waar vele bommen vielen, de Karthuizerinnenstraat en het monument voor de gesneuvelden. De app gidst je ook langs cafés waar soldaten vertier zochten, het huis van spionne Anna de Beir en de stadswinkel in de Cordoeaniersstraat.
Te downloaden via iTunes & Google Play (klik op de links)

Wegwijzer WO I : www.wegwijzerwoi.be

Deze website is een zoekmachine waar je kan gaan "shoppen" tussen alle mogelijke informatiebronnen rond de herdenking van WOI.
Je kan zoeken aan de hand van 4 grote onderdelen, namelijk thema, tijdslijn (specifiek WOI), doelgroep en geografisch.
Eenmaal een item gekozen, worden de linken tussen de verschillende contents getoond.

Inspiratieboek "Een toekomst voor Ambachten"
Voor erfgoedwerkers, designers, ambachtslui, ondernemers, docenten, publiekswerkers ...Klik op bovenstaande cover

Deze publicatie is een realisatie van "Tapis plein vzw" en sluitstuk van het traject "Design met Wortels"
en het laboproject "Quartier Bricolé" dat een vervolg kent in Handmade in Brugge (klik op de link).
Als het stoffige imago wordt afgeschud en ambachten inhaken op allerlei actuele trends en uitdagingen, is de overlevingskans behoorlijk groot. Ambachten zijn perfecte bruggenbouwers tussen verleden en toekomst. De werkplaats van de maker is een gedroomde broedplaats voor innovatie. Bovendien kunnen ambachten ook ingezet worden om antwoord te formuleren op maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen die vandaag en zeker morgen onze aandacht eisen. Alleen een integrale benadering waarbij alle partijen (erfgoed, economie, onderwijs, design, toerisme...) samenwerken, kan leiden tot een duurzaam succes. Dit boek wil zowel wegwijzer als inspiratiebron zijn. Het reikt tools en inspirerende praktijkvoorbeelden aan om ambachten sterker op de kaart te zetten. Zowel voor erfgoedwerkers, designers, ambachtslui, ondernemers, docenten, publiekswerkers en meer...
• "Tapis plein" onderzoekt hoe je mensen actief bij erfgoed kan betrekken én culturele gewoonten en praktijken uit het verleden kan laten voortleven in de hedendaagse maatschappij.
"Tapis plein" zet hiertoe experimentele laboprojecten op, verstrekt advies en coaching, geeft vorming, reikt inspirerende methodieken en formats aan, detecteert en ontsluit originele praktijkvoorbeelden én schakelt zich in binnen transsectorale en internationale netwerken.
"Tapis plein" is erkend door de Vlaamse overheid als expertisecentrum voor erfgoed en participatie en focust in 2012-2016 op immaterieel cultureel erfgoed.
Website : www.tapisplein.be (klik op de link)
• Design met Wortels (2009-2014)
"Design met Wortels" is een traject van "Tapis plein vzw" dat zoekt naar manieren om ambachten een toekomst te geven. Het onderzoekt hoe traditionele vaardigheden en kennis doorgegeven kunnen worden, hoe ingezet kan worden op actualisering en innovatie, hoe nieuwe doelgroepen en publiek aangesproken kunnen worden (via educatie, duurzaam toerisme ...) en hoe samenwerking met andere sectoren opgezet kan worden. Daartoe zetten ze laboprojecten en praktijknetwerken op en delen ze expertise
Website : klik hier
Stuur meteen een mailtje naar ellen@tapisplein.be om het boek te bestellen voor slechts € 15 (nclusief verzendingskosten)
of download hier de pdf-versie!

