home > woord en beeld >

In de Amerikaanse volkstellingen

De grondwet van de Verenigde Staten schrijft voor dat er iedere tien jaar een volkstelling moet worden gehouden. De resultaten worden onder andere gebruikt voor het bepalen van de stemdistricten die overeenkomen met de zetels in het Amerikaanse congres. Deze officiële volkstellingen zijn de enige manier om bevolkingsgegevens te verzamelen, omdat de Verenigde Staten geen bevolkingsregisters hebben.
De volkstelling wordt uitgevoerd door het United States Census Bureau. De eerste volkstelling na de Amerikaanse revolutie werd gehouden in 1790. Sindsdien hebben er eenentwintig volkstellingen plaatsgevonden. De laatste volkstelling werd in het jaar 2010 gehouden; de volgende vindt dus plaats in 2020.
Bij de volkstelling worden alle bewoners geteld in huizen en gebouwen die voor bewoning bestemd zijn. Deze bewoners kunnen Amerikaanse staatsburgers zijn, of immigranten. Op die manier zijn de tienjaarlijkse Amerikaanse volkstellingen dus een belangrijke bron voor stamboomonderzoek!
We vonden uiteraard ook onze naamgenoten terug in de Amerikaanse volkstellingen. Telkens er bijkomende informatie on-line kwam, konden we onze informatie aanvullen.

De Amerikaanse Boucneaus in de tienjaarlijkse volkstellingen

Op het einde van de 19de eeuw emigreerde, allicht in 1900, Kate 'Boucneau', weduwe, met haar zoon Earnest, uit Engeland naar de Verenigde Staten na het overlijden van haar echtgenoot, Adolphe J.H. Boucneau, zoon van Adolphe Boucneau uit Rance en zelf geboren in Engeland. Kate 'Boucneau', Kate Chorley, was een Engelse. De rechtstreekse afstammelingen van Ernest Boucneau zijn o.m. Bob Boucneau en zijn familie.

Het is niet duidelijk hoe en waar Kate 'Boucneau' en haar zoon Ernest in de Verenigde Staten aankwamen. We vonden haar niet in de archieven van Ellis Island. Volgens het overlijdensbericht van Ernest uit 1944 zouden ze enkele jaren in Mexico hebben gewoond 'where his father was in business'! Dit is een raadselachtige vermelding. Zou Kate misschien met een nieuwe partner naar Amerika zijn gereisd en rechtstreeks in Mexico zijn aangekomen? Dit blijft voorlopig een raadsel. In elk geval vinden we haar als weduwe met haar zoontje in de volkstelling van 1900 op 5 juni in Oakland city, California! [klik op de afbeelding voor een groter formaat]1900
In de volkstelling van 1900 vinden we Kate 'Boucneau' (44) terug met haar zoon Earnest (12). Ze is weduwe en werkt als huishoudster bij de familie Flint in Oakland city. Bij Earnest staat 'boarder' en 'at school' genoteerd, allicht betekent dit dat hij als leerling naar een kostschool gaat. Het volledige adres is Ward 1, Oakland city, Alameda, California. Volgens de genoteerde informatie kwam ze aan in de VS in 1898.

1910
In 1910 woont Kate 'Boucneau' met haar zoon Earnest in El Paso, Texas. Ze woont dan als huishoudster ('servant') bij de familie Sharpe. Het gaat om vader Alfred D. Sharpe, weduwenaar, en zijn twee kinderen. Earnest is dan 22 jaar oud. Ook bij hem staat 'servant' genoteerd. Volgens deze volkstelling kwamen ze in de VS aan in 1900.
Volgens andere informatie wonen ze enkele jaren later, namelijk van 1913 tot 1915, in 400 W. Overland Street waar ze als huishoudster werkt bij een zakenman, ene William E. Lowe.

1920
In de volkstelling van 1920 vinden we Ernest Boucneau (31) en zijn gezin. Hij is dan gehuwd met Violet Moore (29), geboren in Kansas en heeft twee kinderen Dora (5) en Robert (2)! Ze wonen op dat ogenblik in Canon City, Fremont, Colorado.
Zijn moeder Kate Chorley stierf in augustus 1916. Ze ligt begraven op het Mountain View Cemetery in San Bernardino, California.

Ernest trouwde op 28 april 1913 in Pueblo, Colorado, met Violet Almeda Moore. Zij was verpleegster in het zelfde bedrijf het waar Ernest op dat ogenblik als 'chemist' werkte, de Chino Copper company in Santa Rita, New Mexico. Rond 1915 verhuisden ze blijkbaar naar Canon City waar hij als scheikundige werkte in de Empire Zinc Company.

1930
In 1930 woont het gezin van Earnest en Violet Boucneau nog steeds in Canon City, in de Hazel Avenue op nummer 507. Hun kinderen Dora en Robert zijn intussen 15 en 13 jaar oud.
Hij werkt nog steeds als 'chemist' in een 'zinc smelter', zij als 'graduated nurse' in een 'hospital'.

