WALINGEN

Door Boekanier
25/5/2005

Walen en Vlamingen zijn Walingen of Belgen. Een Belg is een uniek schepsel in de wereld. Een jammerlijke vergissing van de geschiedenis. T.t.z. een land, in elkaar geprutst door vreemde mogendheden die niet vertrouwd waren met de locale maatschappelijke situatie.
En zo krijg je een anomaliteit als BelgiŽ. Een scheefgroei, waar de meerderheid van de bevolking als een minderheid wordt behandeld. Waar een anderstalige elite baas speelt in het land van de meerderheid. Waar je als zieke in je eigen hoofdstad alleen bediend wordt in een vreemde taal. Dat is normaal in dit abnormale land.
Op een ander zouden ze het niet pikken. Maar Vlamingen zijn sullen, een volkje behept met een kanjer van een minderwaardigheidscomplex. Zo verliezen ze elke zelfcontrole wanneer een franstalige tot hen het woord richt, dan slaat hun complex overmachtig toe. Ze staan in beaat ontzag voor elke vertegenwoordiger van de Franse cultuur. Zo sterk is die uitstraling.
Het moet in de genen zitten, dit gevoel van inferioriteit. Eeuwenlang heeft het Frans gedomineerd. Zijn vertegenwoordigers hebben steeds hun uiterste best gedaan het Vlaams als een ontaal af te schilderen. De taal van boeren en arbeiders, van sukkelaars dus die er niet toe deden.
Het heeft er een poos naar uitgezien dat het Vlaams als taal zou uitsterven. In elk geval was dat de bedoeling van de Waalse en fransgezinde elite in dit land. Dat is hun niet gelukt. Ook die weerstand tegen vreemde overheersers zit allicht gebakken in de genen der Vlamingen.
Maar het begint te dagen. Stilaan ontstaat er een greintje zelfbewustzijn. Wat de Walen de Vlamingen opleggen, steeds maar weer, begint stilaan op weerstand te stuiten. Tot op heden worden de Waalse verlangens en wensen nog ingewilligd, maar het gebeurt al schoorvoetend. Er is beterschap op komst. Er is hoop!
Hoop dat een onderdrukt volk eens eindelijk zelf zijn lot in handen zal nemen, zonder zich de wet door vreemden, vijandig aan de Vlaamse cultuur, te laten voorschrijven. Het is de historische bestemming van Vlaanderen van eindelijk soeverein in de eigen natie te zijn!