Een ambtenaar zit koffie te drinken.
De kantinejuffrouw vraagt of hij nog een tweede kopje wil.
- Eh, nee, dank u, antwoordt de ambtenaar, anders kan ik
vanmiddag niet slapen.