Het Brugse culturele maandblad EXit verschijnt telkens een vijftal dagen voor aanvang van de maand waarop het betrekking heeft, en kan gratis meegenomen worden in diverse stadsdiensten (Communicatiedienst, bibliotheek...), cultuurhuizen, kroegen, restaurants, boekhandels, e.d.m.
Wie de cultuurkrant graag iedere maand met een doffe dreun in zijn/haar hoogsteigen brievenbus wil horen vallen, kan voor een jaarabonnement het bedrag van 15 euro overschrijven op rekening nr. 738-0012352-55 met vermelding "Abonnement EXit".

Hoofdredacteur van EXit
Luc Fossaert
Hoofdredacteur EXit
Korendragersstraat 24, 8000 Brugge
tel-fax 050 33 02 46 - luc.fossaert@skynet.be

Inlassingen in de chronologische Agenda
Wie evenementen in de Agenda van EXit aangekondigd wil zien, kan de informatie terzake zelf invoeren via UITdatabank (vóór de 1ste van de maand voorafgaand aan deze waarin de activiteit plaats heeft) of contact opnemen met Griet De Prest van Brugge Plus op tel. 050 44 20 04 of via e-mail: griet.de.prest@bruggeplus.be.
De ingevoerde evenementen worden ook automatisch opgenomen in de evenementenkalender op www.brugge.be

Advertenties

Neem contact op via tel. 0495 37 35 28 of stuur een e-mail naar exitbrugge@gmail.com voor meer uitleg

Facebook : www.facebook.com/exitbrugge - Website : www.exit.be

terug naar keuzemenu