Regio's


Nieuws Beschrijving Programma Regio's Maecenae English? Contact

 

    

Terug
Ambassadeurs
Wat is een Regio?

 

 

Verenigde Regio's van Europa

Waarom regio's? In heel Europa zijn er regio's, die zoals Vlaanderen gericht zijn op internationale uitstraling. Zij zoeken buitenlandse contacten op cultureel, economisch, toeristisch en sportief vlak. Het betreft hier regio's die als dusdanig officieel erkend zijn en die een bevoegdheid hebben die verder reikt dan het louter administratieve.

De verschillende regio's vertegenwoordigen telkens een volk dat een culturele eenheid vormt, binnen een grotere eenheid, de verschillende landen. Kleinere landen, die geen regionale opdeling hebben, kunnen als land vertegenwoordigd zijn.

Binnen de Europese Unie bestaat er een Committee der Regio's, maar de noemer 'Verenigde Regio's van Europa' omvat eigenlijk alle regio's, dus ook deze uit de ex-Oostbloklanden en andere, die op dit ogenblik nog geen lid zijn van de Europese Unie.

De regionale aanwezigheid Golf: Regio's zijn vertegenwoordigd door 2 spelers en eventueel een niet-spelende kapitein en caddies.

De spelers zijn uitgenodigd of geselecteerd omwille van hun representatieve functie in de regionale golfliga of in de economische, toeristische of publieke sector van hun streek.
Sommige buitenlandse spelers wonen of werken in ons land, anderen zullen speciaal de verplaatsing maken.

Promotie:

De regio's kunnen zichzelf voorstellen in het programmaboek of de CD-rom en hierbij ook verwijzen naar hun webstek of andere promotieadressen.
De regio's worden tevens verzocht om de officiŽle vlag van hun regio aan de Brabantse Golf te bezorgen, zodat deze kan opgehangen worden.

Muzikale animatie: Een beperkt aantal regio's kunnen een muzikale omlijsting verzorgen. Zoals tijdens de "Flemish Masters" van 1990 kunnen ook sommige pan-regionale muziek- en/of dansgroepen (Slavische, Catalaanse, Schotse, enz.) zorgen voor een brede regionale representativiteit.