BOLCKMANS.NET
laatst aangepast op 22/oktober/2009
Natuurgebieden
Oosterschelde
DEELMENU

NATUUR - HET BLAK

Algemeen: Grote kleiput met aan de zijde van Blakheide een vogelkijkwand zodat je watervogels kan spotten zonder deze op te schrikken.

Kleiput: zeer grote kleiput met steile oevers en ruige bermen. Aan de noord-west zijde is een vogelkijkwand. Het bos in de nabijheid van de oevers bestaat voornamelijk uit loofbomen (berk, eik, ...). Ik heb in 2000 drie keer in deze put gedoken ('s nachts). Het noordelijke en westelijke deel is met zijn 4 tot 5 meter niet zo heel diep, het meest oostelijke deel is ongeveer 8 tot 9 meter diep. Boven de 2 meter is het water helder, maar wordt vanaf dan al snel troebel (inversielaag). Er groeit veel kruid in de put en er staan veel resten van dode bomen in het troebele water. Ik heb er voornamelijk baars, enkele kleine snoekjes en paling gezien.

Blakheide: Is een relatief smalle strook aangeplant naaldbos naast de zeer grote kleiput. In dit gebied liggen ook enkele vennen, oude turfputten en stukken heide die de tand des tijds getrotseerd hebben (heide relicten). In de lengterichting loopt er een brede corridor door het bos. Deze boomloze strook is een leidingstraat voor de ondergrondse gasleidingen (transportleidingen) tussen Weelde naar Zandhoven. De gasleiding die er in 2005 is bijgelegd zou een diameter van 60cm hebben en een ontwerpdruk van 84 bar. Aan de vogelkijkwand is ooit geel zand gewonnen waardoor een lager gelegen stuk heide is ontstaan. De opstaande wand geeft een duidelijk beeld van het bodemtype podzol, een schrale grijze dekzandgrond bovenop het gele zand.

Mijn favoriet: De ruige grasbermen langs de zeer hoge oevers aan de oostelijke punt van de kleiput trekken in de zomer veel insecten aan.

Ligging: Tussen de Rijkevorselseweg en de Meergoorstraat in het noordwesten van Beerse.

Download hier de plaatsmarkering voor Google Earth.


Bronnen:


! Lees mijn pagina's over gebruiksvoorwaarden, copyright en historiek !

persoonlijke website van Johan Bolckmans