Zie!De webstek met humeur kiek moa!Door Boekanier

Waar een borstvergroting toch nog goed kan voor zijn...
Alhoewel...
HET ALLERERGSTE
Politicus: De kranten vertellen de verschrikkelijkste leugens over mij!
Vriend: Och, het had erger kunnen zijn.
Politicus: Ja, als ze de waarheid hadden verteld!
- Waarom kijkt een ambtenaar thuis niet uit het venster?
- Omdat hij anders op zijn werk niets meer te doen heeft.
Nog meer over deze gilde der luiheid...
Meer ambtenarenmoppen.
Islamcomicbook Lees hier de 'grappigste mop aller tijden'.
Zit er een kleine man in de kroeg...
Cybersex
Rekening openen
Een vrouw wandelt naar...
Lemonzoo
Waar vind je in een Deense bib de koran?
Een klant beklaagt zich er bij de kapper over dat die laatste steeds meer geld vraagt voor een scheerbeurt.
- Ik kan daar ook niets aan doen, zucht de kapper, met de huidige prijsstijgingen worden de gezichten alsmaar langer en langer.

Terug naar OelalaKeskesè