Een erfgoedproject...     
   
      home  >  thema's  >
         
         
Klein Roye 1964
Kleine Roye, winter 1964
Tot half de 19de eeuw wordt het dorp van Kermt volledig gedomineerd door de kerk en het kasteel van de heren van Kermt. Het kasteel had een uitgebreid park dat liep tot aan de huidige Nachtegalenlaan.
In 1864 wordt de spoorlijn Hasselt-Diest aangelegd en wordt het park verkocht en omgezet naar weiland.
In dezelfde periode worden de Diestersteenweg en de Lummense Kiezel aangelegd.
Spalbeek heeft in die periode ook nog een erg beperkt centrum. De kerk daar wordt pas in 1890 ingehuldigd.

In 1900 telt Kermt 631 inwoners, Spalbeek heeft er 519.

Het centrum van Kermt helft van de 19de eeuw (buurtwegenatlas)
Het centrum van Kermt helft van de 19de eeuw (buurtwegenatlas)


In de jaren '30 wordt het kasteel verkocht en grotendeels afgebroken. In het centrum van het dorp komen er langs de steenweg meer en meer woningen bij. Het inwonersaantal neemt toe naar een kleine 1200, Spalbeek heeft dan ongeveer 750 inwoners.
Na Wereldoorlog II wordt er veel bijgebouwd en groeit de bevolking verder aan. Getuigen daarvan zijn de vele typische huizen uit de jaren '50.

De aanleg van een aantal verkavelingen in de late jaren '50 en begin jaren '60 zijn het begin van de groei van Kermt en in mindere mate Spalbeek.
Niet alleen De Willeman, het Hannefveld, maar ook de bloemenstraten ten noorden van de Heerstraat en de aanleg van de huidige Ernest Claesstraat waren daarvan een voorbeeld.
Later kwamen er nog heel wat nieuwe straten bij. In 1970 fusioneerde Spalbeek met Kermt.
De bouw van appartementen en de recentste verkavelingen maken de verstedelijking van Kermt en - in minder mate - van Spalbeek als Hasseltse deelgemeenten nog duidelijker. In 1964 telde Kermt 2683 inwoners, in 2005 4043. Spalbeek heeft in 2005 1815 inwoners.

De Willeman was in eerste instantie zeker de grootste wijk. In de loop van 1964 werden ook de eerste huizen in de 'Kleine Roye' gebouwd (nu Leliestraat en Tulpenlaan).
Rond dezelfde periode werd ook de Hannefveldstraat (1961), de Oudstrijderslaan, de 21-Julistraat en de Vredestraat (nu Hommelbergstraat en Roosterstraat) aangelegd.
De huidige Ernest Claesstraat (voor de fusie Guido Gezellestraat) was een verkaveling van het eind van de jaren '50 op de gronden van de familie Vanderstraeten. Hiervoor verdween ook oude hoeve die op dat ogenblik door hen werd verhuurd.
In dezelfde periode kwamen er ook in Spalbeek een aantal straten bij, o.m. de Van Veldekelaan.

Heel wat van de nieuwe bewoners waren inwijkelingen. Deze kwamen naar Hasselt en omgeving door de groeiende tewerkstelling in de dienstensector en industrie. Banken openden in Hasselt nieuwe hoofdzetels (vb. de Generale Bank in 1960) en er was de oprichting en groei van bedrijven als Philips.

In 1970 volgde de wijk met de Rode Kruislaan (nu Regenbooglaan) en de Kosterstraat.
Later in de jaren '70 kwam ook het Rakerveld er bij en werden de bloemenstraten uitgebreid met de Dahliastraat en de Anjelierenstraat (nu Gladiolenstraat).

Van recente datum zijn de nieuwe verkaveling op het oude voetbalplein tussen de Meybroekstraat en de Diestersteenweg en de grote verkaveling in Spalbeek tussen de Spalbeekstraat en de Rootstraat.

De oude jongensschool
Plechtige inhuldiging van De Willeman: schepen Rogiers knipt het lint door in aanwezigheid van burgemeester Mees, schepen Diels en enkele gemeenteraadsleden (ca. 1960)


Bron: "Kermt, monografische schets , 1965", informatie Luc Vanmuysen en Gilbert Vanoppen en persoonlijke informatie

  top

      Copyright Patrick Boucneau