home > woord en beeld > diverse informatie  
  Diverse informatie

Kate en Earnest Boucneau kwamen uit Londen!

Eindelijk vonden we de concrete link tussen de Engelse Boucneau's en Kate 'Boucneau' die met haar zoon Earnest naar de VS emigreerde!

Al enkele jaren geleden vonden we op een Amerikaanse site de volkstelling (census) van juni 1900. Daaruit blijkt dat Kate en haar zoon Earnest Boucneau op dat ogenblik in Oakland City (California) wonen. Zij is 'servant' bij de familie Flint, waar ze inwonen. Ze zijn blijkbaar naar de VS geŽmigreerd in 1898. Kate, weduwe(!) van drie(!) kinderen, werd volgens dit document geboren in 1856, Earnest in 1888, beide in Engeland. Earnest's vader werd volgens deze informatie echter in BelgiŽ geboren!

Nu vonden we op het internet ook de informatie van de Engelse volkstelling van 1891.

In Londen vinden we het gezin van Adolphe J.H. Boucneau. Samen met zijn echtgenote Kate heeft hij drie kinderen (dit is inderdaad de Kate 'Boucneau' die met haar zoon Ernest naar de USA emigreerde!). Als beroep staat vermeld 'marble manor', letterlijk marmer-metselaar. Ze wonen in de Warrenstreet op nummer 48 in Pancras-Londen. Zoals we al veronderstelden hebben ook de Engelse Boucneau's dus iets met marmer (lees meer hierover op deze pagina)!

 

Het gezin ziet er als volgt uit:

Adolphe Joseph Henri Boucneau, 46 jaar, 'marble manor', gehuwd met Kate 'Boucneau', 39 jaar

- dochter Laura M. Boucneau, 12 jaar scholier, geboren in Londen, Bloomsbury
- zoon Adolphe F. Boucneau, 8 jaar, scholier, geboren in Londen, Bloomsbury
- zoon Ernest Boucneau, 3 jaar, geboren in London, Saint Pancras.

Verder is er ook nog een huishoudhulp aanwezig, Mary Jane Stone (39 jaar), die blijkbaar haar dochtertje heeft meegebracht, Ethel M. Stone, zij staat als 'visitor' vermeld.

Voor Adolphe J. H. Boucneau staat er als geboorteplaats 'Londen, Marylebone'. Dit is in tegenspraak met de informatie uit de Amerikaanse volkstelling uit 1900 waar we lezen dat de vader van E(a)rnest zou geboren zijn in BelgiŽ! Kate 'Boucneau' is volgens deze volkstelling geboren in Surrey, Hatcham.

We hadden eerder al gegevens over deze Adolphe Joseph Henry Boucneau (namelijk op Ancestry). Ook volgens die informatie werd hij geboren in 1845 in Londen (Saint Pancras) en overleed hij in 1899 in Witney. Hij trouwde in 1886, maar tot nu toe kenden we noch zijn echtgenote, noch zijn kinderen... De naam van de echtgenote staat niet uitdrukkelijk vermeld, maar op de zelfde pagina en met de zelfde huwelijksdatum vinden we een zekere Kate Chorley. Allicht is dit onze Kate 'Boucneau'!

Het blijft een groot vraagteken waarom Kate met E(a)rnest naar de VS emigreerden. Was het voor of veeleer nŗ de dood van Adolphe Boucneau? Volgens de Amerikaanse informatie kwamen ze in 1898 aan in de VS, volgens andere informatie overleed Aldolphe pas in december 1899 (in Witney, Berkshire)... We zouden kunnen veronderstellen dat het eerste jaartal fout werd genoteerd bij de Amerikaanse volkstelling, uitgaande van het aantal jaar dat zij reeds in de VS verbleven...
En wat gebeurde er met de andere kinderen? Van Laura Mary vonden we ook nog een huwelijksdatum, zij huwde in december 1900 in Surrey (Croydon) waarschijnlijk met Walter Thomas Easton. Adolphe F. Boucneau overleed op 19-jarige leeftijd in juni 1902 in Witney, Berkshire. Nochtans staat geen van beiden vermeld in de Engelse volkstelling van 1901...
In die volkstelling vinden we alleen een zekere Marie Boucneau, allicht wel familie (nicht?) van het gezin van Adolphe J. H. Boucneau.

 

Meer info:
- Ancestry, England and Wales, civil registration index: 1837-1983,
www.ancestry.com
- Familysearch,
www.familysearch.org
- Online census records for England...,
www.genealogybranches.com
- 1901 Census England,
www.census.pro.gov.uk


>>> naar overzicht

  home > woord en beeld > diverse informatie