Mike Crawat & Sarah Hongerloot boeken succes met Facebook-pagina over "Brugge, vroeger en nu"
Hun grote droom? Een boek uitgeven met beelden van Brugge, vroeger en nu.
In afwachting daarvan zijn Sarah Hongerloot (20) & Mike Crawat (24) alvast druk bezig met het posten van vergelijkende foto's op Facebook. Een schot in de roos, zo blijkt, want dagelijks komen er een 100-tal volgers bij!
Bekijk de Facebook-pagina hier (klik op de link)
__________________________________________________________

Brugge en West-Vlaanderen herdenken "Groote Oorlog"

In 2014 herdenkt Europa dat precies een eeuw eerder de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
Deze Europese "burgeroorlog" van 1914 tot 1918 is meer dan de Tweede Wereldoorlog bepalend geweest voor het huidige Europa en de Europese Unie.
Niet alleen voor het toenemende anti-militarisme (dat ook al aan het begin van de Tweede Wereldoorlog merkbaar was) maar vooral ook voor de grenzen (bijna alle Oost-Europese landen zijn ontstaan na 1918) en politiek (de val van de grote keizerrijken: Rusland, Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Osmaanse Rijk).
Veel meer dan in het geval van de Tweede is het uitbreken en verloop van de Eerste Wereldoorlog een mysterie.
Wie hadden schuld aan het uitbreken van de oorlog? Waarom escaleerde een moord op de Balkan in een Wereldoorlog?
Wie waren daders en wie slachtoffers? Waarom liep het front in het westen vast? Hoe zagen de loopgraven eruit?
Waarom bleven de Europeanen elkaar vier jaar lang uitmoorden zonder een grasspriet te veroveren of zonder uitzicht op een zege? Waarom voeren mensen überhaupt oorlogen?
Ook Brugge, en meer in het bijzonder West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk, ontsnapten niet aan het oorlogsgeweld zoals kunt vaststellen in onderstaand overzicht, met talrijke links naar gerelateerde websites.
U verneemt er ook meer over de talrijke herdenkingsinitiatieven die in de betrokken landen op het programma staan.
Meer info : klik hier

__________________________________________________________

Bruggemuseum : 12 plekken om Brugge te ontdekkenKlik op het logo

Het Bruggemuseum is een stadshistorisch museum op 12 plekken. Het zijn alle 12 historische of hedendaagse monumenten, stuk voor stuk toplocaties gekend bij Bruggelingen en bezoekers. Het Bruggemuseum wil op die 12 plekken verhalen brengen over de Brugse geschiedenis.
Het kiest hierbij voor een thematisch-chronologische aanpak, waarbij elke locatie één thema behandelt door de tijd heen.
Zo leert u meer over hoe de stad bestuurd werd in het Stadhuis, of hoe het Belfort een identiteitssymbool was en is, of hoe het dagelijkse leven verliep van de prehistorie tot de late middeleeuwen in Archeologie. Het Bruggemuseum heeft nog enkele plekken die wachten op een opfrisbeurt, maar laat u vooral niet tegenhouden om nu al die plekken te ontdekken.
In haar werking wil het Bruggemuseum zowel de Bruggeling als de bezoeker aan de stad aanspreken.
Het Bruggemuseum maakt deel uit van Musea Brugge - dat 16 museumlocaties beheert met een heel gevarieerd aanbod - en is ook verantwoordelijk voor Raakvlak (de intergemeentelijke dienst archeologie Brugge en Ommeland) en Erfgoedcel Brugge.

"Handmade in Brugge" & "Brugge Letterstad" : twee blauwdrukken voor de stad
Wereldcentrum op vlak van kalligrafie, culinair toptalent, een lange traditie in verfijnd vakmanschap, een uitzonderlijk divers aanbod aan boekhandels, vele kleine en grote ambachtelijke ateliers, een rijk boekenerfgoed, een sterk opleidingsaanbod voor gespecialiseerde vakmensen…
"Handmade in Brugge" en "Brugge Letterstad" verbinden al deze troeven in twee uitdagende toekomstvisies voor Brugge.
Met "Handmade in Brugge" profileert Brugge zich als stad van baanbrekend vakmanschap, geworteld in een eeuwenoude traditie én tegelijk inzettend op creatie en innovatie.
"Brugge Letterstad" versterkt de reputatie van Brugge als stad van boeken en letters, bevolkt met schrijvers, illustratoren, drukkers, uitgevers, boekbinders, boekrestaurateurs en visionaire kalligrafische kunstenaars met wereldwijde faam.
Deze toekomstvisies komen niet uit de lucht vallen. Er broeide al het één en ander, maar "Tapis Plein vzw" (expertisecentrum voor cultureel erfgoed) en het "Brugs Erfgoednetwerk" (BEN) brachten het afgelopen jaar mensen uit diverse domeinen en organisaties rond de tafel, met als resultaat talrijke ideeën, klaar om door vele handen en hoofden verder te worden ingekleurd.
Website : www.handmadeinbrugge.be (klik op de link)
Brochure (pdf) over "Handmade in Brugge" : klik hier