1940
De volkstelling van 1940 gebeurt in april. Ernest en Violet Boucneau wonen intussen alleen in hun huis in de Hazel avenue in Canon City. Ernest (52) werkt nog steeds bij het zelfde bedrijf (40 uur per week!), Violet (50) werkt blijkbaar niet meer.

Ernest's zoon, Robert Boucneau (23), is dan al gehuwd met Winifred Wall (17) en hebben een zoontje Robert Carl, één maand oud. Zij wonen in Eagle, Colorado. Hij werkt op dat moment als 'miner' in de Empire Zinc Company, het bedrijf waar ook zijn vader werkt. Robert zou een tijd daarna, allicht in 1943, als soldaat naar Europa trekken. Blijkbaar is hij dan al gescheiden van Winifred Wall.

De dochter van Ernest, Dora Boucneau (25), trouwde in 1936 in Florence, Teller County, Colorado met Kenneth Brown (30). Ze hebben twee kinderen, Robert (2) en Kent (1), en wonen ook in Canon City, Colorado. Hij werkt blijkbaar in een transportbedrijf.

Ernest sterft in april 1944, nog tijdens de oorlog dus. Zijn zoon Robert is op dat ogenblik als soldaat in Europa. Zijn vrouw Violet Moore overlijdt in 1962. Ze zijn beiden begraven op het Lakeside Cemetery in Canon City, Fremont County in Colorado.


english

American Boucneaus in the decenial censuses

Of course we found our American Boucneaus in the US censuses.

Kate 'Boucneau', a widow, and her son Earnest, emigrated, probably in 1900, from England to the United States after the death of her husband, Adolphe J.H. Boucneau, a son of Adolphe Boucneau from Rance and himself born in England. The direct descendants of Ernest Boucneau are i.a. Bob Boucneau and his family.

It is not clear how and where Kate 'Boucneau' and her son Ernest arrived in the United States. We didn't found her in the archives of Ellis Island. According to the obituary of Ernest in 1944 they have lived in Mexico for several years 'where his father was in business'! This is a puzzling statement. Would Kate might have traveled with a new partner to America and arrived directly in Mexico? This remains a mystery. In any case, we find her with her son in the 1900 census in Oakland City, California!

1900
In the census of 1900 we find Kate 'Boucneau' (44) with her son Earnest (12). She is a widow and works as a housekeeper at the Flint family in Oakland City. According to the recorded information they arrived in the US in 1898.

1910
In 1910, Kate 'Boucneau' lives with her son Earnest in El Paso, Texas. She lives as a housekeeper (servant) at the Sharpe family. According to this census they arrived in the US in 1900.

1920
In the 1920 census, we find Ernest Boucneau (31) and his family. He is married to Violet Moore (29), born in Kansas and has two children Dora (5) and Robert (2)! They live at that time in Canon City, Fremont, Colorado.
His mother Kate Chorley died in August 1916. She is buried at Mountain View Cemetery in San Bernardino, California.
Ernest married on April 28, 1913 in Pueblo, Colorado, with Violet Almeda Moore. She was a nurse at the same company where Ernest worked as a chemist, the Chino Copper Company in Santa Rita, New Mexico. Around 1915 they apparently moved to Canon City where he worked as a chemist in the Empire Zinc Company.

1930
In 1930 Earnest and Violet Boucneau still lived in Canon City, Hazel Avenue at number 507. Their children Dora and Robert are now 15 and 13 years old. He still works as a 'chemist' in a 'zinc smelter, she as a 'graduated nurse in a 'hospital'.

1940
In 1940 Ernest and Violet Boucneau still lived in their house in Hazel Avenue in Canon City. Ernest (52) still works at the same company (40 hours a week!), Violet (50) apparently no longer works.

Ernest's son, Robert Boucneau (23) is already married to Winifred Wall (17) and they have a son Robert Carl, one month old. They live in Eagle, Colorado. He works at that time as 'miner' in the Empire Zinc Company, the same company as his father. Not long after that, probably in 1943, Robert would go as a soldier to Europe. Apparently he is then already separated from Winifred Wall.

Ernest's daughter, Dora Boucneau (25), married in 1936, in Florence, Teller County, Colorado with Kenneth Brown (30). They have two children, Robert and Kent. They also lives in Canon City, Colorado. Kenneth apparently works in a transport company.

Ernest died in april 1944, during the second world war. His son Robert was at that time as a soldier in Europe. His wife Violet Moore dies in 1962. They are both buried at the Lakeside Cemetery in Canon City, Fremont County, Colorado.


Meer info:
- Over de Amerikaanse volkstellingen op Wikipedia
- Info over de Amerikaanse volkstellingen op de website Familiegeschiedenis
- Informatie over de Amerikaanse volkstellingen op de website van het Nationaal Archief van de VS.
- Alle on-line gegevens van de Amerikaanse volkstellingen via Familysearch
- Find a grave

^ top   

Lees ook...
Lisez plus...
Read more...


Engelse Boucneau's waren ook marmerbewerkers

De afstammelingen van Adolphe Boucneau