Het Proces

Door Boekanier
7/4/2004

Het gaat hier niet over Jozef K., de hoofdfiguur in de roman van Kafka, maar over het proces Dutroux. Of moeten wij, zoals de Franstalige Belgen, Monsieur Dutroux zeggen? Nee, wij zijn niet zo schijnheilig beleefd en houden het voortaan vooral bij "D", letter waar je het bloed moet zien van afdruipen. Het bloed van zijn jonge, onschuldige slachtoffers...

Iets kafkaiaans heeft dit proces toch in zich. Het bizarre namelijk dat het nooit had mogen gevoerd worden! Toch niet met D in de hoofdrol. Laat mij dit nader verklaren.

Dit proces, dat ook het proces van de eeuw werd genoemd, maar dat is een trucje van de op sensatie en geld beluste media, heeft tot nu toe één ding duidelijk gemaakt en dat is dat D niet over al zijn geestesvermogens beschikt.
M.a.w. hij is gek! Zo simpel is het. Als je nu nog niet gezien hebt dat die gast niet spoort zoals het hoort... dan heb je daar nog niks in de gaten gehad.

Een gek van dit kaliber kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zijn daden, daarom hoort hij ook niet voor een jury te verschijnen maar voor een psychiater die hem voor de rest van zijn miserabele leven veilig laat opbergen, zodat de maatschappij, die zulke individuen beter kwijt dan rijk is, er nadien nooit meer de gruwel dient van te ondervinden. Nooit meer, dat is evident.

Aanwijzingen voor D's gestoord gedrag zijn er tot nu toe meer dan genoeg geweest.
Hoe vaak trekt mijnheer de hoofdbeschuldigde op een totaal irrationele wijze de aandacht niet naar zich? Gisteren nog maar werd hij zogezegd in een worstelgreep genomen door zijn bewakers. De bewijzen, die op video zijn opgenomen, tonen heel wat anders: de man bonkt met zijn hoofd (waar iets mis mee is) tegen een wand!
Hij doet bijgevolg aan zelfkastijding of zelfmutulatie, ook al een psychiatrische bezigheid.
Zijn beschadigde tronie was dus naar zijn zeggen veroorzaakt door het brutale optreden van zijn opzichters.

Maar dit abominabel (kafkaiaanse term...) individu is toch volledig onbetrouwbaar? Je kunt gewoon nooit geloven wat hij je opdist. Hij zit altijd wel een of ander raar verhaaltje te fantaseren. Ook al het kenmerk van een geestelijk pathologische toestand.

Nee, dit proces had moeten gevoerd worden tegen de drie medebeklaagden. Die zien er nog min of meer normaal uit. Alhoewel je je kunt afvragen of een willekeurig misdadiger niet altijd behept is met een brein dat niet helemaal gezond is.