"De mooiste legenden uit Brugge"
Journalist Nico Blontrock, Bruggeling in hart en nieren, bundelde de mooiste Brugse legenden in een boeiend boekje dat door Zorro Uitgeverij op de markt wordt gebracht.
De geschiedenis van een stad is soms terug te vinden in onverwachte bronnen. Een van die bronnen is de verzameling legenden. In dit boekje heeft Nico Blontrock enkele van de mooiste Brugse legenden gebundeld. Waar mogelijk heeft hij eraan gekoppeld wat de plek waar zich de legende afspeelde voor de geschiedenis van de stad Brugge heeft betekend.
Of betekende voor een bepaalde wijk, een parochie en zelfs een straat. Veel legenden vinden hun oorsprong in het katholieke geloof. Maar er zijn er ook àndere...Dit boekje is de idéale lectuur voor wie meer wil weten over Brugge, haar verhalen, haar kleine geschiedenisjes, haar anecdotes.
De auteur hoopt op deze manier dan ook bij te dragen tot het bewaren van die wel erg mooie verhalen.
Meer info

"Middeleeuws Brugge, door de ogen van Hans Memling (1465-1494)"
Over het oeuvre van Hans Memling, een van de voornaamste Vlaamse Primitieven, zijn al tal van boeken verschenen. Maar wat zag Memling toen hij zijn deur uitstapte? Wat maakte hij mee aan spectaculaire gebeurtenissen? Hoe rook de stad? Wat at en dronk hij? Waar hield hij zich mee bezig in zijn vrije tijd?
Auteur Albert Janssens kruipt voor dit boek in de huid van Hans Memling en beschrijft vanuit zijn blik de wereld om hem heen.
Hij vertelt hoe rijk de stad wel was, hoe ze bestuurd werd maar beschrijft ook wat de Bruggelingen dachten over de hertogen van Bourgondië, over de economische crises en de wijze waarop de Kerk het dagelijkse leven helemaal doordrong en beheerste.
Op basis van authentieke archivalia schetst Albert Janssens een indringend beeld van het dagelijkse leven in dit kantelmoment van de Brugse geschiedenis. Een verrassende invalshoek zorgt dit voor nieuwe inzichten zowel in het laatbourgondisch Brugge in het algemeen als in het leven van Hans Memling in het bijzonder.
Een uitgave van het Davidsfonds.
Meer info

Historium : nieuw historisch museum in Brugge
Ontdek de gouden tijd van Brugge met al je zintuigen!

In 1435 beleefde Brugge een gouden tijd van uitzonderlijke weelde en pracht die je vanaf het najaar 2012 zelf zult kunnen meemaken. Niet alleen waarheidsgetrouw maar ook in 5S - een nieuw concept dat de vijf zintuigen prikkelt.
In een meeslepend liefdesverhaal komen de Middeleeuwen terug tot leven en jij kan er middenin staan.
Laat je overweldigen door een filmisch panorama van de drukke haven. Neus rond in de studio van Van Eyck. Laat je verrassen door de heerlijke geuren en ondeugende lachjes in het badhuis... Film, decor en speciale effecten versmelten tot een magische ervaring. En niet onbelangrijk, je beleeft het verhaal in je eigen taal.
Het Historium bevindt zich op de Markt, in een parel van een gebouw in het hart van de stad.
In het Historium komt ook een biercafé met shop en een adembenemend uitzicht op de Markt.
Zo zul je na de unieke reis door de tijd de vele indrukken kunnen laten bezinken en je laten verleiden door een bijzondere herinnering...
Toekomstig adres : Historium Brugge, Markt 1, Brugge
tel. 050 27 03 11 of info@historium.be
Website

