Leopold II, koning der Belgen

Door Boekanier
2/4/2004

Koning Leopold II, dàt was nog eens een vent! Een man uit één stuk! Niet alleen was hij fysiek langer dan alle Belgische koningen voor en na hem, hij was ook de enige met een (indrukwekkende) gelaatsbedekking!
En, niet onbelangrijk, hij was een dromer...
Misschien de enige die de Saksen-Coburgers ooit hebben voortgebracht.
Hij droomde dat hij even belangrijk zou worden als zijn grote buren, de koningen en keizers van Engeland, Duitsland, enzoverder...
Aan zijn gedrevenheid was het te danken dat hij een reusachtige lap grond in Afrika verwierf, zomaar eventjes 80x groter dan zijn eigen, onnozel petieterig landje dat België was (en is).
Nu kwam het toeval, als je wilt, onze koning een handje helpen. Had niet rond deze periode ene zekere Dunlop een band uitgevonden die eveneens zijn naam zou gaan dragen: de Dunlop-band?
Die band was nodig voor de automobiel die eveneens pas was uitgevonden en die al kon rekenen op heel wat geïnteresseerde (kapitaalkrachtige) kopers.
De vraag naar rubber schoot als een raket die nog niet was uitgevonden de stratosfeer in!
Voor wat de nodige arbeidskrachten betrof die zouden moeten instaan voor de winning van dat vloeibare goud was het geen probleem: die waren talrijk genoeg aanwezig: zo'n 20 miljoen negers (toen nog zo geheten, nu, omwille van een politiek correct dictaat -Jawohl, mein Führer!- verkeerdelijk tot 'zwarten' omgedoopt...) liepen daar rond, schijnbaar hun leven doorbrengend in de grootste ledigheid en nutteloosheid.
Dus die massa negers moest, onder toezicht van enkele avontuurlijke Belgen, geassisteerd door een legertje inboorlingen dat voor een schamel loon alles doet wat je hen opdraagt, de rijkdommen aan die overweldigende natuur ontfutselen...
De machine begon zich in gang te zetten... binnen de kortste keren genereerde de opbrengst van de rubber rijkdom voor onze onvolprezen koning.
Het geld stroomde even licht als lucht zijn paleis binnen!
Met dat geld kreeg Brussel, zijn persoonlijke stad, een aantal indrukwekkende gebouwen ingeplant die een afstraling moesten zijn van de grandeur van deze machtige vorst...
(Het zal je lot maar zijn dat je als zo'n ongelooflijk belangrijk man aan het hoofd komt te staan van zo'n onnozel klein land; belachelijk gewoon...).
Wat echter angstvallig verzwegen werd en wat lange tijd inderdaad niet in het openbaar bekend werd gemaakt, was, dat die negers, die mochten opdraaien om de rubber te oogsten, nog erger werden behandeld dan dieren!
In de ogen van de kolonisatoren waren die negers wezens die zich zowat op de primitiefste trede van de toenmalige evolutie bevonden.
Het dient anderzijds gezegd dat die blanken van toen een formidabel gedacht van zichzelf hadden. Wij, die leven in het begin van de 21ste eeuw, kunnen ons daarover nog maar met de grootste moeite een voorstelling maken!
Het was echt erg.
Talloze inboorlingen werden een hand afgehakt als ze niet op stel en sprong deden wat hen was bevolen. Of ze werden gegeseld, ten aanschouwe van de rest van het dorp. En om die luie negers voor eens en altijd duidelijk te maken waarom ze eigenlijk op de wereld waren gekomen, wat de zin van hun existentie hier was, werden ook nog eens hun dorpen in de as gelegd, moestuintjes vertrappeld en zijzelf als schietschijf door Belgische officieren of soldaten gebruikt. "Wedden dat ik die neger in zijn uitgeholde boomstam van hieruit met één schot kan raken?".

Ach, of je nu een sloeber van een neger bent of een sukkel als Jan met de Pet, het is altijd een maatschappelijke elite die je omwille van haar profijt naar de haaien helpt!