Brandweer Lo-Reninge

taken

Omhoog

 

De 23 taken van de brandweer

 

Naast brand zijn er nog een aantal taken vastgelegd voor de brandweerdiensten in ons land. Hieronder vindt u het koninklijk besluit hieromtrent.

Koninklijk Besluit van 6 mei 1971:

Het vervoer van en het verzorgen van een verstikte of van een drenkeling; aanvoer van zuurstof.
Hulp bij ontploffing.
Bevrijding van een persoon die in een lift is ingesloten.
Hulp aan op een dak gevluchte personen (in geval van geesteszieken)
Bevrijding van een onder puin bedolven persoon.
Bevrijding van een onder een voertuig (tram, vrachtwagen, enz.) geklemde persoon.
Dringend vervoer van een zieke of van een slachtoffer van een ongeval die zich op de openbare weg of op een openbare plaats bevindt.
Bevrijding van een geŽlektrocuteerde persoon.
Bevrijding van een rioolwerker (verstikking in riool).
Ophalen van een persoon uit putten, kanaal, vijver, enz...
Het vrijmaken van de rijweg indien er gevaar voor personen of goederen bestaat.
Bevrijding van een persoon met een der ledematen geklemd in een machine.
Leegpompen van een kelder ingevolge van een overstroming of lekkage aan de waterleiding die onder de openbare weg geÔnstalleerd is.
Interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke stoffen.
Hulp bij ontsnapping van stoom in een gebouw.
Hulp bij oververhitte verwarmingsketel.
Luchtverversing van lokalen waar rook, gas, koud makend mengsel is binnengedrongen.
Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert.
Neutralisatie van een laag koolwaterstofverbindingen of zuur.
Opsporen van een radioactieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren.
Onschadelijk maken of vernietigen van wespen- en bijennesten of -zwermen die gevaar meebrengen voor personen
Het Pellen van ajuinen in voorbereiding van worstenverkoop op kaarting of opendeurdag (dank aan G.R.)