Zie!De webstek met humeur kiek moa!Door Boekanier


"Behalve de afstompende werking van de school, waarvoor de duitsers het mooie woord "verdommen" hebben, en die uit een voortdurende vermindering van de geestelijke capaciteiten bestaat, heeft het nog een andere veel meer schadelijke werking, die er uit bestaat, dat het kind in de loop van meerdere uren, door het schoolleven stomp gemaakt, dagelijks tijdens deze tijd, die voor het leven zo kostbaar is, uit die levensvoorwaarden wordt losgescheurd, die de natuur zelf voor zijn ontwikkeling heeft voorbestemd." L. Tolstoi

“L’antiracisme sera au vingt et unième siècle ce qu’a été le communisme au vingtième.” (Alain Finkielkraut)

"Wie het nationalisme misdadig noemt op grond van de Tweede Wereldoorlog, heeft er niets van begrepen." (Alain Finkielkraut)

"Ik zie dan ook weinig heil in het obsessieve antiracisme van tegenwoordig. Het berust volgens mij op een fundamenteel gebrek aan belangstelling voor de gewone man, in naam van een nieuwe wereld zonder grenzen. In plaats van het lijden van die onderklasse ernstig te nemen, dweept men met een abstracte voorstelling van de geïmmigreerde. Dat schept een politiek gevaar dat de nationalistische partijen kunnen uitbuiten. Als het volk door de elite in de steek wordt gelaten, is de vlucht in het nationalisme onvermijdelijk." (Alain Finkielkraut)

De voornaamste bekommernis van de media is de politiek correcte en dus vertekende interpretatie van feiten en gebeurtenissen.

Het recht op 'vrije meningsuiting' is een mythe. Er zijn tal van taboes die dat recht hypothekeren.

Wand
En welke projecten worden zoal gecensureerd?
Bijbelse ongerijmdheden
Bres in de dijk
Het multiculturele drama
Deep mind
Meer vrijheid
Savethemales
Whatreallyhappened
Vrijbuiter!
The zionist connection
Progressiveliving
Multicultureel Drama
Elite
Wat verzwijgt ons de elite?
1 wereldregering
Liberale pest
Meervoud
"Beschrijvingen van de werkelijkheid"
Citaten over democratie
E(uro)U
Bewonder hier mijn collectie anti-EU afbeeldingen
brainworker