Fraude met EU-geld omvangrijker

BRUSSEL - De Europese antifraudedienst OLAF heeft tussen juli 2003 en juni van dit jaar voor ruim 1,5 miljard euro aan verduistering of verkeerd gebruik van EU-gelden ontdekt. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van voorgaand werkjaar. OLAF gaat alle misbruikt geld terugvorderen.

Het aantal gemelde fraudezaken steeg in het afgelopen werkjaar met 9 procent van 585 tot 637. Volgens de organisatie is de toename van de ontdekte fraude het gevolg van een nul-tolerantie en een aangescherpt onderzoeksbeleid binnen de Europese instellingen. Ook is er door een interne reorganisatie een betere aanpak van fraude tussen verschillende Europese instanties.

Het bedrag van 1,5 miljard euro aan ontdekte fraude heeft betrekking op onderzoeken die zich uitspreiden over diverse begrotingsjaren. De Europese begroting bedraagt dit jaar iets meer dan 100 miljard euro. OLAF heeft overigens nog steeds zeven zaken in onderzoek van voorganger UCLAF, die dateren van voor 1999.

OLAF nam in 1999 de taak over van UCLAF, na de vele onthullingen over fraude, onder meer door klokkenluider en huidig europarlementariėr Paul van Buitenen, die hetzelfde jaar ook de toenmalige Europese Commissie onder leiding van de Luxemburger Jacques Santer ten val bracht. OLAF kreeg bij de oprichting in 1999 meer bevoegdheden om fraude effectiever te bestrijden.

De antifraudedienst heeft vorig jaar 24 nieuwe onderzoeken uitgevoerd naar misbruik binnen de Europese instellingen zelf. Verder is er een interne Eurostat-werkgroep opgericht, naar aanleiding van berichten over fraude voor een bedrag van zeker 900.000 euro bij het statistisch bureau van de Europese Unie. De Eurostat-werkgroep heeft veertien zaken onderzocht, waarvan er al twee hebben geleid tot een klacht bij justitie in Luxemburg, waar het hoofdkantoor van het statistisch bureau is gevestigd.

ANP