Bruggemuseum-Gentpoort
Vlakbij de Gentpoortbrug
Hoe werd Brugge vroeger verdedigd?
In het gloednieuwe Bruggemuseum-Gentpoort kom je te weten hoe Brugge zich vroeger verdedigde.
Je kunt er niet alleen unieke voorwerpen bekijken zoals tinnen soldaatjes uit de 13de eeuw, allerhande lansen en zwaarden en een kanon, maar ook héél veel doen.
Ieder die wil kan zich uitleven op een Nintendo Wii.
In navolging van de oefensessies bij schuttersgilden kan je virtueel op een doel schieten.
Aanraakschermen vertellen meer over de uitrusting van een boogschutter, een ridder of een gewone voetsoldaat met een geweer, een zogenaamde “donderbus”. Vergeet ook niet naar het dakterras te klimmen waar je kunt genieten van het uitzicht op je stad en misschien wel jouw eigen huis!
Gratis voor kinderen t/m 5 jaar en inwoners van Brugge.
De Gentpoort kun je beklimmen van donderdag tot zondag vanaf 9.30 u.

Brugs stripverhaal : "Katelijne van Brugge"
"Katelijne van Brugge", zo heet de eerste strip van de Roeselaarse striptekenaars Jimmy Hostens en Steven Selschotter. De strip is meteen een verjaardagsuitgave voor dertig jaar stripwinkel "De Striep" in Brugge.
Jimmy Hostens (41), alias "Jim", en Steven Selschotter (30), alias "Stef", zijn al lang bezeten door strips.
Maar een eigen strip publiceren, wilde maar niet lukken. Tot ze binnenstapten in stripwinkel "De Striep" in Brugge. Ze kregen meteen de opdracht om een verjaardagsstrip voor het 30-jarige bestaan van de winkel te maken. De enige voorwaarde was dat Brugge een rol kreeg in de strip.
Vanaf half november ligt die strip in alle speciaalzaken in België en Nederland. In Brugge is de strip uiteraard te koop in dé speciaalzaak "De Striep".
Meer info over "Katelijne van Brugge

"De mooise Brugse legendes en verhalen"
Hoe komen de Bruggelingen aan hun naam "Brugse Zotten" ?
Hoe komt het dat er zwanen op de stadswateren zwemmen?
Kent u het tragische liefdesverhaal van het Minnewater?
Wist u dat de fratsen van twee verliefde zusters leidden tot de uitvinding van een populair gebakje?
De mooiste verhalen en legenden van Brugge zijn nu gebundeld.
Wandel langs de mooiste plekjes van de stad en ontdek zelf verrassende hoekjes.
Laat je kinderen merkwaardige details van gebouwen en kunstwerken ontdekken (of zoek ze zelf!)
Dompel jezelf wandelend en fietsend onder in "Het legendarische Brugge".
Het boek (€ 15) kan besteld worden via Athos Uitgeverij (klik op de link).

Kom eens kijken : een vroegmiddeleeuws huis
Enkele jaren geleden graafden de archeologen in Sint-Andries enkele huisplattegronden op uit de 6de-7de eeuw.
Eén van die huizen - het WZC Hallenhuis - hebben ze precies zo nagebouwd als toen met hout, klei en riet.
Wil je ook eens zien hoe de mensen toen woonden? Ga dan eens kijken in de Gistelse Steenweg 560, Sint-Andries.
Foto van het Merovingische huis

terug naar homepagina Agenda Brugge