Gens Boucneau
    home     |        stamboomgegevens     |    woord en beeld     |     links     |     gastenboek
 

cataloog In de cataloog van een grote Belgische kunsttenstoonstelling in 1887 staan zowel Victor Horta als Victor Emanuel Boucneau (1863-1934) vermeld!

Deze tentoonstelling, 'l'Exposition Général des Beaux-Arts de 1887', ging door in Brussel van 1 september tot 1 november 1887 en was bedoeld voor Belgische kunstenaars in binnen-en buitenland. Ze werd georganiseerd bij koninklijk besluit van Koning Leoppold II (zo ging dat in die tijd).

Op de tentoonstelling waren niet alleen beeldhouwwerken, maar erg veel schilderijen, architecturale ontwerpen... te zien.

Victor, werd geboren in Londen als jongste zoon van Adolphe Boucneau (afkomstig uit Rance) en was op dat ogenblik nog maar 24 jaar oud. Hij staat in de cataloog als beeldhouwer vermeld (alfabetisch) net voor Pierre (of Pieter-Jan) Braecke, bekend Vlaams beeldhouwer en goede vriend van Horta.

In de tentoonstelling staat een beeldhouwwerk van Victor met als titel 'Equilibre' (in zaal 15, nr 603, 'plâtre'). Blijkbaar een gipsen beeld.We hebben foto's van andere werken van Victor (die we kregen via Jim Trewin). Misschien is een er van wel het beeld van de tentoonstelling ('equilibre' betekent 'evenwicht'!).

Vitor Boucneau Voor Victor Boucneau staat als adres vermeld: "82, rue de la Victoire à Bruxelles". Hetzelfde adres als dat van François Boucneau, marmerhandelaar in Brussel. Heel waarschijnlijk een familielid (oom?) waar Victor verbleef of als beeldhouwer-marmerbewerker in opleiding was!
(Er is overigens nog een interessante link tussen Victor Horta en François Boucneau!).

Misschien is in die periode ook de de foto van de jonge Victor gemaakt door een bekend Brussels fotograaf!
english

Victor Boucneau and 'the General Exhibition of Fine Arts in Brussels in 1887'

In the catalog of 'the General Exhibition of Fine Arts in 1887' are both Victor Horta and Victor Emmanuel Boucneau (1863-1934) listed!
On the exhibition there were not only sculptures, but also a lot of paintings, architectural design....

Victor, was born in London as the youngest son of Adolphe Boucneau (born in Rance) and he was only 24 years old at that moment. He is listed in the catalog as a sculptor.
On the exhibition there is a sculpture of Victor entitled "Equilibrium" (in room 15, No. 603, plaster statue).

We have pictures of other works of Victor (we got them from Jim Trewin). Maybe one of them is the image of the exhibition ('équilibre' means 'balance'!).

Victors address is listed as "82, rue de la Victoire à Bruxelles". It's the same address as that of François Boucneau, marbleworker in Brussels. Very likely a relative of Victor (uncle?).

Perhaps the photo of the young Victor was made in that periode by this famous photographer in Brussels!


français

Victor Boucneau et 'l'Exposition Général des Beaux-Arts de Bruxelles de 1887'!

Dans le catalogue de 'l'Exposition Général des Beaux-Arts de 1887' sont à la fois Victor Horta que Victor Emmanuel Boucneau (1863-1934) énumérés!
Sur l'exposition, il y avait de sculptures, mais aussi de peintures, de l'architecture....

Victor, est né à Londres en tant que plus jeune fils d'Adolphe Boucneau (né à Rance) et il était que 24 ansà l'époque. Il est répertorié dans le catalogue comme un sculpteur.
Sur l'exposition il y a une sculpture de Victor intitulé "Equilibre" (en salle 15, n ° 603, statue en plâtre).

Nous avons d'autres photos d'oeuvres de Victor (de Jim Trewin). Peut-être que l'un d'eux est l'image de l'exposition (équilibre!).

l'Adresse de Victor est répertoriée comme "82, rue de la Victoire à Bruxelles". C'est la même adresse que celle de François Boucneau, marbrier à Bruxelles. Probablement l'oncle de Victor.

Peut-être la photo du Victor a été faite dans cette periode par ce photographe célèbre à Bruxelles!


plan tentoonstellingMeer info:

- De cataloog van 'l'Exposition Général des Beaux-Arts de 1887' (tekstversie)
- Het Leuvens Historisch Genootschap over Horta en Braecke
- Website over Pieter-Jan Braecke

^ top

 

De andere verhalen >>>

Vlaanderen ::

Hoe kwam Stephanus in Avekapelle terecht?

Grafsteen in de kerk van Alveringem

Leuvense studenten... in de 18de eeuw!

100 jaar draadhandel Osstyn!

Een klok met een familietraditie

Vakbondswerk in Avekapelle


Wallonië ::

Hebben Boucneau's iets met marmer?

De contacten tussen Rance en Londen!


Engeland ::

Kate en Ernest kwamen uit Londen!

Engelse Boucneau's ook marmerbewerkers!


Frankrijk ::

De ramp van de 'Bazar de la Charité' in 1897

Marmeren altaar van Leonas Bukno in Vilnius!


Verenigde Staten ::

De volkstelling van juni 1900