home > woord en beeld >

Kwamen er nog Boucneau's uit Mons?

Stephanus Boucneau, zoon van Anthoine, trouwt in 1673 in Avekapelle met Petronelle Haemers, hij is dan 25 jaar oud. Allicht kwam hij niet veel eerder uit Nimy bij Mons (Henegouwen).

Tijdens het zoeken in de archieven vonden we een hele tijd geleden ook een Maria Magdalena Boucneau in Oostende. Het was lang niet duidelijk wat er aan de hand was. De familienaam werd (en wordt) immers op heel wat manieren geschreven en misschien waren het hier toevallig twee gelijkende familienamen...

Tot we in december 2003 een mailtje kregen van Erwin Baert die ons meldde dat ook hij in Oostende enkele Boucneau's in zijn stamboom had. Namelijk ene Anthonius Boucneau die een zoon, Anthonius (jr.), en een dochter, Maria Magdalena, had. Onder meer uit documenten van de schepenbank van Oostende bleek dat deze beide mannen overigens ook smid waren! Kon dit toeval zijn? Ging het over dezelfde Antonius, de vader van Stephanus? Neen, meteen werd duidelijk van niet. Uit een van deze documenten (uit 1698) bleek namelijk dat deze Oostendse Antonius de zoon was van ene Jan, dan 43 jaar oud en afkomstig uit Mons! En dus geboren rond 1655! Was hij misschien een broer van Stephanus..?

Tot nu toe vonden we geen link tussen 'onze' Stephanus (Estienne) en deze Boucneaus in Oostende. We vonden intussen wel meer informatie over hen. En nog een aantal mogelijke naamgenoten in de registers van Oostende. Jammer genoeg zijn de parochieregisters van Oostende erg onvolledig...


Oplichters en straatvechters?

Om te beginnen waren deze Oostendse naamgenoten niet de eersten de besten. Uit de archieven (met dank aan Erwin Baert) bleek dat zij misschien bij enkele minder eervolle zaken betrokken waren... Maar we geven hen graag het voordeel van de twijfel...
Anthone Bouckneau was 'inwoner en poorter' van de stad Oostende, maar blijkbaar toch een erg flaboyante 'peirdensmeed'...
En de zoon van Anthoine, Jacobus Boucquinau (sic), was blijkbaar ook geen lieve jongen...Het is niet duideljk wat er na deze ondervraging met Jacobus is gebeurd...Maar ook dienaars van God!

Tot onze verbazing waren de laatst bekende afstammelingen van de Oostendse Boucneaus Kapucijners paters. De Kapucijners speelden een belangrijke rol in de stad Oostende tot aan de Franse Revolutie. Van het oude Kapucijnerklooster in Oostende bestaat nu alleen nog de kerk.

Kerk Kapucijnen Oostende In het on-line archief van de stad Oostende vonden we eerst deze twee paters Kapucijnen: Frans en Jacob De Bosscher. Deze twee zonen van Frans De Bosscher en Maria Magdalena Boucneau traden blijkbaar beiden in bij de Kapucijners, allicht via het klooster in Oostende. Ze maakten binnen de orde een hele carrière. Diezelfde informatie (maar moeilijker te ontcijferen) vonden we terug in het boek 'De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik'.

Frans De Bosscher, pater Stanislaus, werd geboren in Oostende in 1737 en stierf er op 8 februari 1793. Hij trad in het klooster in Leuven op 14 januari 1757. Hij werd priester gewijd te Doornik op 19 december 1761 (woonde toen in Kortrijk). Hij was 'gewone biechtvader van de Witte Nonnen', predikant en biechtvader met speciale bevoegdheid voor Engels- en Italiaanssprekenden en aalmoezenier van het Patriottisch leger in 1790.

Zijn broer Jacob, pater Alexander, werd geboren in Oostende in 1740 en stierf in Brugge op 10 juni 1788. Hij zou begraven liggen in de tuin van het klooster van Brugge. Ook hij trad in in de orde der Kapucijnen. Zijn inkleding vond plaats in Leuven op 14 juni 1758. Hij was toen 17 jaar oud. Hij werd priester gewijd te Antwerpen op 2 maart 1765 (woonde toen in Antwerpen). Hij was biechtvader en lektor; vaste predikant in de Sint Jacobskerk te Brugge; preekte in Gistel "driemaal de noveen ter ere van de H. Godelieve".

Onlangs vonden we in diezelfde database en het geciteerde boek tot onze verbazing nog een zoon terug van Maria Magdalena Boucneau! Blijkbaar een zoon uit een eerste huwelijk (in 1721) van haar met Emmanuel Van der Stricht! Het gaat om Emmanuel (jr.) Van der Stricht, pater Antonius, geboren in Oostende rond 1728 en gestorven in Oudenaarde op 15 mei 1765. Zijn inkleding in de orde vond plaats in Leuven op 28 april 1750. Hij werd priester gewijd in Gent op 22 december 1753 (woonde toen te Dendermonde). Hij was predikant en biechtvader.


Bronnen en meer info:
- Erwin Baert, documenten uit de boeken van Julien Verhaeghe - VVF Oostende. Boek : Informatien en Sentencen Crimineel voor de schepenbank van de stad Oostende - deel 3
- Erwin Baert, documenten uit de boeken van Julien Verhaeghe - VVF Oostende. Boek : Civiele zaken voor de schepenbank van de Stad Oostende - deel 2
- Kapucijnerkerk in Oostende op de site van Onroerend Erfgoed Vlaanderen
- Kapucijnerkerk in Oostende op Wikipedia
- Website van de Kapucijners in Vlaanderen
- Het boek 'De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik'

^ top   

Lees ook...
Lisez plus...
Read more...


Twee Kapucijners uit Oostende

Hoe kwam Stephanus in Avekapelle terecht?