Zie!De webstek met humeur kiek moa!Door Boekanier

De vrije meningsuiting is in zijn totaliteit de conditio sine qua non van elke democratie. Zonder deze, is er geen werkelijk debat mogelijk. Zonder de confrontatie van ideeën, dooft het denken uit en daalt de duisternis over de maatschappij neer. Zij die de vrije meningsuiting willen inperken, zogenaamd omwille van 'hogere principes', zijn valse democraten. Zij bereiden de tirannie en de mentale achteruitgang van de beschaving voor.

"De prijs van de vrijheid is een eeuwigdurende waakzaamheid" (Thomas Jefferson)

"Men zou zich een wereld van onzichtbaar dictatorschap kunnen voorstellen, waarbij toch de democratische regeringsvorm behouden blijft." - (Kenneth Boulding, Universiteit van Michigan).

"I call that mind free which jealously guards its intellectual rights and powers, which calls no man master, which does not content itself with a passive or hereditary faith, which opens itself to light whencesoever it may come, and which receives new truth as an angel from heaven."
William Ellery Channing

Die Gedanken sind frei!
On Liberty
Leo
Aaarg
Beu
Proces
Waarom
Zender
Verkiezing
Politiek
Hedendaags
Zondag
Fabel
Walingen
Politiek correct 'denken'.
Hoe linkse journalisten het taboe over de criminaliteit bij vreemdelingen in stand houden.
Political Correctness - the awful truth
http://www.meervoud.org/

 • "When an Arab torches a school, it’s rebellion. When a white guy does it, it’s fascism." (Alain Finkielkraut)
 • "Democratie is de staatsvorm waarbij de meerderheid regeert en de minderheid de meerderheid vertelt hoe ze dat moet doen."
 • "Racism is the worst of sins, the gravest of public dangers, the most repellent of spiritual disorders. Any taint of racism soils and discredits in all respects."
 • Newspeak
 • Newspeak2
 • "Obgleich nämlich 'das Volk' die Aktionen seiner Herrscher durch Drohung mit Absetzung beeinflussen kann, regiert es doch selbst niemals in irgendeinem konkreten praktischen Sinn." Karl Popper
 • "The rule of the many by the few we call tyranny; the rule of the few by the many is tyranny also, only of a less intense kind." Herbert Spencer
 • "Je mehr die Domäne der Kollektiventscheidungen wächst, desto mehr schrumpft die Domäne der Individualentscheidungen und damit die Freiheit." Gerard Radnitzky
 • "Wir regieren uns ebensowenig selbst, indem wir an einer Wahl teilnehmen, wie wir uns selbst operieren, wenn wir uns einen Chirurgen aussuchen." Bertrand de Jouvenel
 • "Das, was man als Errichtung der Demokratie bezeichnet, ist nur die Übernahme der bestehenden Staatsgewalt durch andere Innehaber." Bertrand de Jouvenel
 • "Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself." John Adams
 • Sozialpolitik ist unsozial
  "Solange es für die Regierung legitim ist, Gewalt zu benutzen, um eine Umverteilung materieller Vorteile zu bewirken, … kann es keine Zügelung der räuberischen Instinkte aller Gruppen geben, die für sich selbst immer mehr wollen. Sobald Politik zu einem Gezerre um Anteile am Einkommenskuchen wird, ist eine anständige Regierung unmöglich." Friedrich von Hayek
 • Zoals de mens zich vrijgevochten heeft van de dominantie van de kerk, zo is nu het ogenblik aangebroken dat de mens zich vrij dient te maken van de invloed van de staat. Beide instellingen beknotten in ernstige mate de vrijheid van het individu.
 • Opkomen voor je opinie kan je duur te staan komen in de zgn. 'democratische' landen, waar de Gedapo altijd op de loer ligt.
 • Wat is cultureel communisme?(What is cultural communism?)
 • “The media is no longer interested in accurate reporting. They have become lapdogs for ‘the establishment,’ even using government issued propaganda as news items.”
 • Schools were once recognized for effectively teaching children the basics required to succeed in life. But they have become indoctrination centers promoting deviant lifestyles and social engineering, all the while ignoring reading, writing and math. Teachers are not permitted to maintain discipline in the classroom, which denies them the controls they need to effectively teach.
 • A society of sheep must, in time, beget a government of wolves.- Bertrand de Juvenal