Welke houding dienen wij aan te nemen ten aanzien van de egalitaire en materialistische ideologiŽen, zijnde het liberalisme en het marxisme? Volgens de Roemeense 'christen-nationalist' Petre Tutea - de man was zijn hele leven partijongebonden, dus geen Legionair of Gardist - moeten marxisten niet als politieke, maar als misdadigers van gemeen recht behandeld worden. Kortom, als dieven, moordenaars, verkrachters, terroristen enz. Over liberalen daarentegen bestaat geen twijfel, ons oordeel moet zijn: politieke misdadigers. Daarin dienen wij Carl Schmitt te volgen die wees op de depolitiserende strategie van het liberalisme: de politieke actie wordt vervangen door de wereldmarkt, de democratie door de marktdemocratie en bijbehorende marktmaatschappij. Politiek en ethiek worden naar marktnormen resp. vervangen door concurrentie en discussie . In naam van de politiek, uit zelfverdediging dus, moet de liberale pest - wiens hoofbekommernis nooit de politiek maar altijd de markt geweest is - gebannen worden!