Geschiedenis van onze school


In 1820 kwam, vanuit Tienen, een groep kloosterzusters zich vestigen in de voormalige Boogaardenabdij van Overlaar-Hoegaarden. De paters Bogaarden die de abdij bewoonden sinds 1453 waren daaruit verdreven door het Franse bewind.

De zusters behoorden tot een nieuwe congregatie die zou erkend worden door de Kerkelijke overheid in 1835, onder de naam: “Zusters van de vereniging met het Heilig Hart”.
Ze legden zich toe op onderwijs aan “arm en rijk”, zo gewild door hun stichter: E.H. François Delfosse.

De instelling, na verloop van tijd MARIADAL geheten bestond vanaf het begin uit een kostschool en klassen voor externen en voor armen. ‘s Zondags werd catechese gegeven aan de vrouwen van het dorp. In het begin van de twintigste eeuw omvatte MARIADAL, naast kleuter en lager onderwijs, een middelbare technische school, een lagere normaalschool voor onderwijzeressen en een afdeling voor levende talen en huishouden die vooral meisjes uit het buitenland aantrok.

Een optie van de congregatie bracht een ingrijpende wijziging tot stand vanaf 1971.
Het secundair en het pedagogisch hoger onderwijs werden progressief afgebouwd, ten voordele van het buitengewoon onderwijs, in creatieve trouw aan het charisma van de stichter; zijn voorkeur voor hulp aan de minderbedeelden.

 

MARIADAL omvat thans een basisschool, buitengewoon lager onderwijs (BLO) met types 1 en 8 en buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) met types 1 en 3