Panoven Geebroeck fiche POAN017  


Panoven Geebroeck


Naam
Panoven Geebroeck


Type
Pannenoven


Ligging
Toponiem: Geebroeck
Adres: Driekruisenweg, Tongeren
Kadasterperceel: A 149 B, D en E en A 151 E
Coördinaten: 50,79282; 5,46282


Periode
<1866 - >1926


Eigenaar
Desiré Christiaens


Toestand
Gesloopt/verdwenen.


Beschrijving/informatie/geschiedenis

Deze panoven bestaat blijkbaar al voor 1866. Hij staat op de militaire kaart van 1873, maar komt niet voor op het primitief kadaster, de Buurtwegenatlas of de Kaart Vandermaelen. Vermoedelijk is ze van in het begin eigendom van de familie Christiaens.

In 1866 is Joseph Christiaens pannenbakker. in 1876 is er sprake van Hubert Christiaens. Rond 1900 is Desiré Christiaens eigenaar en pannenbakker. De pannenbakkerij wordt verschillende keren te koop aangeboden via een openbare verkoop. Dat is zeker het geval in 1894 én in 1904. In 1921 en 1923 is er sprake van de pannenoven van Henri Christiaens. Toch blijft de pannenbakkerij tot het einde blijkbaar eigendom van Desiré Christiaens, want in 1926 is er opnieuw sprake van de pannenoven van Desiré Christiaens...


Meer foto's


Bronnen
- De pannebakkerijen in Limburg, 1841-1844', W. Driesen, Volkskunde, nr. 3 (1981), p. 215-239.